Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0805(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0218/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0218/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0311

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 39k
Tiistai 24. marraskuuta 2020 - Bryssel
Frank Eldersonin nimittäminen Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

Euroopan parlamentin päätös 24. marraskuuta 2020 neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 9. lokakuuta 2020 päivätyn neuvoston suosituksen (N9-0055/2020)(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti Eurooppa-neuvosto on kuullut parlamenttia (C9‑0331/2020),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin(2),

–  ottaa huomioon 17. syyskuuta 2019 tekemänsä päätöksen neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämisestä(3),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2019 tekemänsä päätökset neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 130 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0218/2020),

A.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto kuuli 14. lokakuuta 2020 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamenttia Frank Eldersonin nimittämisestä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden pituiseksi toimikaudeksi 15. joulukuuta 2020 alkaen;

B.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten ja 130 artiklassa asetetun EKP:n täydellisen riippumattomuuden vaatimuksen täyttymistä; ottaa huomioon, että arviointia varten valiokunta sai ehdokkaalta ansioluettelon sekä vastaukset hänelle toimitettuun kysymyslomakkeeseen;

C.  ottaa huomioon, että tämän jälkeen valiokunta järjesti 9. marraskuuta 2020 kuulemisen, jossa ehdokas antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan keskuspankin neuvoston muodostavat Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenet sekä niiden 19 jäsenvaltion kansallisten keskuspankkien pääjohtajat, joiden rahayksikkö on euro; ottaa huomioon, että tällä hetkellä kaikki kansallisten keskuspankkien pääjohtajat ovat miehiä;

E.  ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti ilmaissut tyytymättömyytensä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyyn ja kehottanut parantamaan tähän liittyviä menettelyjä; ottaa huomioon, että parlamentti on pyytänyt saavansa ajoissa vähintään kaksi nimeä sisältävän ehdokasluettelon, jossa sukupuolet ovat tasapuolisesti edustettuina;

F.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi 17. syyskuuta 2019 myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Christine Lagarde Euroopan keskuspankin johtokunnan ensimmäiseksi naispuoliseksi puheenjohtajaksi;

G.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi 17. joulukuuta 2019 myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Fabio Panetta ja Isabel Schnabel Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseniksi;

H.  ottaa huomioon, että naiset ovat edelleen aliedustettuina Euroopan keskuspankin neuvostossa; toteaa parlamentin pitävän valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole suhtautuneet tähän pyyntöön vakavasti, ja kehottaa jäsenvaltioiden ja EU:n toimielimiä pyrkimään aktiivisesti sukupuolten tasapuoliseen edustukseen seuraavissa nimityksissä;

I.  katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Frank Elderson Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL C 338, 12.10.2020, s. 2.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0211.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0008.
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0093 ja P9_TA(2019)0094.

Päivitetty viimeksi: 26. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö