Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0805(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0218/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0218/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2020 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0311

Pieņemtie teksti
PDF 136kWORD 42k
Otrdiena, 2020. gada 24. novembris - Brisele
Frank Elderson iecelšana par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekli
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

Eiropas Parlamenta 2020. gada 24. novembra lēmums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 9. oktobra ieteikumu (N9-0055/2020)(1),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punkta otro daļu, saskaņā ar kuru Eiropadome ar to ir apspriedusies (C9‑0331/2020),

–  ņemot vērā 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā(2),

–  ņemot vērā 2019. gada 17. septembra lēmumu par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas prezidenta iecelšanu(3),

–  ņemot vērā 2019. gada 17. decembra lēmumu par Padomes ieteikumu attiecībā uz divu Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļu iecelšanu(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 130. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9‑0218/2020),

A.  tā kā Eiropadome, nosūtot 2020. gada 14. oktobra vēstuli, ir apspriedusies ar Parlamentu par Frank Elderson iecelšanu Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku, sākot no 2020. gada 15. decembra;

B.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja pārbaudīja amata kandidāta atbilstību, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktā noteiktās prasības un atbilstoši nepieciešamībai nodrošināt pilnīgu Eiropas Centrālās bankas neatkarību saskaņā ar minētā līguma 130. pantu; tā kā, veicot novērtēšanu, komiteja no kandidāta saņēma dzīves aprakstu, kā arī atbildes uz viņam nosūtīto rakstisko anketu;

C.  tā kā minētā komiteja 2020. gada 9. novembrī rīkoja kandidāta uzklausīšanu, kuras sākumā viņš sniedza paziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem;

D.  tā kā Eiropas Centrālās bankas Padomē ir Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļi un to 19. dalībvalstu centrālo banku vadītāji, kuru valūta ir euro; tā kā līdz šim visi pēdējie minētie ir vīrieši;

E.  tā kā Parlaments ir atkārtoti paudis neapmierinātību attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļu iecelšanas procedūru un ir aicinājis uzlabot šīs jomas procedūras; tā kā Parlaments jau agrāk ir pieprasījis, lai tam laikus tiktu iesniegts dzimumu ziņā līdzsvarots kandidātu saraksts ar vismaz diviem pretendentiem;

F.  tā kā 2019. gada 17. septembrī Parlaments sniedza labvēlīgu atzinumu par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas prezidenti iecelt Christine Lagarde, kura ir pirmā sieviete šajā amatā;

G.  tā kā 2019. gada 17. decembrī Parlaments sniedza labvēlīgu atzinumu par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļiem iecelt Fabio Panetta un Isabel Schnabel;

H.  tā kā sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas Eiropas Centrālās bankas Padomē; tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis nav nopietni ņēmušas vērā šo prasību, un aicina valstu un ES iestādes aktīvi strādāt, lai attiecībā uz nākamajām kandidatūrām tiktu panākts dzimumu līdzsvars;

I.  tā kā visām ES un valstu iestādēm un struktūrām būtu jāīsteno konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru,

1.  sniedz labvēlīgu atzinumu par Padomes ieteikumu iecelt Frank Elderson par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekli;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropadomei, Padomei un dalībvalstu valdībām.

(1) OV C 338, 12.10.2020., 2. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0211.
(3) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0008.
(4) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0093 un P9_TA(2019)0094.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika