Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0805(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0218/2020

Esitatud tekstid :

A9-0218/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0311

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 42k
Teisipäev, 24. november 2020 - Brüssel
Frank Eldersoni nimetamine Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2020. aasta otsus, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (N9‑0055/2020 – C9‑0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 9. oktoobri 2020. aasta soovitust (N9‑0055/2020)(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõike 2 teist lõiku, mille alusel Euroopa Ülemkogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0331/2020),

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele(2),

–  võttes arvesse oma 17. septembri 2019. aasta otsust, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta(3),

–  võttes arvesse oma 17. detsembri 2019. aasta otsuseid, mis käsitlevad nõukogu soovitusi Euroopa Keskpanga juhatuse kahe liikme ametisse nimetamise kohta(4),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 130,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0218/2020),

A.  arvestades, et 14. oktoobri 2020. aasta kirjas konsulteeris Euroopa Ülemkogu Euroopa Parlamendiga Frank Eldersoni Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks nimetamise küsimuses kaheksa-aastase ametiajaga alates 15. detsembrist 2020;

B.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikes 2 esitatud tingimusi ja kõnealuse lepingu artiklis 130 sätestatud Euroopa Keskpanga täieliku sõltumatuse nõuet; arvestades, et selle hindamise käigus sai parlamendikomisjon kandidaadilt elulookirjelduse ning vastused talle saadetud kirjalikule küsimustikule;

C.  arvestades, et seejärel korraldas parlamendikomisjon 9. novembril 2020. aastal kandidaadi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

D.  arvestades, et Euroopa Keskpanga nõukogu koosneb Euroopa Keskpanga juhatuse liikmetest ja nende liikmesriikide keskpankade üheksateistkümnest presidendist, mille rahaühik on euro; arvestades, et kõik keskpankade presidendid on tänaseni olnud mehed;

E.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud rahulolematust Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete ametisse nimetamise menetluse suhtes ning nõudnud sellega seoses menetluste parandamist; arvestades, et Euroopa Parlament on nõudnud, et talle esitataks aegsasti vähemalt kahest nimest koosnev sooliselt tasakaalustatud nimekiri;

F.  arvestades, et 17. septembril 2019. aastal toetas Euroopa Parlament nõukogu soovitust nimetada Christine Lagarde Euroopa Keskpanga esimeseks naissoost presidendiks;

G.  arvestades, et 17. detsembril 2019. aastal toetas Euroopa Parlament nõukogu soovitusi nimetada Fabio Panetta ja Isabel Schnabel Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeteks;

H.  arvestades, et naised on Euroopa Keskpanga nõukogus endiselt alaesindatud; arvestades, et Euroopa Parlament taunib asjaolu, et liikmesriigid ei ole seda taotlust tõsiselt võtnud, ning arvestades, et Euroopa Parlament nõuab, et liikmesriikide ja ELi institutsioonid teeksid aktiivselt tööd soolise tasakaalu saavutamiseks järgmiste kandidaatide esitamisel;

I.  arvestades, et kõik ELi ja liikmesriikide institutsioonid ja organid peaksid rakendama soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid meetmeid;

1.  toetab nõukogu soovitust nimetada Frank Elderson Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT C 338, 12.10.2020, lk 2.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0211.
(3) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0008.
(4) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0093 ja P9_TA(2019)0094.

Viimane päevakajastamine: 26. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika