Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0805(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0218/2020

Внесени текстове :

A9-0218/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0311

Приети текстове
PDF 123kWORD 44k
Вторник, 24 ноември 2020 г. - Брюксел
Назначаване на Франк Елдерсон за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

Решение на Европейския парламент от 24 ноември 2020 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 9 октомври 2020 г. (N9-0055/2020)(1),

–  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента (C9‑0331/2020),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(2),

–  като взе предвид своето решение от 17 септември 2019 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка(3),

–  като взе предвид своите решения от 17 декември 2019 г. относно препоръките на Съвета за назначаването на двама членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка(4),

–  като взе предвид член 130 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0218/2020),

А.  като има предвид, че с писмо от 14 октомври 2020 г. Европейският съвет се е консултирал с Европейския парламент относно назначаването на Франк Елдерсон за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка за мандат от осем години, считано от 15 декември 2020 г.;

Б.  като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално от гледна точка на условията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и на изискването за пълна независимост на Европейската централна банка съгласно член 130 от Договора; като има предвид, че в рамките на тази оценка кандидатът предостави на комисията автобиография, както и своите отговори на отправения му писмен въпросник;

В.  като има предвид, че впоследствие, на 9 ноември 2020 г., комисията проведе изслушване на кандидата, по време на което той направи встъпителна декларация, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

Г.  като има предвид, че Управителният съвет на Европейската централна банка се състои от членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и от 19-те управители на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото; като има предвид, че досега всички тези управители са били мъже;

Д.  като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал своето недоволство относно процедурата за назначаване на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и във връзка с това е призовавал за нейното подобряване; като има предвид, че Парламентът поиска да получи своевременно балансиран от гледна точка на половете списък с предварително подбрани кандидати с най-малко две имена;

Е.  като има предвид, че на 17 септември 2019 г. Парламентът даде положително становище относно препоръката на Съвета да назначи Кристин Лагард за първата жена – председател на Европейската централна банка;

Ж.  като има предвид, че на 17 декември 2019 г. Парламентът даде положителни становища относно препоръкитена Съвета да назначи Фабио Панета и Изабел Шнабел за членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

З.  като има предвид, че жените продължават да бъдат недостатъчно представени в Управителния съвет на Европейската централна банка; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление относно факта, че държавите членки не са приели сериозно това искане, и като има предвид, че той призовава националните институции и институциите на ЕС да работят активно за постигането на баланс между половете при следващите кандидатури;

И.  като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

1.  изразява положително становище относно препоръката на Съвета да назначи Франк Елдерсон за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ С 338, 12.10.2020 г., стр. 2.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.
(3) Приети текстове, P9_TA(2019)0008.
(4) Приети текстове, P9_TA(2019)0093 и Приети текстове, P9_TA(2019)0094.

Последно осъвременяване: 26 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност