Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0805(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0218/2020

Předložené texty :

A9-0218/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0311

Přijaté texty
PDF 126kWORD 43k
Úterý, 24. listopadu 2020 - Brusel
Návrh jmenovat Franka Eldersona členem Výkonné rady Evropské centrální banky
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2020 o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 9. října 2020 (N9-0055/2020)(1),

–  s ohledem na čl. 283 odst. 2 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Evropská rada konzultovala návrh s Parlamentem (C9‑0331/2020),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU(2),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 17. září 2019 o doporučení Rady týkajícím se jmenování prezidentky Evropské centrální banky(3),

–  s ohledem na svá rozhodnutí ze dne 17. prosince 2019 o doporučeních Rady ke jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky(4),

–  s ohledem na článek 130 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0218/2020),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská rada dopisem ze dne 14. října 2020 konzultovala s Parlamentem jmenování Franka Eldersona členem Výkonné rady Evropské centrální banky na osmileté funkční období počínaje dnem 15. prosince 2020;

B.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté zhodnotil kvalifikaci kandidáta, zejména s ohledem na požadavky uvedené v čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a na zásadu úplné nezávislosti Evropské centrální banky podle článku 130 této smlouvy; vzhledem k tomu, že v rámci tohoto hodnocení kandidát výboru postoupil svůj životopis i odpovědi na písemný dotazník, který mu byl zaslán;

C.  vzhledem k tomu, že výbor poté dne 9. listopadu 2020 uspořádal slyšení, během kterého kandidát učinil předběžné prohlášení a následně odpověděl na otázky členů výboru;

D.  vzhledem k tomu, že Rada guvernérů Evropské centrální banky se skládá ze členů Výkonné rady Evropské centrální banky a z 19 guvernérů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro; vzhledem k tomu, že v současnosti jsou všichni guvernéři muži;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil nespokojenost s postupem jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky a požadoval v tomto ohledu zlepšení postupu; vzhledem k tomu, že Parlament požadoval, aby včas obdržel genderově vyvážený užší výběr alespoň se dvěma jmény;

F.  vzhledem k tomu, že dne 17. září 2019 Parlament vydal kladné stanovisko k doporučení Rady ohledně jmenování Christine Lagardeové první prezidentkou Evropské centrální banky;

G.  vzhledem k tomu, že dne 17. prosince 2019 vydal Parlament příznivá stanoviska k doporučením Rady ohledně jmenování Fabia Panetty a Isabely Schnabelové členy Výkonné rady Evropské centrální banky;

H.  vzhledem k tomu, že ženy jsou v Radě guvernérů Evropské centrální banky nadále nedostatečně zastoupeny; vzhledem k tomu, že Parlament lituje skutečnosti, že členské státy tento požadavek neberou vážně, a vzhledem k tomu, že požaduje, aby vnitrostátní orgány a orgány EU při příštím navrhování kandidátů aktivně usilovaly o dosažení genderové vyváženosti;

I.  vzhledem k tomu, že všechny unijní i vnitrostátní orgány by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení mužů a žen;

1.  vydává kladné stanovisko k doporučení Rady týkajícímu se jmenování Franka Eldersona členem Výkonné rady Evropské centrální banky;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě a vládám členských států.

(1) Úř. věst. C 338, 12.10.2020, s. 2.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2019)0008.
(4) Přijaté texty, P9_TA(2019)0093 a P9_TA(2019)0094.

Poslední aktualizace: 26. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí