Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0299(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0221/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0221/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0312

Elfogadott szövegek
PDF 133kWORD 43k
2020. november 24., Kedd - Brüsszel
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele: segítség Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban, valamint előlegek Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban
P9_TA(2020)0312A9-0221/2020
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2020. november 24-i állásfoglalása a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0221/2020),

1.  üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák és a 2020 elején a Covid19-világjárvány okozta népegészségügyi válság által sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

2.  hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai Unió Szolidaritási Alapján keresztüli pénzügyi támogatás elérhetővé tételére az érintett régiók számára;

3.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

4.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2021/75 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2021. február 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat