Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2190(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0207/2020

Testi mressqa :

A9-0207/2020

Dibattiti :

PV 23/11/2020 - 18
CRE 23/11/2020 - 18

Votazzjonijiet :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Testi adottati :

P9_TA(2020)0319

Testi adottati
PDF 185kWORD 59k
L-Erbgħa, 25 ta' Novembru 2020 - Brussell
L-indirizzar tas-sikurezza tal-prodotti fis-Suq Uniku
P9_TA(2020)0319A9-0207/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Novembru 2020 dwar l-indirizzar tas-sigurtà tal-prodotti fis-suq uniku (2019/2190(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti(1),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2019/515 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2019 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' merkanzija kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 764/2008(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2019/1020 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 dwar is-sorveljanza tas-suq u l-konformità tal-prodotti u li jemenda d-Direttiva 2004/42/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 765/2008 u (UE) Nru 305/2011(5),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-networks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2019/881 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2019 dwar l-ENISA (l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà) u dwar iċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013 (l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà)(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Frar 2020 dwar proċessi deċiżjonali awtomatizzati: niżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur u l-moviment liberu tal-merkanzija u tas-servizzi(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Frar 2019 dwar politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-robotika(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2018 dwar il-Blockchain: politika kummerċjali mfassla għall-ġejjieni(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-pakkett dwar is-suq uniku(11),

–  wara li kkunsidra r-rapport interim tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' qbil(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Ottubru 2018 dwar teknoloġiji tar-reġistru distribwit u blockchains: noħolqu l-fiduċja bid-diżintermedjazzjoni(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2017 dwar l-istandards Ewropej għas-seklu 21(14),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Lulju 2017 dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji(15),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 dwar l-istrateġija għas-Suq Uniku(16),

–  wara li kkunsidra l-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' April 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sigurtà tal-prodotti għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/357/KEE u d-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17),

–  wara li kkunsidra l-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2020 – Unjoni li tirsisti għal aktar (COM(2020)0037),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 dwar l-implikazzjonijiet tas-sigurtà u tar-responsabbiltà tal-intelliġenza artifiċjali, tal-internet tal-oġġetti u tar-robotika (COM(2020)0064),

–   wara li kkunsidra l-white paper tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 dwar l-intelliġenza artifiċjali – Approċċ Ewropew għall-eċċellenza u għall-fiduċja (COM(2020)0065),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Frar 2020 dwar it-tiswir tal-futur diġitali tal-Ewropa (COM(2020)0067),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Marzu 2020 dwar pjan ta' azzjoni fit-tul għal implimentazzjoni u infurzar aħjar tar-regoli tas-suq uniku (COM(2020)0094),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida dwar l-Etika għal AI Affidabbli tal-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli (HLEG) tal-Kummissjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, ippubblikati fit-8 ta' April 2019,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' April 2019 dwar il-bini tal-fiduċja fl-intelliġenza artifiċjali ċċentrata fuq il-bniedem (COM(2019)0168),

–  wara li kkunsidra r-rapport bit-titolu "Policy and investment recommendations for trustworthy artificial intelligence" (Rakkomandazzjonijiet ta' politika u ta' investiment għal intelliġenza artifiċjali affidabbli) mill-Grupp ta' Esperti ta' Livell Għoli tal-Kummissjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali, ippubblikat fis-26 ta' Ġunju 2019;

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A9-0207/2020),

A.  billi s-suq uniku għall-prodotti huwa wieħed mill-aktar elementi fundamentali ekonomiċi tal-UE, u l-kummerċ tal-prodotti bħalissa jiġġenera madwar kwart tal-PDG tal-UE, u tliet kwarti tal-kummerċ fl-UE;

B.  billi d-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti (id-Direttiva 2001/95/KE, DSĠP) ġiet adottata fl-2001 u billi d-drawwiet tax-xiri tal-konsumaturi nbidlu minħabba li kiber il-bejgħ tal-kummerċ elettroniku; billi tentattiv preċedenti ta' riforma tad-DSĠP ippreżentata mill-Kummissjoni fl-2013 ma rnexxiex;

C.  billi huwa inaċċettabbli li l-konsumaturi tal-UE jiġu esposti għal prodotti li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-UE jew li jkunu illegali b'xi mod ieħor, bi kwistjonijiet li jvarjaw mill-użu ta' sustanzi kimiċi perikolużi fi prodotti għal software mhux sikur u perikli oħra għas-sikurezza; billi hemm bżonn ta' qafas leġiżlattiv orizzontali biex jaġixxi bħala xibka ta' sigurtà u biex itejjeb il-protezzjoni tal-konsumatur sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u tas-sigurtà tal-konsumaturi;

D.  billi l-kummerċ tal-prodotti fis-suq uniku huwa marbut mad-dinamika tal-kummerċ globali tal-prodotti u l-effiċjenza tal-ktajjen ta' provvista; billi huwa għalhekk essenzjali li jiġi żgurat li l-fruntieri esterni tal-UE jkunu mgħammra aktar b'għodod aktar effettivi u armonizzati biex jidentifikaw prodotti mhux sikuri li ġejjin minn pajjiżi terzi u jipprevjenu ċ-ċirkolazzjoni tagħhom fis-suq uniku, b'hekk jibbenefikaw in-negozji li jirrispettaw ir-regoli u jiġu protetti b'mod xieraq u effettiv id-drittijiet tal-konsumatur;

E.  billi għandu jitqies kif xieraq il-prinċipju ta' prekawzjoni mill-awtoritajiet kompetenti meta jieħdu miżuri biex jiżguraw is-sikurezza tal-konsumaturi, b'mod partikolari fir-rigward ta' prodotti li għandhom teknoloġiji diġitali ġodda inkorporati fihom u li jistgħu jkunu perikolużi;

F.  billi t-teknoloġiji emerġenti jittrasformaw il-karatteristiċi tal-prodotti u jeħtieġ li jiġu indirizzati sabiex jiġu żgurati l-protezzjoni tal-konsumatur u ċ-ċertezza tad-dritt mingħajr ma tiġi mxekkla l-innovazzjoni; billi r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà u r-responsabbiltà tal-intelliġenza artifiċjali (IA), tal-internet tal-oġġetti (IoT) u tar-robotika jwitti t-triq biex dan jinkiseb;

G.  billi l-għadd ta' prodotti perikolużi nnotifikati permezz tas-Sistema Ewropea ta' Sikurezza (RAPEX) kif ukoll il-bejgħ ta' prodotti perikolużi u mhux konformi għadu għoli ħafna, u billi l-konformità mal-qafas regolatorju tal-UE, b'mod partikolari mar-regoli dwar is-sigurtà tal-prodotti, anke matul il-proċess tal-manifattura, tikkontribwixxi għas-sigurtà tal-prodotti;

H.  billi s-sigurtà tal-prodott sa mit-tfassil u b'mod prestabbilit hija fundamentali għaliex is-sigurtà matul il-fażi tat-tfassil tista' ttejjeb is-sigurtà tal-prodotti fis-suq;

I.  billi s-sistema tas-sorveljanza tas-suq tal-UE tiffoka l-aktar fuq l-operaturi ekonomiċi preżenti fis-suq uniku, u billi l-iżviluppi fil-kummerċ elettroniku jirriżultaw f'għadd kbir ta' prodotti minn pajjiżi terzi li jitqiegħdu direttament fis-suq; billi ħafna minn dawn il-prodotti, madankollu, ma jirrispettawx ir-rekwiżiti tas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jirriskjaw li jagħmlu ħsara lill-konsumaturi, li spiss ma jkunux konxji ta' perikli bħal dawn;

J.  billi l-livell ta' protezzjoni tal-konsumatur m'għandux jiddependi fuq jekk konsumatur jixtrix online jew f'ħanut fiżiku u billi l-inizjattivi volontarji introdotti minn xi pjattaformi diġitali u swieq online għandhom jiġu promossi aktar; billi għad hemm bżonn ta' azzjonijiet oħra biex il-konsumaturi jiġu protetti b'mod suffiċjenti, peress li ħafna prodotti mibjugħa fis-swieq online ma jikkonformawx mar-regoli tas-sigurtà tal-UE, u billi għalhekk hemm bżonn ta' qafas regolatorju aktar estensiv biex jiġu żgurati r-responsabbiltà u l-obbligi tal-pjattaforma;

K.  billi t-traċċabbiltà tal-prodotti tul il-katina tal-provvista hija essenzjali għat-titjib tas-sigurtà u għall-protezzjoni tal-konsumaturi;

L.  billi fl-UE kienu ġew irrapportati għadd kbir ta' prodotti ffalsifikati bħala perikolużi u kienu jirrappreżentaw riskju serju għas-saħħa u għas-sigurtà tal-konsumaturi;

1.  Jenfasizza li l-kriżi tal-COVID-19 uriet li għall-protezzjoni tal-persuni fl-UE huwa fundamentali li s-sigurtà tal-prodotti kollha meħtieġa biex tiġi indirizzata din l-emerġenza kif ukoll il-kriżijiet kollha li jistgħu joħolqu periklu fl-UE fil-futur tkun fl-ogħla grad, speċjalment għal tagħmir mediku u protettiv mibjugħ online u offline u prodotti minn barra l-UE; jenfasizza għal dan il-għan, il-ħtieġa li l-pjattaformi online u s-swieq online jieħdu miżuri proattivi sabiex jindirizzaw prattiki qarrieqa u diżinformazzjoni rigward prodotti mibjugħa online; jistieden lill-Kummissjoni tixħet attenzjoni partikolari fuq is-sigurtà tal-apparati mediċi meta tixtri provvisti ta' tagħmir għal kriżijiet; jinnota li l-prodotti bbażati fuq l-IA, l-IoT jew ir-robotika jistgħu joffru soluzzjonijiet li jgħinu biex jiġu miġġielda l-kriżijiet attwali u futuri li jistgħu jimminaw il-pożizzjoni strateġika tal-UE; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-azzjonijiet ikkoordinati tagħhom fil-qafas dwar is-sigurtà tal-prodotti u n-networks rilevanti tiegħu;

Is-sigurtà tal-prodotti kollha

2.  Jilqa' r-Regolament (UE) 2019/1020 dwar is-sorveljanza tas-suq iżda jenfasizza li, bl-eċċezzjoni tal-kontrolli dwar il-prodotti li jidħlu fis-suq tal-Unjoni, ir-regolament japplika biss għall-prodotti soġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni, filwaqt li madwar terz tal-prodotti kollha li jiċċirkolaw fl-UE mhumiex prodotti armonizzati; iħeġġeġ lill-Kummissjoni taġġorna u tistabbilixxi regoli dwar is-sorveljanza tas-suq, kemm prodotti armonizzati kif ukoll dawk mhux armonizzati, li jitqiegħdu fis-suq offline u online u tagħmilhom xierqa għall-iskop tagħhom fl-era diġitali biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni u titjieb is-sigurtà tal-prodotti;

3.  Jirrimarka l-ħtieġa li r-regoli dwar is-sigurtà tal-prodotti jiġu adattati għar-realtajiet ġodda tas-suq u għat-tranżizzjoni diġitali sabiex jiġu indirizzati r-riskji u t-theddidiet emerġenti għas-sigurtà tal-konsumaturi, filwaqt li jiġi indirizzat it-tħassib tas-sigurtà relatat tal-konsumaturi u l-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni tindirizza l-isfidi tat-teknoloġiji emerġenti bħall-IA, l-IoT, ir-robotika, l-istampar 3D u oħrajn fir-reviżjoni tagħha tal-DSĠP, u tidentifika u tagħlaq lakuni fil-leġiżlazzjoni eżistenti, bħad-Direttiva dwar il-Makkinarju u d-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju, filwaqt li tevita d-duplikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u tiżgura approċċ konsistenti lejn is-sigurtà tal-prodotti fil-leġiżlazzjoni settorjali kollha, bħad-Direttiva dwar il-Ġugarelli u leġiżlazzjoni oħra speċifika għall-prodott, sabiex jinkiseb l-ogħla livell ta' sigurtà tal-konsumatur filwaqt li jitneħħew l-ostakli potenzjali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji fixkiela;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi mill-ġdid it-termini "prodott" u "prodott sigur" bħala parti mir-reviżjoni tagħha tal-DSĠP f'koordinazzjoni mar-reviżjoni possibbli ta' atti leġiżlattivi oħra bħad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall-Prodotti, biex b'hekk dan jirrifletti l-kumplessità tat-teknoloġiji emerġenti, inklużi prodotti bl-IA, l-IoT u r-robotika inkorporati fihom u software awtonomu u software jew aġġornamenti li jinvolvu modifika sostanzjali fil-prodott li de facto twassal għal prodott ġdid; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti prijorità lid-drittijiet tal-konsumatur u liċ-ċertezza tad-dritt għall-konsumaturi meta ssir ir-reviżjoni tal-DSĠP;

5.  Jinsab konvint li l-IA u teknoloġiji emerġenti oħra inkorporati fil-prodotti jistgħu jimmodifikaw l-iskop tal-prodotti, u jkollhom impatt fuq is-sigurtà tagħhom wara li jkunu tqiegħdu fis-suq, b'mod partikolari b'riżultat tal-aġġornamenti tas-software jew fil-każ ta' teknoloġija ta' awtotagħlim; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqis jekk "it-tqegħid fis-suq" bħala l-mument deċiżiv għall-operatur ekonomiku biex jiggarantixxi s-sigurtà tal-prodott huwiex approċċ li għadu xieraq għall-iskop tiegħu u jispjega li l-konformità kontinwa tal-prodott bil-leġiżlazzjoni rilevanti dwar is-sigurtà tal-prodott, anke wara l-installazzjoni ta' software, tista' tkun aktar xierqa għall-iskop fl-era diġitali;

6.  Jaqbel li s-sistemi tal-IA għandhom ikunu sikuri sabiex ikunu affidabbli, kif deskritt mill-HLEG fil-Linji Gwida tiegħu dwar l-Etika għal IA Affidabbli, jitlob lill-Kummissjoni tqis bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-HLEG u jaqbel li l-konsumaturi għandhom jiġu infurmati dwar is-sikurezza u s-sigurtà tal-IA u l-prodotti li fihom hija inkorporata; jinsab konvint li approċċ mifrux mal-UE kollha fir-rigward tal-IA huwa kruċjali għall-iżvilupp ta' din it-teknoloġija fl-UE; jenfasizza l-ħtieġa ta' definizzjoni komuni, li għandha tiġi riveduta perjodikament sabiex tiġi adattata għal żviluppi teknoloġiċi ġodda, u għal rekwiżiti relatati mas-sigurtà għall-IA sabiex tiġi evitata frammentazzjoni ulterjuri tas-suq uniku li tirriżulta minn leġiżlazzjoni nazzjonali differenti; jissottolinja li l-UE teħtieġ tieħu azzjoni biex toħloq qafas għall-investiment, l-infrastruttura tad-data, ir-riċerka u normi etiċi komuni li jsaħħu l-fiduċja tal-konsumaturi u tan-negozji, jiżguraw forma aktar effettiva u aktar ġusta ta' protezzjoni tal-konsumatur, joħolqu ċertezza legali, itejbu l-kompetittività ekonomika tal-UE u jinċentivaw it-twaqqif u l-iżvilupp ta' negozji ġodda u negozji li jwettqu u jużaw ir-riċerka fl-IA; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tivvaluta kif it-teknoloġija tal-IA u l-blockchain jistgħu jintużaw biex itejbu s-sigurtà tal-prodotti permezz, pereżempju, tal-iżvilupp ta' bażijiet ta' data interoperabbli dwar inċidenti kkawżati minn prodotti mhux sikuri li jiċċirkolaw fis-suq uniku;

7.  Jikkunsidra li s-sistemi tal-IA, kemm jekk awtonomi kif ukoll jekk inkorporati fi prodott, joffru ħafna opportunitajiet u li dawn għandhom jużaw settijiet ta' data ta' kwalità għolja u imparzjali, sabiex ikunu affidabbli u jippromwovu l-protezzjoni tal-konsumatur; jilqa', għalhekk, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-bini tal-fiduċja fl-intelliġenza artifiċjali ċċentrata fuq il-bniedem, li tqis is-seba' rekwiżiti ewlenin stabbiliti fil-linji gwida tal-HLEG; jenfasizza li dawn il-linji gwida għandhom jiġu kkunsidrati wkoll fuq livell internazzjonali; jenfasizza li l-Kummissjoni għandha teżamina l-istandards eżistenti tal-IA u tikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati rilevanti biex tivvaluta liema standards ġodda huma meħtieġa, li għalihom għandha twettaq valutazzjoni perjodika tal-qafas regolatorju tal-UE relatat mal-IA sabiex tiżgura s-sigurtà tal-prodotti u l-protezzjoni tal-konsumatur u tad-data, u li għandha tintervjeni f'oqsma fejn ikun meħtieġ li tiġi promossa ċ-ċertezza tad-dritt u tiġi żgurata l-armonizzazzjoni tar-regoli fi ħdan l-UE;

Konformità mar-regoli dwar is-sigurtà tal-prodotti

8.  Jenfasizza li qafas ta' valutazzjoni armonizzat ibbażat fuq ir-riskju mfassal skont kriterji ċari u trasparenti mhux biss se jkun effiċjenti mil-lat amministrattiv, b'mod partikolari għall-mikrointrapriżi u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), għaliex se jevita piżijiet sproporzjonati, iżda wkoll f'termini ta' titjib tas-sigurtà tal-konsumatur; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, tkompli tarmonizza l-metodoloġija u, flimkien mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, tivvaluta bir-reqqa l-fattibbiltà ta' skemi ta' valutazzjoni bbażati fuq ir-riskju, tadatta l-applikazzjoni tagħhom għal prodotti b'livell għoli ta' riskju, u mekkaniżmi ta' valutazzjoni tal-konformità, fejn dawn għadhom ma jeżistux, biex tiżgura s-sikurezza u s-sigurtà mid-disinn jew l-inadempjenza ta' prodotti b'teknoloġiji emerġenti inkorporati; jissottolinja l-ħtieġa li jiġi żgurat approċċ konsistenti għall-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-prodotti u jinnota li jista' jkun hemm asimetrija sinifikanti bejn l-iżvilupp ta' prodotti b'teknoloġiji emerġenti inkorporati u l-kapaċità tal-awtoritajiet pubbliċi li jivvalutawhom; jenfasizza, għalhekk, li l-Istati Membri għandhom jikkoordinaw –bl-appoġġ tal-Kummissjoni –l-istrateġiji tagħhom għall-ġestjoni tar-riskju għall-IA fil-kuntest tal-istrateġiji nazzjonali tagħhom tas-sorveljanza tas-suq biex jiżguraw kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi ekonomiċi kollha;

9.  Huwa tal-fehma li l-lakuni attwali fil-qafas legali eżistenti jaffettwaw b'mod negattiv id-drittijiet tal-konsumaturi tal-UE u l-kompetittività tal-kumpaniji tal-UE, b'mod partikolari l-SMEs u l-mikrointrapriżi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqis ukoll il-prinċipju "aħseb l-ewwel fiż-żgħir" meta tivvaluta l-impatt tal-leġiżlazzjoni futura, li għandu jqis kif xieraq il-ħtieġa li jingħata appoġġ lill-SMEs biex jitnaqqas il-piż li dawn il-miżuri jistgħu joħolqu u biex jiġi żgurat ambjent stabbli, prevedibbli u regolat kif xieraq li fih l-SMEs ikunu jistgħu jmexxu n-negozji tagħhom;

10.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra punti ta' riferiment tal-UE għal "sandboxes regolatorji", mingħajr ma jiġi abbandunat il-prinċipju ta' prekawzjoni, peress li dawn jistgħu jtejbu s-sigurtà tal-prodotti billi jagħtu kontribut espert dwar kif tiġi vvalutata l-konformità ta' prodott mal-leġiżlazzjoni applikabbli b'mod modern; jinnota li l-ħolqien ta' ambjent uniku għall-ittestjar u t-titjib ta' teknoloġiji bħall-IA se jgħin lin-negozji tal-UE jegħlbu l-frammentazzjoni tas-suq uniku u jisfruttaw b'mod effettiv it-tkabbir potenzjali madwar l-UE; jrrikonoxxi r-rwol sinifikanti li ċ-Ċentri ta' Innovazzjoni Diġitali jista' jkollhom meta jaġixxu simultanjament bħala intermedjarji bejn ir-regolaturi u l-kumpaniji filwaqt li jassistu n-negozji ġodda u l-SMEs jadattaw għal leġiżlazzjoni ġdida u jiffaċilitaw id-dħul fis-suq;

11.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jqisu l-imġiba awtonoma tal-awtotagħlim tal-IA tul il-ħajja tal-prodotti u jivvalutaw il-fattibbiltà tat-twaqqif ta' mekkaniżmi li jevitaw ir-riskji emerġenti; jitlob li s-sorveljanza umana obbligatorja tkun l-għażla prestabbilita għall-prodotti tal-IA b'riskju għoli u li jiġu żviluppati kontrolli effettivi fuq prodotti tal-IA ta' riskju għoli tul il-katina tal-provvista kollha bi proċeduri affidabbli u imparzjali biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-prodotti u d-dritt tal-konsumaturi li jitolbu komunikazzjoni personali minflok komunikazzjoni ma' sistemi awtomatizzati; jenfasizza li drittijiet tal-konsumatur b'saħħithom jappoġġaw l-iżvilupp ta' prodotti tal-IA sikuri u innovattivi;

12.  Iħeġġeġ lill-fornituri ta' teknoloġiji emerġenti jintegraw il-mekkaniżmi tas-sikurezza u tas-sigurtà f'dawn it-teknoloġiji, inklużi mekkaniżmi ta' awtotiswija, biex jiġi evitat li jittella' software li potenzjalment jista' jipperikola s-sigurtà tal-konsumaturi, sabiex titqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-problemi relatati mas-sigurtà tal-prodotti tagħhom, u sabiex tiġi żgurata u mtejba s-sigurtà tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni tanalizza jekk id-durabbiltà, l-użu mill-ġdid, l-aġġornabbiltà u l-kapaċità ta' tiswija tal-prodotti jistgħux jinfluwenzaw is-sigurtà tagħhom; jinnota, madankollu, li ħafna operaturi ekonomiċi mhux dejjem jeżerċitaw kontroll effettiv fuq il-prodotti tagħhom matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom, u li bosta partijiet oħra jistgħu jkunu responsabbli għal diversi komponenti tal-prodott;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw fl-infrastruttura ta' konnettività, inklużi teknoloġiji tal-komunikazzjoni ġodda bħall-5G, li s-sigurtà u l-privatezza jkunu inkorporati sa mit-tfassil u b'mod prestabbilit, sabiex tittejjeb is-sigurtà tal-prodotti konnessi; jevidenzja li r-riskji derivati minn aġġornamenti tas-software, minn data żbaljata u minn telf ta' konnettività jistgħu jirriżultaw f'riskji għas-sigurtà u s-saħħa u jħeġġeġ lill-Kummissjoni taġġorna l-leġiżlazzjoni attwali sabiex tindirizza dawk ir-riskji;

14.  Jinsab konvint li n-nuqqas ta' ċibersigurtà jew ċibersigurtà dgħajfa tal-apparati konnessi u ta' servizzi interkonnessi jistgħu jikkompromettu s-sigurtà tal-prodotti, u li dan jeħtieġ li jiġi indirizzat fir-reviżjoni orizzontali tar-regoli u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti; għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-kamp ta' applikazzjoni tar-reviżjoni tal-DSĠP iqis ukoll l-isfidi taċ-ċibersigurtà u xejriet emerġenti billi tiżgura li l-apparati kollha jibqgħu aġġornati mal-istandards tal-web f'industrija li kontinwament tevolvi;

15.  Jevidenzja l-fatt li l-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà huwa wieħed mill-għodod ewlenin sabiex tissaħħaħ iċ-ċibersigurtà fil-livell tal-UE iżda huwa bbażat fuq skema ta' ċertifikazzjoni volontarja biss; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa kemm għal skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà li tkopri l-prodotti li jinkorporaw teknoloġiji emerġenti bħal prodotti tal-IA, tal-IoT u tar-robotika, f'konformità mal-qafas tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà, filwaqt li dejjem tqis aspetti speċifiċi għas-settur, kif ukoll il-ħtieġa li toħloq skemi ta' ċertifikazzjoni obbligatorja għall-prodotti tal-konsumatur li jistgħu jiġu aġġornati malajr biex jadattaw għar-riskji attwali mingħajr ma tiġi mxekkla l-innovazzjoni; għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa għal leġiżlazzjoni dwar rekwiżiti obbligatorji taċ-ċibersigurtà u mekkaniżmi xierqa tas-sorveljanza tas-suq;

Sorveljanza tas-suq effettiva

16.  Jissottolinja n-nuqqas ta' riżorsi finanzjarji u umani li ħafna awtoritajiet ta'sorveljanza tas-suq fl-UE ffaċċjaw matul dawn l-aħħar ftit snin u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, sal-punt li l-kompetenzi rispettivi tagħhom jippermettulhom, iżidu r-riżorsi u l-għarfien espert tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq tagħhom, itejbu l-kooperazzjoni bejniethom u jiżviluppaw azzjonijiet konġunti, inkluż fil-livell transfruntier u għas-swieq online, itejbu l-effiċjenza u l-effettività tal-kontrolli, u jaraw li jkun hemm il-persunal xieraq tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, inklużi l-awtoritajiet doganali, sabiex ikunu jistgħu jidentifikaw il-prodotti mhux sikuri tagħhom, b'mod partikolari, minn pajjiżi terzi, u jipprevjenu ċ-ċirkolazzjoni tagħom fis-suq intern; jenfasizza, f'dan il-kuntest, l-importanza partikolari li jiġi pprovdut tagħmir modern lill-awtoritajiet rilevanti, kif ukoll li jiġi żgurat li jużaw teknoloġiji innovattivi, u jenfasizza li l-aċċess għad-dokumentazzjoni rilevanti, bħad-dokumentazzjoni tas-software u s-settijiet ta' data relatati mas-sigurtà tal-prodotti, huwa essenzjali biex l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq ikunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet tagħhom u jivvalutaw il-konformità tal-prodotti mar-regoli ta' sigurtà rilevanti;

17.  Jissottolinja l-importanza tal-programm tas-suq uniku, fil-kuntest tal-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 (QFP), fl-appoġġ u t-tisħiħ tal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq effettivi fil-kompiti tagħhom fis-suq intern kollu u fl-iżgurar tal-infurzar uniformi tar-regoli dwar is-sigurtà tal-prodotti fl-UE kollha, sabiex fis-suq intern ikunu disponibbli biss prodotti sikuri u konformi li joffru livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur; itenni, f'dan ir-rigward, l-appell tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex iżidu u jipprovdu riżorsi adegwati u linja baġitarja dedikata u jistieden ukoll lill-Istati Membri jallokaw riżorsi suffiċjenti lis-servizzi doganali tagħhom; iħeġġeġ lill-partijiet fin-negozjati interistituzzjonali jipprevjenu li jitnaqqsu l-baġits għall-programm tas-suq uniku tal-QFP u l-programmi doganali;

18.  Jissottolinja li għalkemm l-attivitajiet tas-sorveljanza tas-suq huma mmirati lejn il-protezzjoni tal-interessi pubbliċi ġenerali, filwaqt li l-prodotti ffalsifikati jirrigwardaw il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali privata, hemm relazzjoni bejn il-prodotti ffalsifikati u r-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, tikseb stampa aħjar u aktar ċara tal-fenomenu tal-falsifikazzjoni u tar-rwol possibbli li l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u s-swieq online jista' jkollhom biex jipproteġu aħjar is-saħħa u s-sigurtà tal-konsumaturi tal-UE, inkluż permezz tal-infurzar effettiv tal-leġiżlazzjoni doganali u l-armonizzazzjoni tal-kontrolli doganali fl-UE kollha; iħeġġeġ l-użu ta' teknoloġiji ġodda bħall-IA u l-blockchain mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq biex jiġi żgurat li l-analitika tad-data tkun tista' tintuża biex jitnaqqas ir-riskju, tittejjeb il-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-prodotti u jiġu protetti l-konsumaturi kontra prodotti ffalsifikati;

19.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu rati minimi ta' kampjunar; jitlob lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq iwettqu xiri bil-moħbi speċifiku għas-settur, inkluż fuq swieq tax-xiri online, fuq bażi regolari jew matul il-jiem ta' investigazzjoni bħal dawk imwettqa min-Network ta' Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumatur (CPC); iżid jgħid li għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-aktar kategoriji ta' prodotti notifikati fir-RAPEX u li jittieħdu l-miżuri restrittivi xierqa jekk ikun identifikat riskju; jirrakkomanda li dawn il-miżuri jkunu msejsa kif xieraq fuq għodod ta' analitika tad-data; jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri jimponu penali effettivi fuq il-kontraventuri;

20.  Jistieden lill-Kummissjoni tadotta malajr atti ta' implimentazzjoni f'konformità mar-Regolament (UE) 2019/1020, u b'mod partikolari l-Artikolu 25 tiegħu, li jistabbilixxu parametri referenzjarji u tekniki għall-kontrolli fuq prodotti armonizzati u mhux armonizzati, u biex tinkludi rekwiżiti minimi fuq il-kontrolli għall-prodotti li jidħlu fis-suq tal-Unjoni biex jiġi żgurat infurzar konsistenti, effettiv u uniformi tad-dritt tal-Unjoni;

21.  Jenfasizza li l-prodotti li jinxtraw direttament mill-konsumaturi minn operaturi ekonomiċi barra mill-UE għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli effettivi biex jiżguraw il-konformità tagħhom mal-qafas regolatorju tal-UE; jistieden lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq inkluż lill-awtoritajiet doganali jwettqu kontrolli xierqa fuq dawn il-prodotti; jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibbiltà li l-operaturi ekonomiċi mhux tal-UE jintalbu jaħtru operatur ekonomiku fl-UE għal prodotti mhux armonizzati li jipprovdu informazzjoni jew dokumenti relatati mas-sigurtà tal-prodott lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq u jikkooperaw magħhom biex jiżguraw li tittieħed azzjoni korrettiva biex jiġu rimedjati każijiet ta' nuqqas ta' konformità;

22.  Jitlob lill-Kummissjoni tikkoopera mal-awtoritajiet regolatorji tal-pajjiżi terzi, biex taqsam magħhom informazzjoni relatata mas-sorveljanza tas-suq dwar prodotti perikolużi, u biex tinkludi dispożizzjonijiet relatata mas-sorveljanza tas-suq u l-infurzar fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles kollha, sabiex il-kumpaniji li mhumiex fl-UE li jbiegħu prodotti fis-suq intern ikunu soġġetti għall-istess obbligi ta' sigurtà tal-prodott bħall-kumpaniji tal-UE;

23.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid, fil-livell tal-UE u internazzjonali, il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur, tas-sorveljanza tas-suq u dawk doganali u awtoritajiet kompetenti rilevanti oħra sabiex tiggarantixxi kontrolli armonizzati u uniformi fil-punti kollha tad-dħul tal-Unjoni, biex jista' jsir trasferiment rapidu tal-informazzjoni dwar il-prodotti mhux sikuri, u tissaħħaħ il-koordinazzjoni tal-miżuri ta' infurzar, bħall-kontrolli dwar il-konformità mal-qafas regolatorju u l-penali tal-UE; f'dan il-kuntest, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-interazzjoni bejn il-bażijiet ta' data pubbliċi tal-UE u nazzjonali dwar il-prodotti illegali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, fil-qafas stabbilit bir-Regolament (UE) 2019/1020, tippermetti l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni għas-Sorveljanza tas-Suq, li għandha titħaddem b'mod parallel mas-Sistema ta' Ġestjoni tar-Riskji Doganali, sabiex jiżdied il-livell ta' kooperazzjoni u ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni;

24.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti prijorità lis-sigurtà tal-prodotti fil-pjan ta' azzjoni tagħha għad-dwana;

Prodotti siguri fis-swieq online

25.  Jenfasizza li l-konsumaturi għandhom jiġu offruti prodotti ugwalment siguri kemm jekk ikunu qed jixtru online kif ukoll jekk jixtru offline u jilqa' l-Wegħda dwar is-Sigurtà tal-Prodotti(18) għas-swieq online, filwaqt li jenfasizza l-karattru volontarju tagħha, il-parteċipazzjoni limitata tal-operaturi tas-suq u n-nuqqas ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) biex tkun żgurata valutazzjoni sinifikanti tal-isforzi tal-firmatarji; jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi swieq online oħra jingħaqdu mal-inizjattiva u juru informazzjoni ċara lill-konsumaturi dwar id-drittijiet tagħhom u tal-bejjiegħ bl-imnut, u tevalwa r-rwol li s-swieq online jista' jkollhom biex jillimitaw iċ-ċirkolazzjoni ta' prodotti mhux sikuri u tipproponi regoli obbligatorji dwar l-obbligi u r-responsabbiltajiet tas-swieq stabbiliti fl-UE u barra minnha bħala parti mill-Att dwar is-Servizzi Diġitali, ir-reviżjoni tad-DSĠP u kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra rilevanti;

26.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni bejn il-pjattaformi tal-UE u dawk ta' pajjiżi terzi f'dak li għandu x'jaqsam mal-konformità mar-regoli tal-UE dwar is-sigurtà tal-prodotti; jistieden lill-Kummissjoni, flimkien mal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, twettaq riċerka dwar is-sigurtà tal-prodotti minn pajjiżi terzi, tiskrutinizza s-swieq online b'mod aktar attiv u żżid ir-responsabbiltà tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur u l-Istati Membri, tinforma aħjar lill-konsumaturi dwar il-perikli possibbli ta' prodotti mhux konformi minn pajjiżi terzi mixrija fi swieq online; jistieden lill-Kummissjoni tirrikjedi li s-swieq online japplikaw l-istess regoli għall-entitajiet kollha li joffru prodotti lill-konsumaturi fl-UE, inklużi dawk stabbiliti f'pajjiżi terzi;

27.  Jinnota li filwaqt li pjattaformi online, bħal swieq online, kienu ta' benefiċċju kemm għall-bejjiegħa bl-imnut kif ukoll għall-konsumaturi billi tejbu l-għażla u baxxew il-prezzijiet, fl-istess ħin għadd dejjem jikber ta' bejjiegħa – speċjalment minn pajjiżi terzi – qed joffru prodotti mhux sikuri jew illegali fis-suq uniku; iħeġġeġ għalhekk lis-swieq online jirreaġixxu malajr kemm jista' jkun għan-notifiki mir-RAPEX u jikkooperaw b'mod effettiv u proattiv mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri billi jirtiraw b'mod immedjat prodotti mhux sikuri u jieħdu miżuri biex ma jħalluhomx jerġgħu jitfaċċaw; jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi obbligi li jirrikjedu li s-swieq online jirreaġixxu b'mod effettiv għal prodotti mhux sikuri, inkluż billi jinfurmaw lill-konsumaturi jekk ikunu xtraw prodott mhux sikur jew inkella mhux konformi; iħeġġeġ lis-swieq online, meta jiġu kkuntattjati minn organizzazzjonijiet tal-konsumatur biex joħorġu twissija dwar prodott mhux sikur u biex jikkooperaw magħhom ħalli jivvalutaw ir-riskju potenzjali;

28.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li s-swieq online jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom permezz ta' attivitajiet konġunti bejniethom u mal-awtoritajiet kompetenti, jikkonsultaw lis-sistema RAPEX qabel ma jqiegħdu l-prodotti fuq is-siti web tagħhom, immedjatament ineħħu prodotti identifikati bħala mhux sikuri minn RAPEX, jiskambjaw informazzjoni dwar il-bejjiegħa li jiksru r-regoli, jieħdu miżuri effettivi u dissważivi kontrihom u l-katina tal-provvista tagħhom, jistabbilixxu sistema ta' awtentikazzjoni robusta tal-utenti kummerċjali, u jiżviluppaw wkoll għodda faċilment aċċessibbli fl-UE kollha għall-konsumaturi biex jirrapportaw prodotti mhux sikuri;

29.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta kif is-swieq online jistgħu jtejbu l-interkonnessjoni tagħhom mas-sistema RAPEX, dment li din tal-aħħar tkun modernizzata u ssir kompatibbli, pereżempju permezz ta' interfaċċa għall-programmi tal-applikazzjonijiet, sabiex jirċievu twissijiet li prodott ikun ġie notifikat lis-sistema biex jiġi żgurat li l-prodotti offruti għall-bejgħ ikunu sikuri, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrikjedi li s-swieq online jintroduċu link għal RAPEX fuq is-siti web tagħhom biex iqajmu sensibilizzazzjoni dwar din il-pjattaforma;

30.  Jitlob lill-Kummissjoni tevalwa r-rekwiżit li l-pjattaformi online jistabbilixxu salvagwardji effettivi u xierqa biex jindirizzaw id-dehra ta' reklami għal prodotti mhux sikuri li ma jkunux konformi mal-qafas regolatorju tal-UE inklużi r-reklami jew il-garanziji qarrieqa u d-dikjarazzjonijiet magħmula mill-fornituri jew mill-klijenti, u biex takkumpanja din l-evalwazzjoni b'valutazzjoni bir-reqqa tal-impatt ta' tali dispożizzjonijiet, inkluża analiżi tal-kosteffiċjenza bbażata fuq il-proporzjonalità għall-pjattaformi online;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni tinnegozja ftehim ambizzjuż dwar il-kummerċ elettroniku mad-WTO sabiex jittejjeb ir-rispett għar-regoli dwar is-sigurtà tal-prodotti fil-livell tal-UE u internazzjonali;

Programm tal-istandards tal-Kummissjoni għall-2020 u traċċabbiltà

32.  Jilqa' l-fatt li l-programm tal-UE għall-Istandardizzazzjoni għall-2020 jindirizza l-isfidi li jirriżultaw fis-suq uniku diġitali, bħall-IA, l-IoT, il-protezzjoni tad-data, inklużi d-data dwar is-saħħa, iċ-ċibersigurtà u l-mobbiltà awtomatizzata; jitlob lill-Kummissjoni tagħti mandat lill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni, lill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika u lill-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni biex jappoġġaw il-proċess tat-tfassil tal-istandards armonizzati, inkluż għas-setturi tradizzjonali li qabel ma kinux jużaw l-IT, sabiex jiġi żgurat l-użu sikur ta' teknoloġiji diġitali ġodda u interoperabbli fuq bażi uniformi madwar l-UE; jissottolinja li għandhom jiġu żviluppati standards, b'mod partikolari fir-rigward ta' ċerti kategoriji ta' prodotti bħat-tagħmir protettiv personali, sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' sigurtà għall-irġiel u n-nisa; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw il-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, inklużi l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u tan-negozji, fl-attivitajiet ta' standardizzazzjoni;

33.  Jenfasizza li t-traċċabbiltà effettiva u effiċjenti tul il-katina tal-provvista hija essenzjali biex jittejbu s-sigurtà u l-kwalità tal-prodotti, f'konformità mal-qafas regolatorju tal-UE u l-protezzjoni tal-konsumaturi tal-UE, peress li informazzjoni ċara u affidabbli dwar il-prodotti tipprevjeni l-inċertezza għall-konsumaturi, inklużi l-persuni b'diżabbiltà, tagħtihom is-setgħa biex jagħmlu għażliet infurmati abbażi ta' informazzjoni rilevanti u tippermetti lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq iwettqu l-attivitajiet tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni taġġorna r-regoli għar-rekwiżiti tat-traċċabbiltà ta' prodotti mhux armonizzati kif xieraq;

34.  Jitlob lill-Kummissjoni tevalwa kif it-teknoloġija tar-reġistru distribwit bħall-blockchain tista' ssaħħaħ is-sigurtà tal-prodotti billi ttejjeb it-traċċabbiltà tal-prodotti fil-katina tal-provvista, inkluż permezz tal-istandardizzazzjoni tagħhom; jispjega li l-iżvilupp ta' informazzjoni elettronika affidabbli u verifikabbli jagħmel il-kontrolli mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq aktar sempliċi u aktar effettivi;

Sejħiet lura

35.  Jinnota li l-konsumaturi ma jirrispondux tajjeb għas-sejħiet lura, u li l-prodotti mhux sikuri jibqgħu jintużaw minkejja li jkunu ġew imsejħa lura; jitlob lill-Kummissjoni tippubblika linji gwida b'lingwaġġ sempliċi dwar il-proċeduri tas-sejħiet lura, inkluża lista ta' kontroll b'rekwiżiti konkreti, u tipprovdi informazzjoni ċara dwar il-parametri referenzjarji użati mill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, sabiex jiżdied l-għadd ta' konsumaturi milħuqa, filwaqt li tqis li l-SMEs u b'mod partikolari l-mikrointrapriżi jafu jkunu jeħtieġu għajnuna addizzjonali sabiex jikkonformaw mal-linji gwida;

36.  Jitlob lill-bejjiegħa bl-imnut, lis-swieq online u lill-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi biex jiżvolġu rwol akbar fis-sejħiet lura ta' prodotti mhux sikuri mixtrija online jew offline billi jipprovdu informazzjoni adegwata u affidabbli lill-konsumaturi, u jistieden lill-bejjiegħa bl-imnut u lis-swieq online jiżguraw li l-prodotti jiġu rtirati malajr mis-swieq u l-ixkafef online u jissejħu lura mingħand il-konsumaturi; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrikjedu li s-swieq online jistabbilixxu mekkaniżmi effettivi biex jiżguraw li jkunu jistgħu jaslu għand l-utenti, ix-xerrejja u l-bejjiegħa tagħhom, kemm jekk ikunu individwi kif ukoll jekk ikunu negozji, sabiex jinfurmawhom malajr kemm jista' jkun meta s-sejħiet lura jkunu meħtieġa; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta kif teknoloġiji u algoritmi ġodda jistgħu jagħmlu dan il-proċess aktar effettiv u tiżgura li jintlaħaq għadd akbar ta' konsumaturi affettwati;

37.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-iskambju transfruntier tal-aħjar prattiki dwar is-sejħiet lura, u jqisu żieda fir-rati tar-reġistrazzjoni tal-prodotti biex b'hekk il-konsumaturi milquta jkunu jistgħu jiġu identifikati b'mod aktar faċli u informati b'mod attiv, anke għal xiri transfruntier, u biex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu jużaw data, bħal skemi ta' lealtà, biex jilħqu lill-konsumaturi mingħajr ma jiksru r-regoli tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data; jistieden lill-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur isaħħu l-kooperazzjoni tagħhom mal-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq dwar il-proċeduri ta' sejħiet lura billi jelenkaw prodotti identifikati bħala mhux sikuri fir-RAPEX fuq is-siti web tagħhom;

38.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jfasslu rapport ta' feedback sempliċi u armonizzat dwar is-sejħiet lura mill-operaturi ekonomiċi li għandu jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq sabiex tiġi vvalutata l-effettività tas-sejħa lura;

o
o   o

39.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4.
(2) ĠU L 218, 13.8.2008, p. 82.
(3) ĠU L 91, 29.3.2019, p. 1.
(4) ĠU L 316, 14.11.2012, p. 12.
(5) ĠU L 169, 25.6.2019, p. 1.
(6) ĠU L 194, 19.7.2016, p. 1.
(7) ĠU L 151, 7.6.2019, p. 15.
(8) Testi adottati, P9_TA(2020)0032.
(9) Testi adottati, P8_TA(2019)0081.
(10) ĠU C 388, 13.11.2020, p. 141.
(11) ĠU C 388, 13.11.2020, p. 39.
(12) ĠU C 363, 28.10.2020, p. 179.
(13) ĠU C 11, 13.1.2020, p. 7.
(14) ĠU C 334, 19.9.2018, p. 2.
(15) ĠU C 334, 19.9.2018, p. 60.
(16) ĠU C 76, 28.2.2018, p. 112.
(17) ĠU C 443, 22.12.2017, p. 722.
(18) Il-Wegħda dwar is-Sigurtà tal-Prodotti hija impenn volontarju li sar f'Ġunju 2018 mis-swieq online fir-rigward tas-sigurtà ta' prodotti mhux tal-ikel tal-konsumatur mibjugħa online minn bejjiegħa ta' partijiet terzi.

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Frar 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza