Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0299(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0221/2020

Texte depuse :

A9-0221/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0312

Texte adoptate
PDF 129kWORD 45k
Marţi, 24 noiembrie 2020 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene: furnizarea de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și efectuarea unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică
P9_TA(2020)0312A9-0221/2020
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 24 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0221/2020),

1.  salută decizia ca simbol de solidaritate a Uniunii cu cetățenii și regiunile Uniunii afectate de catastrofe naturale și de urgența majoră de sănătate publică provocată de pandemia de COVID-19 la începutul anului 2020;

2.  subliniază nevoia urgentă de alocare a asistenței financiare prin intermediul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene către regiunile afectate;

3.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2021/75.)

Ultima actualizare: 26 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate