Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0805(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0218/2020

Pateikti tekstai :

A9-0218/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0311

Priimti tekstai
PDF 120kWORD 42k
Antradienis, 2020 m. lapkričio 24 d. - Briuselis
Franko Eldersono skyrimas Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

2020 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 9 d. Tarybos rekomendaciją (N9-0055/2020)(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0331/2020),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. rugsėjo 17 d. sprendimą dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko pirmininko skyrimo(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimą dėl Tarybos rekomendacijų dėl dviejų Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimo(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0218/2020),

A.  kadangi 2020 m. spalio 14 d. raštu Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Parlamentu dėl Franko Eldersono skyrimo Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2020 m. gruodžio 15 d.;

B.  kadangi Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir į visiško Europos Centrinio Banko nepriklausomumo reikalavimą pagal Sutarties 130 straipsnį; kadangi atlikdamas šį vertinimą komitetas gavo kandidato gyvenimo aprašymą ir jo atsakymus į jam raštu pateiktus klausimus;

C.  kadangi vėliau, 2020 m. lapkričio 9 d., komitetas surengė kandidato klausymą, kurio metu kandidatas pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių užduotus klausimus;

D.  kadangi Europos Centrinio Banko valdančioji taryba susideda iš Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, devyniolikos nacionalinių centrinių bankų valdytojų; kadangi iki šiol visi valdytojai buvo vyrai;

E.  kadangi Parlamentas ne kartą reiškė nepasitenkinimą dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimo procedūros ir ragino patobulinti su tuo susijusias procedūras; kadangi Parlamentas prašė, kad jam būtų laiku pateikiamas lyčių požiūriu proporcingas trumpasis sąrašas, kuriame būtų ne mažiau nei du asmenys;

F.  kadangi 2019 m. rugsėjo 17 d. Parlamentas pateikė palankią nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos pirmą kartą į Europos Centrinio Banko pirmininko pareigas paskirti moterį, Christine Lagarde;

G.  kadangi 2019 m. gruodžio 17 d. Parlamentas pateikė palankias nuomones dėl Tarybos rekomendacijų Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariais paskirti Fabio Panettą ir Isabel Schnabel;

H.  kadangi Europos Centrinio Banko valdančiojoje taryboje moterų ir toliau yra mažai; kadangi Parlamentas apgailestauja dėl to, kad valstybės narės rimtai neatsižvelgė į šį prašymą, ir ragina nacionalines ir ES institucijas aktyviai siekti lyčių pusiausvyros iškeliant kitus kandidatus;

I.  kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos skirti Franką Eldersoną Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 338, 2020 10 12, p. 2.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0211.
(3) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0008.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0093 ir Priimti tekstai, P9_TA(2019)0094.

Atnaujinta: 2021 m. vasario 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika