Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0805(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0218/2020

Teksty złożone :

A9-0218/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0311

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 43k
Wtorek, 24 listopada 2020 r. - Bruksela
Mianowanie Franka Eldersona na członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Rady z 9 października 2020 r. (N9-0055/2020)(1),

–  uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem (C9-0331/2020),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE(2),

–  uwzględniając swoją decyzję z 17 września 2019 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego(3),

–  uwzględniając swoje decyzje z 17 grudnia 2019 r. w sprawie zaleceń Rady dotyczących powołania na stanowisko dwóch członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego(4),

–  uwzględniając art. 130 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0218/2020),

A.  mając na uwadze, że pismem z dnia 14 października 2020 r. Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem w sprawie mianowania Franka Eldersona na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat od 15 grudnia 2020 r.;

B.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego oceniła kwalifikacje kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w świetle potrzeby zapewnienia pełnej niezależności Europejskiego Banku Centralnego zgodnie z art. 130 tego traktatu; mając na uwadze, że w ramach procesu oceny komisja otrzymała życiorys kandydata, jak również odpowiedzi na przedstawione mu w kwestionariuszu pytania;

C.  mając na uwadze, że dnia 9 listopada 2020 r. komisja przeprowadziła przesłuchanie kandydata, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

D.  mając na uwadze, że Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego składa się z członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego i 19 prezesów krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro; mając na uwadze, że obecnie wszyscy prezesi krajowych banków centralnych to mężczyźni;

E.  mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał niezadowolenie z procedury mianowania członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego i wzywał do usprawnienia procedur w tym zakresie; mając na uwadze, że Parlament Europejski domagał się, aby przedstawiano mu w odpowiednim czasie krótką listę kandydatów, zrównoważoną pod względem płci i zawierającą co najmniej dwa nazwiska;

F.  mając na uwadze, że 17 września 2019 r. Parlament wydał pozytywną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Christine Lagarde jako pierwszej kobiety na stanowisku prezesa Europejskiego Banku Centralnego;

G.  mając na uwadze, że 17 grudnia 2019 r. Parlament wydał pozytywne opinie w sprawie zaleceń Rady dotyczących mianowania Fabia Panetty i Isabel Schnabel na stanowisko członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego;

H.  mając na uwadze, że kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego; mając na uwadze, że Parlament ubolewa nad faktem, iż państwa członkowskie nie potraktowały jego postulatu poważnie, mając to na uwadze, wzywa instytucje krajowe i unijne do aktywnego działania na rzecz osiągnięcia równowagi płci podczas kolejnych nominacji;

I.  mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Franka Eldersona na członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie oraz rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 338 z 12.10.2020, s. 2.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0211.
(3) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0008.
(4) Teksty przyjęte P9_TA(2019)0093 i P9_TA(2019)0094.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności