Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0299(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0221/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0221/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0312

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 48k
Tiistai 24. marraskuuta 2020 - Bryssel
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Kroatian ja Puolan avustaminen luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksaminen Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi
P9_TA(2020)0312A9-0221/2020
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kroatian ja Puolan avustamiseksi luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksamiseksi Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0960 – C9‑0318/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0221/2020),

1.  pitää myönteisenä päätöstä, joka on osoitus unionin solidaarisuudesta luonnonkatastrofeista ja covid-19-pandemian alkuvuonna 2020 aiheuttamasta vakavasta kansanterveysuhasta kärsineitä unionin kansalaisia ja alueita kohtaan;

2.  korostaa, että kyseisille alueille on myönnettävä kiireellisesti taloudellista tukea Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta;

3.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kroatian ja Puolan avustamiseksi luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksamiseksi Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2021/75.)

Päivitetty viimeksi: 26. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö