Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2238(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0368/2020

Ingivna texter :

B9-0368/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0310

Antagna texter
PDF 108kWORD 40k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel
Utnämning av Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
P9_TA(2020)0310B9-0368/2020

Europaparlamentets beslut av den 24 november 2020 med förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2020/2238(INS))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 128 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (B9-0368/2020), och av följande skäl:

A.  Julia Laffranque uppfyller kraven i artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  Europaparlamentet föreslår att Julia Laffranque utnämns till ledamot av kommittén.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till domstolens ordförande.

Senaste uppdatering: 26 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy