Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0297(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0223/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0223/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0313

Elfogadott szövegek
PDF 130kWORD 44k
2020. november 24., Kedd - Brüsszel
9.számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: segítség Horvátországnak, Lengyelországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak
P9_TA(2020)0313A9-0223/2020

Az Európai Parlament 2020. november 24-i állásfoglalása az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, amely a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (12522/2020 – C9-0341/2020 – 2020/0297(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére, amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2020. október 9-én elfogadott, 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2020)0961),

–  tekintettel a Tanács által 2020. október 30-án elfogadott és az Európai Parlamenthez 2020. november 3-án továbbított, a 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (12522/2020 – C9-0341/2020),

–  tekintettel a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2020)0960),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0223/2020),

A.  mivel a 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjának javasolt igénybevételére vonatkozik, hogy támogatást nyújtson Horvátországnak és Lengyelországnak a 2020 során e tagállamokban bekövetkezett természeti katasztrófákat követően, valamint előleget biztosítson hét tagállamnak – nevezetesen Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának, Spanyolországnak – a Covid19-járvány által 2020 elején okozott jelentős népegészségügyi szükséghelyzetre válaszul;

B.  mivel ennek következtében a Bizottság javasolja a 2020. évi költségvetés módosítását és a 13 06 01. költségvetési sor (Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak egyaránt 823 548 633 EUR-val történő megemelését;

C.  mivel Horvátország a 2012/2002/EK rendelet(6) 4a. cikkének megfelelően előleg kifizetését kérte, és 2020. augusztus 10-én a Bizottság az Unió várható pénzügyi hozzájárulásából 88 951 877 EUR-nak megfelelő előleget ítélt oda; mivel a 2020. évi költségvetésben eredetileg rendelkezésre álló előlegkifizetések előirányzatait már teljes mértékben felhasználták, a Bizottság javasolja a szükséges kiegészítő források igénybevételét az Európai Unió Szolidaritási Alapjára megállapított éves felső határon belül;

D.  mivel a 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet javasolja, hogy mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében 734 596 756 EUR-t vezessenek be a 2020. évi költségvetésbe, a Horvátországnak már kifizetett 88 951 877 EUR összegű előleg levonása után;

E.  mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapja a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben meghatározott speciális eszköz, és a megfelelő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat a többéves pénzügyi keret felső határai felett kell szerepeltetni a költségvetésben;

1.  tudomásul veszi a 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság által benyújtott formájában;

2.  jóváhagyja a 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

3.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 8/2020. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(2) HL L 57., 2020.2.27.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.
(6) A Tanács 2012/2002/EK rendelete (2002. november 11.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról (HL L 311., 2002.11.14., 3. o.).

Utolsó frissítés: 2021. február 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat