Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0204(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0222/2020

Predkladané texty :

A9-0222/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0309

Prijaté texty
PDF 124kWORD 42k
Pondelok, 23. novembra 2020 - Brusel
Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch ***II
P9_TA(2020)0309A9-0222/2020

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2020 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskoprávnych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) (09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09890/2/2020 – C9-0356/2020),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) o návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0379),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre právne veci (A9-0222/2020),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 56.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0104.

Posledná úprava: 26. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia