Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0805(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0218/2020

Texte depuse :

A9-0218/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0311

Texte adoptate
PDF 120kWORD 42k
Marţi, 24 noiembrie 2020 - Bruxelles
Numirea lui Frank Elderson ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
P9_TA(2020)0311A9-0218/2020

Decizia Parlamentului European din 24 noiembrie 2020 privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Consiliului din 9 octombrie 2020 (N9-0055/2020)(1),

–  având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliul European (C9-0331/2020),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE(2),

–  având în vedere decizia sa din 17 septembrie 2019 privind recomandarea Consiliului privind numirea președintei Băncii Centrale Europene(3),

–  având în vedere deciziile sale din 17 decembrie 2019, referitoare la recomandările Consiliului privind numirile a doi membri ai Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene(4),

–  având în vedere articolul 130 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0218/2020),

A.  întrucât, prin scrisoarea din 14 octombrie 2020, Consiliul European s-a consultat cu Parlamentul European cu privire la numirea lui Frank Elderson ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani începând de la 15 decembrie 2020;

B.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului propus, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, astfel cum decurge din articolul 130 din tratat, imperativul independenței totale a BCE; întrucât, în cadrul acestei evaluări, comisia a primit din partea candidatului un curriculum vitae, precum și răspunsurile sale la întrebările scrise care i-au fost adresate;

C.  întrucât comisia a organizat apoi, la 9 noiembrie 2020, o audiere a candidatului, în timpul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei;

D.  întrucât Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene este constituit din membrii Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și din cei 19 guvernatori ai băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro; întrucât, în prezent, toți guvernatorii sunt bărbați;

E.  întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de procedura de numire a membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și a cerut ca procedurile să fie îmbunătățite în această privință; întrucât Parlamentul a cerut să i se transmită, cu promptitudine, o listă scurtă de cel puțin două nume care să cuprindă și femei;

F.  întrucât, la 17 septembrie 2019, Parlamentul a emis un aviz favorabil față de recomandarea Consiliului de a o numi pe Christine Lagarde în funcția de președintă a Băncii Centrale Europene, prima femeie care ocupă această funcție;

G.  întrucât, la 17 decembrie 2019, Parlamentul a emis avize favorabile privind recomandările Consiliului de a-i numi pe Fabio Panetta și pe Isabel Schnabel ca membri ai Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene;

H.  întrucât femeile sunt în continuare subreprezentate în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene; întrucât Parlamentul regretă că statele membre nu au luat în serios această solicitare și întrucât solicită instituțiilor naționale și ale UE să se străduiască mai mult să asigure echilibrul de gen la următoarele numiri;

I.  întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen,

1.  emite un aviz favorabil privind recomandarea Consiliului de a-l numi pe Frank Elderson ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO C 338, 12.10.2020, p. 2.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2019)0008.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2019)0093 și texte adoptate, P9_TA(2019)0094.

Ultima actualizare: 26 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate