Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2020/2009(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0205/2020

Testi mressqa :

A9-0205/2020

Dibattiti :

PV 23/11/2020 - 19
CRE 23/11/2020 - 19

Votazzjonijiet :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Testi adottati :

P9_TA(2020)0320

Testi adottati
PDF 214kWORD 66k
L-Erbgħa, 25 ta' Novembru 2020 - Brussell
Tisħiħ tal-Libertà tal-Media: il-Protezzjoni tal-Ġurnalisti fl-Ewropa, id-Diskors ta' Mibegħda, id-Diżinformazzjoni u r-Rwol tal-Pjattaformi
P9_TA(2020)0320A9-0205/2020

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Novembru 2020 dwar it-tisħiħ tal-libertà tal-media: il-protezzjoni tal-ġurnalisti fl-Ewropa, id-diskors ta' mibegħda, id-diżinformazzjoni u r-rwol tal-pjattaformi (2020/2009(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB),

–  wara li kkunsidra l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB),

–   wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), il-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni u l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-Espressjonijiet Kulturali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Assemblea Ġenerali tan-NU u tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, u r-rapporti tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-dritt għal-libertà ta' opinjoni u espressjoni, b'mod partikolari dak tat-23 ta' April 2020 dwar il-pandemiji ta' mard u l-libertà ta' opinjoni u espressjoni,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tat-3 ta' Marzu 2017 maħruġa mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-dritt għal-libertà ta' opinjoni u espressjoni, ir-Rappreżentant għal-Libertà tal-Media tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), ir-Rapporteur Speċjali għal-Libertà ta' Espressjoni tal-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani (OAS) u r-Rapporteur Speċjali għal-Libertà ta' Espressjoni u l-Aċċess għall-Informazzjoni tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli (ACHPR), bit-titolu "Il-Libertà ta' Espressjoni u l-Aħbarijiet Foloz, id-Diżinformazzjoni u l-Propaganda",

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tan-NU dwar is-Sikurezza tal-Ġurnalisti u l-Kwistjoni tal-Impunità,

–  wara li kkunsidra l-Kumment Ġenerali Nru 34 tal-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar l-Artikolu 19 tal-ICCPR (Il-libertajiet tal-opinjoni u tal-espressjoni),

–  wara li kkunsidra l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-impenji stabbiliti fiha, fost l-oħrajn il-promozzjoni ta' soċjetajiet paċifiċi u inklużivi għall-iżvilupp sostenibbli, fosthom billi jiġi żgurat aċċess pubbliku għall-informazzjoni u billi jiġu protetti l-libertajiet fundamentali,

–  wara li kkunsidra l-ħidma mwettqa mill-Kunsill tal-Ewropa biex jiġu promossi l-protezzjoni u s-sikurezza tal-ġurnalisti, inkluża r-Rakkomandazzjoni CM/Rec(2018)1 tal-Kumitat tal-Ministri lill-Istati Membri dwar il-pluraliżmu tal-media u t-trasparenza tas-sjieda tal-media u d-dikjarazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri dwar is-sostenibbiltà finanzjarja tal-ġurnaliżmu ta' kwalità fl-era diġitali, ir-rakkomandazzjoni CM/Rec(2016)4 tal-Kumitat tal-Ministri lill-istati membri dwar il-protezzjoni tal-ġurnaliżmu u s-sikurezza tal-ġurnalisti u tal-atturi tas-settur tal-media l-oħrajn, u r-rapport annwali tiegħu tal-2020 bit-titolu "Hands off press freedom: Attacks on media in Europe must not become a new normal",

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2300 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa (APKE) tal-1 ta' Ottubru 2019 dwar it-titjib tal-protezzjoni tal-informaturi madwar l-Ewropa kollha,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-10 ta' Ġunju 2020 intitolata "Nindirizzaw id-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 - X'inhuma l-fatti" (JOIN(2020)0008),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Jannar 2020 li fiha l-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2020 (COM(2020)0027),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Lulju 2019 bit-titolu "It-tisħiħ tal-istat tad-dritt fl-Unjoni: Pjan ta' azzjoni" (COM(2019)0343),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri 2020-2025 tal-Kummissjoni,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2018 bit-titolu "L-indirizzar tad-diżinformazzjoni online: Approċċ Ewropew" (COM(2018)0236),

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Prattika tal-Kummissjoni biex tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni online, miftiehma fis-26 ta' Settembru 2018,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-1 ta' Marzu 2018 dwar miżuri biex jiġi indirizzat b'mod effettiv il-kontenut illegali online (C(2018)1177),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni kontra d-Diżinformazzjoni, tal-5 ta' Diċembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-Kodiċi ta' Kondotta tal-Kummissjoni għall-Ġlieda Kontra d-Diskors ta' Mibegħda Illegali Online, li tnieda f'Mejju 2016 u r-raba' sessjoni ta' evalwazzjoni tiegħu, li rriżultat fid-dokument "Factsheet - 4th monitoring round of the Code of Conduct" (Skeda Informattiva - ir-raba' sessjoni ta' monitoraġġ tal-Kodiċi ta' Kondotta),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/1937 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2019 dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw dwar ksur tal-liġi tal-Unjoni(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva jew AVMSD)(2) u d-Direttiva (UE) 2018/1808 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 2010/13/UE(3),

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-2020 tal-Grupp ta' Regolatorji Ewropej għas-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva bit-titolu "Disinformation:: Assessment of the implementation of the Code of Practice",

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 2020 dwar il-litteriżmu fil-media f'dinja dejjem tinbidel,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Novembru 2018 dwar it-tisħiħ tal-kontenut Ewropew fl-ekonomija diġitali, li jirrikonoxxu r-rilevanza tal-kontenut iġġenerat mill-media "kif ukoll minn setturi kulturali u kreattivi oħra", bħala "pilastri essenzjali tal-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-Ewropa".

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali(4),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline, adottati fit-12 ta' Mejju 2014, li jirrikonoxxu l-libertà artistika bħala komponent inerenti tal-libertà ta' espressjoni flimkien mal-libertà tal-media,

–  wara li kkunsidra l-aġġornament tar-Rapport Speċjali tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tal-24 ta' April 2020 bit-titolu "Short Assessment of Narratives and Disinformation around the COVID-19/Coronavirus Pandemic" (Valutazzjoni Qasira tan-Narrattivi u d-Diżinformazzjoni dwar il-Pandemija tal-COVID-19/Coronavirus),

–  wara li kkunsidra l-ħidma mwettqa mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA),

–  wara li kkunsidra s-sejbiet tal-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa, ippubblikati minn Reporters Mingħajr Fruntieri, u dawk tal-Għodda għall-Monitoraġġ tal-Pluraliżmu tal-Media taċ-Ċentru għall-Pluraliżmu u l-Libertà tal-Media tal-Istitut Universitarju Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Jannar 2020 dwar is-seduti ta' smigħ li għaddejjin bħalissa skont l-Artikolu 7(1) TUE fir-rigward tal-Polonja u l-Ungerija(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar id-diskriminazzjoni pubblika u d-diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi żoni mingħajr LGBTI(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar l-istat tad-dritt f'Malta wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia(8),

–  wara li kkunsidra r-rizoluzzjoni tat-28 ta' Novembru 2019 dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-miżuri l-oħra biex tiġi miġġielda l-vjolenza abbażi tal-ġeneru(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2019 dwar l-indħil elettorali barrani u d-diżinformazzjoni fil-proċessi demokratiċi nazzjonali u Ewropej(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Settembru 2019 dwar l-importanza tat-tifkira tal-istorja Ewropea għall-ġejjieni tal-Ewropa(11),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Marzu 2019 dwar is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja(12),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2019 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2018 dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur tal-midja fl-UE(14),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2018 dwar miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-fastidju morali u l-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol, fi spazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE(15),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-ħtieġa ta' mekkaniżmu komprensiv tal-UE għall-protezzjoni tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali(16),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2018 dwar l-użu tad-data tal-utenti ta' Facebook minn Cambridge Analytica u l-impatt fuq il-protezzjoni tad-data(17),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2018 dwar il-pluraliżmu tal-media u l-libertà tal-media fl-Unjoni Ewropea(18),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' April 2018 dwar il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u Martina Kušnírová(19),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku(20),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Ottubru 2017 dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità(21),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2017 dwar il-pjattaformi online u s-suq uniku diġitali(22),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2017 dwar l-implikazzjonijiet tal-Big Data fuq id-drittijiet fundamentali: il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, in-nondiskriminazzjoni, is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi(23),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2017 dwar l-istat tad-dritt f'Malta(24),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali(25),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus: rakkomandazzjonijiet dwar azzjonijiet u inizjattivi li għandhom jittieħdu(26),

–  wara li kkunsidra l-istudju tat-28 ta' Frar 2019 tad-Dipartiment Tematiku tal-Parlament għad-Drittijiet taċ-Ċittadini u l-Affarijiet Kostituzzjonali bit-titolu "Disinformation and propaganda - impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States" (Id-diżinformazzjoni u l-propoganda - impatt fuq il-funzjonament tal-istat tad-dritt fl-UE u fl-Istati Membri tagħha),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A9-0205/2020),

A.  billi s-sikurezza tal-ġurnalisti u l-libertà, il-pluraliżmu u l-indipendenza tal-media huma komponenti kruċjali tad-dritt tal-libertà ta' espressjoni u informazzjoni, u huma essenzjali għall-funzjonament demokratiku tal-UE u l-Istati Membri tagħha; billi l-kompiti demokratiċi ewlenin tal-media jinkludu t-tisħiħ tat-trasparenza u tal-obbligu ta' rendikont demokratiku; billi l-media għandha rwol essenzjali fis-soċjetà demokratika, peress li taġixxi bħala entità ta' kontroll pubbliku, filwaqt li tgħin biex tinforma u tagħti s-setgħa liċ-ċittadini, billi twessa' l-fehim tagħhom tax-xenarju politiku u soċjali attwali u trawwem il-parteċipazzjoni konxja tagħhom fil-ħajja demokratika;

B.  billi l-kriżi enfasizzat ir-rwol essenzjali li għandhom il-ġurnalisti biex jipprovdu liċ-ċittadini b'informazzjoni affidabbli u vverifikata; billi jrid isir aktar sforz sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri u xierqa għall-ġurnalisti; billi l-ġurnaliżmu investigattiv għandu jingħata kunsiderazzjoni partikolari fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-amministrazzjoni ħażina fl-UE;

C.  billi xi Stati Membri jillimitaw il-libertà tal-media bl-użu ta' mezzi ekonomiċi, bħal reklamar pubbliku mgħawweġ fost l-istrumenti tal-media li jbiddel il-kompetizzjoni, u jikkontrollaw il-media pubblika b'mod dirett sabiex jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet editorjali u jiżguraw il-lealtà favur il-gvern; billi l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jadottaw qafas legali u regolatorju li jrawwem l-iżvilupp ta' media ħielsa, indipendenti u pluralistika;

D.  billi l-Istati Membri kollha jeħtiġilhom jaderixxu mal-valuri stabbiliti fl-Artikolu 2 TUE;

E.  billi l-ħtif tal-media, in-nuqqas ta' trasparenza istituzzjonali, id-diskors ta' mibegħda u d-diżinformazzjoni qed jiġu sfruttati dejjem aktar għal finijiet politiċi bħala għodod biex tiġi intensifikata l-polarizzazzjoni soċjali; billi l-ġlieda kontra dawn il-fenomeni mhijiex biss rilevanti għall-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, iżda hija wkoll fattur fundamentali f'termini tad-difiża tal-istat tad-dritt u d-demokrazija fl-UE;

F.  billi skont l-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa tal-2020, il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat u amplifikat bosta kriżijiet oħra li jheddu d-dritt għal informazzjoni rrapportata b'mod liberu, indipendenti, divers u affidabbli; billi l-indiċi kixef differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri individwali, li xi wħud minnhom huma fost l-ogħla fil-klassifika dinjija, filwaqt li oħrajn joqorbu lejn l-aktar livell baxx, u dan ifisser distakk ta' aktar minn 100 post bejn l-Istati Membri bl-aħjar prestazzjoni u dawk bl-agħar prestazzjoni; billi diversi Stati Membri niżlu 'l isfel fil-klassifiki internazzjonali tal-libertà tal-istampa;

G.  billi l-libertà tal-media bdiet sejra lura f'dawn l-aħħar snin u filwaqt li t-tifqigħa tal-COVID-19 kompliet taggrava dan id-deterjorament, serviet ukoll biex ħarġet fid-dieher l-importanza tal-media u d-dritt ta' aċċess għal informazzjoni affidabbli;

H.  billi skont ir-Rapport dwar l-Aħbarijiet Diġitali tal-Istitut Reuters tal-2019, il-livell medju ta' fiduċja fl-aħbarijiet b'mod ġenerali (fuq livell dinji) naqas b'2 punti perċentwali għal 42 % meta mqabbel mal-2018, u inqas min-nofs (49 %) tal-parteċipanti tal-istħarriġ qalu li jafdaw lill-media tal-aħbarijiet li jużaw huma stess; billi l-fiduċja fl-aħbarijiet misjuba permezz tat-tiftix (33 %) u tal-media soċjali tibqa' stabbli iżda estremament baxxa (23 %);

I.  billi t-trasparenza tas-sjieda tal-media hija prekundizzjoni assoluta biex jiġu żgurati l-pluraliżmu tal-media u l-ġurnaliżmu indipendenti;

J.  billi l-ġurnalisti u atturi oħra tal-media jibqgħu jiffaċċjaw vjolenza, theddid, fastidju, pressjoni, (awto)ċensura, għajb pubbliku u saħansitra qtil fl-UE b'riżultat tat-twettiq ta' xogħolhom biex jipproteġu l-interess pubbliku; billi s-snin reċenti wrew xejra dejjem tikber ta' intimidazzjoni li timmira li ssikket lill-ġurnalisti u li tirrikjedi azzjoni urġenti biex jitħares ir-rwol essenzjali tal-media indipendenti fl-iżgurar tal-prinċipji tal-istat tad-dritt; billi l-każijiet tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u ta' Ján Kuciak huma żewġ eżempji traġikament profondi tal-livell sa fejn il-ġurnalisti investigattivi qed ikunu fil-mira ta' attakki talli jesponu l-korruzzjoni u jipproteġu d-demokrazija u l-istat tad-dritt;

K.  billi t-theddid għal-libertà tal-media jinkludi fastidju u attakki mmirati lejn il-ġurnalisti, nuqqas ta' kunsiderazzjoni għall-protezzjoni legali tagħhom, u ħakma tal-media u azzjonijiet immotivati politikament fis-settur tal-media;

L.  billi l-ġurnalisti nisa jħabbtu wiċċhom ma' forom ta' vjolenza speċifiċi għall-ġeneru, bħall-fastidju sesswali u online; billi aktar minn 70 % tan-nisa li jaħdmu fil-media esperjenzaw aktar minn tip wieħed ta' fastidju, theddid, jew attakk online; billi 52 % tan-nisa esperjenzaw dawn it-tipi ta' reati fl-aħħar sena biss; billi l-fastidju u l-abbuż online ta' spiss ikollhom ħafna konnotazzjonijiet sesswali, u ma jkunux ibbażati fuq il-kontenut ta' xogħol il-vittmi, iżda fuq il-karatteristiċi fiżiċi, l-isfond kulturali, jew il-ħajja privata tagħhom; billi dan it-theddid iwassal lill-ġurnalisti nisa għal awtoċensura u għandu effett dissważiv fuq il-libertà tal-istampa u l-libertà ta' espressjoni; billi r-riċerka b'mod konsistenti ssib evidenza li n-nisa jinsabu fil-minoranza fis-setturi kollha tal-media, b'mod partikolari fi rwoli kreattivi, u għandhom nuqqas sever ta' rappreżentanza f'livelli għolja ta' teħid tad-deċiżjonijiet(27);

M.  billi f'diversi Stat Membri, il-kawżi strateġiċi kontra l-parteċipazzjoni pubblika (SLAPPs) huma prattika kontinwa li tintuża biex tbeżża' lill-ġurnalisti biex iwaqqfu l-investigazzjonijiet tagħhom dwar korruzzjoni u kwistjonijiet oħra ta' interess pubbliku;

N.  billi minbarra l-vjolenza, l-intimidazzjoni u l-fastidju tal-ġurnalisti, jeżisti nuqqas ta' prosekuzzjoni tal-atturi ta' dawn ir-reati, u l-impunità għandha effett dissważiv; billi l-OSKE tirrapporta li l-impunità tipprevali billi, pereżempju, inqas minn 15 % tal-każijiet ta' qtil ta' ġurnalisti fir-reġjun tal-OSKE jissolvew;

O.  billi d-drittijiet tal-ġurnalisti li jirrapportaw u jinvestigaw jeħtieġ li jissaħħu aktar u jitħarsu b'mod effettiv;

P.  billi t-tisħiħ tal-libertà tal-media jirrikjedi informazzjoni kredibbli u dettaljata dwar il-kamp ta' applikazzjoni u n-natura tal-isfidi li jrid jiġu ffaċċati fl-Istati Membri u l-UE kollha kemm hi, inkluż dwar każijiet individwali ta' ksur tal-prinċipji ta' media indipendenti jew tad-drittijiet fundamentali tal-ġurnalisti;

Q.  billi l-libertà artistika hija parti integrali mid-dritt fundamentali tal-libertà ta' espressjoni u hija essenzjali għad-diversità kulturali u s-saħħa demokratika tal-Ewropa; billi l-attakki fuq il-libertà artistika qed jiżdiedu ħafna, iżda għadhom inviżibbli;

R.  billi l-kriżi globali tal-COVID-19 qed ikollha impatt soċjali u ekonomiku devastanti fuq is-settur tal-media; billi l-istrumenti tal-media qed jirrapportaw telf konsiderevoli fl-introjtu tagħhom mir-reklamar; billi eluf ta' ħaddiema tal-media tilfu jew qed jissograw li jitilfu l-impjieg tagħhom, jew temporanjament jew b'mod permanenti; billi dan kellu impatt partikolarment qawwi fuq il-ħaddiema tal-media u l-ġurnalisti freelance, li l-għadd tagħhom qed jiżdied fl-UE, u li diġà jikkostitwixxu proporzjon sinifikanti tal-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-media kollha fl-Ewropa; billi dan jinvolvi riskju serju li tkompli tiżdied il-konċentrazzjoni tal-informazzjoni fl-idejn ta' ftit nies u li jipprevjeni ċ-ċirkolazzjoni ta' informazzjoni ħielsa u indipendenti; billi s-sostenibbiltà finanzjarja tal-impjiegi u l-indipendenza finanzjarja huma parti kruċjali mil-libertà tal-istampa;

S.  billi d-dħul mir-reklamar diġitali spiss ikun ta' benefiċċju għal atturi mhux tal-UE u d-dħul tal-media Ewropea qed jonqos drastikament, u dan jipperikola l-futur ta' kumpaniji tal-media tradizzjonali ffinanzjati mir-reklamar, bħall-istazzjonijiet televiżivi kummerċjali, il-gazzetti u r-rivisti;

T.  billi f'xi Stati Membri, l-għajnuna mill-Istat għall-istrumenti tal-media ma ġietx ġestita b'mod trasparenti, u dan ipoġġi l-indipendenza u l-kredibbiltà ta' dawn l-istrumenti tal-media f'sogru serju;

U.  billi l-mudell kummerċjali tal-pjattaformi tal-media soċjali, ibbażat fuq reklamar mikrommirat, għandu rwol fit-tixrid u fl-amplifikazzjoni tad-diskors ta' mibegħda, l-inċitar tad-diskriminazzjoni u l-vjolenza, u t-trawwim tar-radikalizzazzjoni li twassal għal estremiżmu vjolenti, inkluż permezz taċ-ċirkolazzjoni ta' kontenut illegali; billi l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' intolleranza hija parti integrali mill-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kif żviluppata mill-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

V.  billi l-pandemija tal-COVID-19 irriżultat fl-istigmatizzazzjoni, inkluż permezz tal-media, ta' xi suġġetti partikolarment vulnerabbli, li rawmet il-polarizzazzjoni tas-soċjetà Ewropea u l-proliferazzjoni tad-diskors ta' mibegħda;

W.  billi l-fenomenu tal-vjolenza ċibernetika (inkluż id-diskors ta' mibegħda online, l-istalking ċibernetiku u l-fastidju online) qed isir aktar mifrux; billi n-nisa li għandhom rwol pubbliku, fost l-oħrajn il-politiċi, ġurnalisti u attivisti li qed jiġġieldu għad-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet ta' minoranzi sesswali qed isiru mira ewlenija għall-bullying ċibernetiku u l-vjolenza online;

X.  billi l-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva tobbliga lill-awtoritajiet f'kull Stat Membru biex jiżguraw li s-servizzi tal-media awdjoviżiva u l-pjattaformi ta' video-sharing jieħdu miżuri biex jipproteġu lill-pubbliku ġenerali minn programmi, videos iġġenerati mill-utenti u komunikazzjonijiet kummerċjali awdjoviżivi li jkun fihom inċitament għall-vjolenza jew il-mibegħda kontra grupp ta' persuni jew membru ta' grupp ibbażata fuq kwalunkwe waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropa; billi l-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva tobbliga lill-Istati Membri jiżguraw l-indipendenza tar-regolaturi tal-media;

Y.  billi t-tixrid ta' miżinformazzjoni u diżinformazzjoni, kif ukoll l-azzjonijiet sproporzjonati biex jindirizzaw dan it-tixrid fuq il-pjattaformi diġitali, joħloq theddida għal-libertà tal-informazzjoni, għad-diskors demokratiku u għall-indipendenza tal-media, u żied il-ħtieġa għal media tradizzjonali b'livell għoli ta' kwalità; billi l-analiżi tad-data u l-algoritmi qed ikollhom impatt li kulma jmur qed jiżdied fuq l-informazzjoni aċċessibbli għaċ-ċittadini;

Z.  billi ċ-ċirkolazzjoni, fuq skala massiva, ta' aħbarijiet minn sorsi differenti li huma diffiċli biex jiġu vverifikati, flimkien mar-rwol dejjem jikber tal-media soċjali u tal-pjattaformi tal-messaġġi, qed ikollha impatt negattiv fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE; billi l-pandemija tal-COVID-19 aċċellerat l-impatt tad-diżinformazzjoni online, xi drabi b'konsegwenzi serji għas-saħħa pubblika, u għamlet saħansitra aktar ċara l-ħtieġa li tiġi żgurata informazzjoni ħielsa u indipendenti sabiex jiġu protetti d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini; billi n-nuqqas ta' strateġija ta' komunikazzjoni kkoordinata fil-livell Ewropew iffavorixxa l-mewġa ta' diżinformazzjoni fir-rigward tal-pandemija, speċjalment fuq il-media soċjali u l-pjattaformi tal-messaġġi;

AA.  billi d-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni relatati mal-COVID-19 jistgħu jikkawżaw paniku u diżarmonija soċjali, u jeħtieġ li jiġu indirizzati; billi l-miżuri biex jiġu miġġielda d-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni ma jistgħux jintużaw bħala skuża biex jiġu introdotti restrizzjonijiet sproporzjonati fuq il-libertà tal-istampa, jiddgħajjef il-pluraliżmu tal-media u tiġi pperikolata s-sikurezza tal-ġurnalisti; billi r-rapporti jindikaw li fl-Istati Membri tal-UE u fir-reġjuni tal-viċinat kienu qed isiru kampanji kkoordinati li jippromwovu informazzjoni żbaljata dwar is-saħħa u diżinformazzjoni dwar l-UE u s-sħab tagħha; billi l-Kummissjoni indirizzat dan il-fenomenu fil-komunikazzjoni konġunta reċenti tagħha dwar l-indirizzar tad-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19; billi xi gvernijiet ħadu vantaġġ mil-leġiżlazzjoni ta' emerġenza, u filwaqt li wħud mir-restrizzjonijiet se jkunu temporanji, oħrajn huma f'riskju li jiġu estiżi għal żmien twil wara li tintemm il-kriżi tas-saħħa; billi l-pluraliżmu tas-sorsi ta' informazzjoni, l-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza istituzzjonali huma tarka difensiva ewlenija kontra d-diżinformazzjoni;

AB.  billi media tas-servizz pubbliku ġenwinament indipendenti u ffinanzjata b'mod adegwat li topera b'diversi pjattaformi hija essenzjali għal demokrazija li tiffunzjona fl-UE;

Il-libertà tal-media, il-pluraliżmu tal-media u l-protezzjoni tal-ġurnalisti fl-Ewropa

1.  Itenni t-tħassib kbir kontinwu tiegħu dwar l-istat tal-libertà tal-media fl-UE fil-kuntest tal-abbużi u l-attakki li għadhom qed jitwettqu fil-konfront tal-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-media f'xi Stati Membri minħabba xogħolhom, kif ukoll il-malafama pubblika li qed tikber u d-dgħajfien ġenerali tal-professjoni, li qed iħallu impatt partikolarment kbir fuq il-ġurnaliżmu lokali, investigattiv u transfruntier; jisħaq li, skont ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tas-7 ta' Marzu 2018 dwar il-pluraliżmu tal-media u t-trasparenza tas-sjieda tal-media, l-Istati Membri għandhom obbligu pożittiv li jrawmu ambjent favorevoli għal-libertà ta' espressjoni, offline u online, li fih kulħadd jista' jeżerċita d-dritt għal-libertà ta' espressjoni, u jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw għalkollox u japprovaw ir-rakkomandazzjoni;

2.  Jiddispjaċih ħafna għall-qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'Malta u ta' Ján Kuciak u l-għarusa tiegħu Martina Kušnírová fis-Slovakkja minħabba l-ħidma investigattiva tagħhom biex jikxfu l-korruzzjoni u delitti oħra, u jtenni l-importanza ta' investigazzjoni indipendenti biex l-awturi ta' dawn ir-reati u l-imħuħ warajhom jitressqu quddiem il-ġustizzja; jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali tal-infurzar tal-liġi jikkooperaw għalkollox mal-Europol u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti oħra f'dan ir-rigward;

3.  Jiddeplora l-fatt li l-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-media sikwit jaħdmu f'kundizzjonijiet prekarji li jikkompromettu l-kapaċità tagħhom li jaħdmu kif xieraq u b'hekk ifixklu l-libertà tal-media; jisħaq fuq il-fatt li kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti għall-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-media huma kruċjali biex jitrawwem ġurnaliżmu b'livell għoli ta' kwalità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu miżuri sostenibbli mmirati lejn il-finanzjament u l-appoġġ ta' ġurnaliżmu indipendenti u b'livell għoli ta' kwalità;

4.  Ifakkar fir-rwol essenzjali tal-ġurnaliżmu investigattiv fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata billi jiġbor u jgħaqqad l-informazzjoni rilevanti, u b'hekk jesponi n-networks kriminali u l-attivitajiet illeċiti; jenfasizza l-fatt li dawn l-attivitajiet ipoġġuhom f'sogru personali akbar;

5.  Jissottolinja r-rwol kruċjali li għandhom il-ġurnalisti investigattivi biex iżommu lill-persuni fil-poter responsabbli għal għemilhom u biex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom bħala għassiesa għad-demokrazija u l-istat tad-dritt;

6.  Itenni bil-qawwa t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tittratta t-tentattivi mill-gvernijiet tal-Istati Membri li għandhom l-għan li jagħmlu ħsara lil-libertà u l-pluraliżmu tal-media bħala li jikkostitwixxu abbuż serju u sistematiku tal-poter u bħala li jmorru kontra l-valuri fundamentali tal-UE kif minquxa fl-Artikolu 2 TUE; jilqa', għalhekk, l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tinkludi kapitolu speċifiku dwar il-monitoraġġ tal-libertà u l-pluraliżmu tal-media fir-Rapport Annwali tagħha dwar is-Sitwazzjoni tal-Istat tad-Dritt fl-UE; jissuġġerixxi, f'dan il-kuntest, approċċ minn isfel għal fuq li jirrifletti l-vuċijiet tal-individwi u d-diversità biex jiżgura li l-isfidi li jiffaċċjaw l-ġurnalisti u s-settur tal-media jiġu inklużi b'mod effettiv; jitlob, barra minn hekk, l-inklużjoni f'dan il-kapitolu ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u risponsi effettivi, kif ukoll valutazzjoni tat-trasparenza tas-sjieda u l-livell ta' ndħil mill-gvern u mill-privat fl-Istati Membri tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkoopera b'mod attiv mal-Kunsill tal-Ewropa, filwaqt li tiskambja l-aħjar prattiki u tiżgura li l-miżuri meħuda jkunu komplementari; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw u jżommu qafas kredibbli għall-ħarsien tal-libertà tal-media u tal-pluraliżmu tal-media; jistieden lill-Kummissjoni timmira li tintroduċi standards u parametri referenzjarji għal-libertà tal-media fil-livell tal-Unjoni, kif ukoll inċentivi għal konverġenza akbar bejn l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw bis-sħiħ u jsaħħu l-għodod żviluppati diġà għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet minquxa fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropa u l-Artikolu 10 tal-KEDB, bħall-Għodda għall-Monitoraġġ tal-Pluraliżmu tal-Media u l-Pjattaforma tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Ġurnaliżmu u s-Sikurezza tal-Ġurnalisti, u jirreaġixxu fil-pront għal theddid possibbli u ksur ta' dawn id-drittijiet u l-libertajiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tqis l-impatt tal-miżuri ta' emerġenza li ttieħdu fl-2020 fil-kuntest tal-COVID-19 dwar il-libertà tal-istampa, it-trasparenza istituzzjonali, l-obbligu ta' rendikont, il-pluraliżmu tal-media u s-sikurezza tal-ġurnalisti, inkluż permezz ta' ħarsa ġenerali lejn l-attakki kontra l-ġurnalisti madwar l-UE u r-risponsi pprovduti mill-Istati Membri f'dan ir-rigward; ifakkar fit-talba ripetuta tal-Parlament biex jiġi stabbilit mekkaniżmu permanenti, indipendenti u komprensiv li jkopri d-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fl-UE; iqis li mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali jrid iħaddan il-libertà tal-media, inkluża l-libertà artistika, bħala pilastru essenzjali ta' sistema demokratika; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan il-kuntest, tiġbor informazzjoni u statistika dwar il-libertà u l-pluraliżmu tal-media fl-Istati Membri kollha;

7.  Jenfasizza r-rwol insostitwibbli tal-media tas-servizz pubbliku u jenfasizza li huwa essenzjali li tiġi żgurata u tinżamm l-indipendenza tagħha mill-indħil politiku; jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa li tiġi żgurata l-indipendenza finanzjarja tal-operaturi tas-suq privat u l-kundizzjonijiet għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet tagħhom, sabiex tiġi evitata l-ħakma tal-media; itenni t-talba tal-Parlament li jitfassal pjan ta' azzjoni tal-UE ambizzjuż dwar il-media f'dan il-kuntest; jikkundanna t-tentattivi mill-gvernijiet ta' xi Stati Membri biex isikktu lill-media kritika u indipendenti u jdgħajfu l-libertà u l-pluraliżmu tal-media; iwissi dwar it-tentattivi biex irażżnu lil dan it-tip ta' media b'mod indirett permezz ta' patroċinju finanzjarju, u jikkundanna, b'mod partikolari t-tentattivi biex tiġi kkontrollata l-media tas-servizz pubbliku; jiddeplora l-fatt li f'xi Stati Membri x-xandir pubbliku sar eżempju ta' propaganda favur il-gvern, li sikwit jeskludi l-oppożizzjoni u l-gruppi ta' minoranza mis-soċjeta jew jippreżentahom f'kuntesti malafamanti, u saħansitra f'xi każijiet jinċita l-vjolenza; jissottolinja li f'xi Stati Membri, speċjalment fiż-żoni rurali, l-unika informazzjoni disponibbli hija propaganda pubblika, u li l-ostakli lingwistiċi jillimitaw l-aċċess għall-aħbarijiet internazzjonali; ifakkar fil-fatt li l-aċċess għall-informazzjoni u għall-ġurnaliżmu ta' kwalità għolja huwa ta' importanza kbira ħafna għad-demokrazija; jenfasizza n-nuqqas ta' analiżi obbligatorja tal-kontenut għall-istrumenti tal-media f'ċerti Stati Membri, li tipprovdi data pubblika komparabbli dwar il-preżenza bbilanċjata tal-ilħna favur il-gvern u dawk tal-oppożizzjoni fuq it-televiżjoni u r-radju, speċjalment matul il-kampanji elettorali;

8.  Jiġbed l-attenzjoni dwar ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fir-Riżoluzzjoni PACE  2255 tat-23 ta' Jannar 2019, li jistiednu lill-Istati Membri jiggarantixxu indipendenza editorjali, kif ukoll finanzjament suffiċjenti u stabbli, għall-media tas-servizz pubbliku; jenfasizza li l-media nazzjonali, reġjonali u lokali u b'mod partikolari l-media tas-servizz pubbliku, għandha r-responsabbiltà importanti li taqdi l-interess pubbliku u li tirrifletti b'mod adegwat id-diversità kulturali, lingwistika, soċjali u politika tas-soċjetajiet tagħna; jenfasizza li r-rwol tal-media tas-servizz pubbliku bħala fornituri fdati li jaqdu l-interess pubbliku ġenerali jissaħħaħ b'finanzjament xieraq u sostenibbli, ħieles mill-indħil politiku fl-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, jużaw mudelli ta' finanzjament li fihom il-media tas-servizz pubbliku tkun iffinanzjata minn sorsi indipendenti mit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi; jisħaq fuq il-ħtieġa kruċjali li jiġu salvagwardjati l-awtoritajiet indipendenti u li tiġi żgurata sorveljanza indipendenti soda tal-media kontra interventi indebiti kummerċjali u mill-Istat u tentattivi biex jiġu influwenzati l-politiki editorjali; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta qafas legali biex tissorvelja l-operat tal-fornituri tal-media tas-servizz pubbliku, inkluż jekk dawn jissodisfawx il-kriterji ta' ġestjoni prudenti u finanzjament ibbażat fuq il-kompiti, u jekk is-servizzi tagħhom jissodisfawx l-aspettattivi ta' ġurnaliżmu bbażat fuq il-fatti, u li jkun ġust u etiku;

9.  Jiddenunzja n-nuqqas ta' dibattitu politiku bbilanċjat fost l-istrumenti tal-media f'ċerti Stati Membri u l-fatt li fil-prattika teżisti restrizzjoni ta' informazzjoni motivata politikament, pereżempju r-rifjut ta' aċċess għal data ta' interess pubbliku, bl-użu ta' tattiċi ta' dewmien, it-tidjiq inġustifikat tal-ambitu tal-informazzjoni mitluba, il-projbizzjoni tal-ġurnalisti minn postijiet pubbliċi inklużi l-parlamenti, ir-restrizzjoni tal-opportunitajiet tal-ġurnalisti għal intervisti ma' politiċi u membri tal-gvern u l-evitar ta' intervisti lil strumenti tal-media li ma jkunux fil-konglomerat favur il-gvern, anke dawk b'kopertura nazzjonali sinifikanti; jisħaq fuq il-fatt li l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jassiguraw it-trasparenza fir-rigward tal-attivitajiet tagħhom, u b'hekk jgħinu biex isaħħu l-fiduċja tal-pubbliku, minħabba li l-fluss ħieles ta' informazzjoni jgħin biex jipproteġi l-ħajja u s-saħħa u jiffaċilita u jippromwovi dibattitu soċjali, ekonomiku u politiku u t-teħid ta' deċiżjonijiet; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-ġurnalisti u l-mezzi tal-media jkollhom aċċess sinifikanti għad-dibattiti parlamentari, għall-membri tal-parlament u uffiċjali tal-gvern ta' livell għoli, għal data ta' interess pubbliku u għal avvenimenti pubbliċi u konferenzi stampa, speċjalment dawk tal-gvernijiet, billi n-nuqqas ta' tali aċċess jirrestrinġi b'mod serju l-kunċett tal-libertà tal-media;

10.  Itenni t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' oqfsa legali jew ta' politika speċifiċi li jipproteġu lill-ġurnalisti u lill-ħaddiema tal-media mill-vjolenza, it-theddid u l-intimidazzjoni fuq livell nazzjonali fl-UE; jistieden lill-personaġġi pubbliċi u lir-rappreżentanti tal-awtoritajiet biex joqogħdu lura milli jxejnu lill-ġurnalisti, peress li dan jimmina l-fiduċja fil-media fis-soċjetà; jissottolinja r-rwol importanti tal-ġurnalisti fir-rapportar dwar protesti u dimostrazzjonijiet, u jitlob il-protezzjoni tagħhom sabiex ikunu jistgħu jwettqu r-rwol tagħhom mingħajr biża'; jitlob lill-Istati Membri jipprovdu programmi ta' taħriġ speċifiċi għall-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi responsabbli għall-protezzjoni tal-ġurnalisti; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżguraw - fid-dritt u fil-prattika - il-protezzjoni u s-sikurezza effettivi tal-ġurnalisti u atturi oħra tal-media kif ukoll is-sorsi tagħhom, inkluż f'kuntest transfruntier; jemmen bis-sħiħ, f'dan ir-rigward, li l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu l-użu ta' investigaturi privati bħala forma ta' intimidazzjoni bil-għan li jiksbu informazzjoni dwar il-ġurnalisti fil-kapaċità professjonali tagħhom jew dwar is-sorsi tagħhom;

11.  Huwa mħasseb ħafna dwar iż-żieda fl-attakki politiċi fuq il-media u jiddeplora n-nuqqas ta' protezzjoni ta' sorsi ġurnalistiċi; ifakkar fl-obbligu tal-Istati Membri li jwettqu investigazzjonijiet fil-pront, imparzjali u effettivi dwar attakki bħal theddid, qtil, fastidju, intimidazzjoni u trattament ħażin li twettqu fil-konfront tal-ġurnalisti u jħeġġeġ lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi biex jintemmu t-theddid u l-attakki kontra l-ġurnalisti u l-ħaddiema tal-media, biex jiġi żgurat l-obbligu ta' rendikont, u biex jiġi ggarantit li l-vittmi u l-familji tagħhom ikollhom aċċess għar-rimedji legali xierqa; jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-mekkaniżmi ta' rappurtar ikunu aċċessibbli; jitlob li jiġu implimentati l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline, li jenfasizzaw li l-UE se tieħu l-passi xierqa kollha biex tiżgura l-protezzjoni tal-ġurnalisti, kemm f'termini ta' miżuri preventivi kif ukoll billi tħeġġeġ investigazzjonijiet effettivi meta jseħħ ksur; jenfasizza li l-ġurnalisti nisa huma vulnerabbli b'mod speċjali għall-fastidju u l-intimidazzjoni u għalhekk għandhom ikunu soġġetti għal salvagwardji addizzjonali; jesprimi tħassib kbir dwar iż-żieda fl-attakki kontra ġurnalisti nisa u ħaddiema tal-media nisa; itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri biex jieħdu approċċ sensittiv għall-ġeneru meta jkunu qed iqisu miżuri biex tiġi indirizzata s-sikurezza tal-ġurnalisti;

12.  Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-protezzjoni tal-ġurnaliżmu u s-sikurezza tal-ġurnalisti u tal-atturi l-oħra tas-settur tal-media, u biex jittrasponu d-Direttiva (UE) 2019/1937 dwar il-protezzjoni tal-persuni li jirrapportaw dwar ksur tal-liġi tal-Unjoni, li għandha l-għan li tistabbilixxi standards minimi komuni sabiex tiżgura livell għoli ta' protezzjoni għall-informaturi, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom, malajr kemm jkun; jenfasizza li l-iżvelar ta' informazzjoni protetta huwa essenzjali għall-ġurnaliżmu investigattiv u l-libertà tal-istampa;

13.  Jikkundanna l-użu tas-SLAPP biex jiġu msikkta jew intimidati l-ġurnalisti u l-istrumenti medjatiċi investigattivi u biex tinħoloq klima ta' biża' madwar ir-rappurtar tagħhom ta' ċerti suġġetti; itenni b'qawwa l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tressaq proposta komprensiva għal att leġiżlattiv bil-għan li jiġu stabbiliti standards minimi kontra l-prattiki tas-SLAPP fl-UE;

14.  Jindika r-rakkomandazzjonijiet finali tal-Kumitat Speċjali għall-Kriminalità Organizzata, il-Korruzzjoni u l-Ħasil tal-Flus (CRIM) li jinsabu fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2013 dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus, li tiddikjara li l-liġijiet dwar il-malafama u l-kalunja jiskoraġġixxu r-rappurtar possibbli ta' każijiet ta' korruzzjoni; itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri kollha biex jiddekriminalizzaw il-malafama u l-ikkalunjar fis-sistemi legali rispettivi tagħhom, tal-anqas f'każijiet fejn hemm allegazzjonijiet ta' kriminalità organizzata, korruzzjoni u ħasil ta' flus fl-Istati Membri u lil hinn;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi hotline tal-UE bħala mekkaniżmu ta' rispons rapidu għall-ġurnalisti li jitolbu protezzjoni u tiżgura li s-sitwazzjoni tagħhom tingħata attenzjoni adegwata;

16.  Jisħaq li l-konċentrazzjoni eċċessiva tas-sjieda fis-setturi li jipproduċu l-kontenut u li jiddistribwixxu l-kontenut tista' thedded l-aċċess taċ-ċittadini għal firxa ta' kontenut; jissottolinja li l-pluraliżmu tal-media, li jiddependi fuq l-eżistenza ta' diversità ta' sjieda tal-media u tal-kontenut kif ukoll il-ġurnaliżmu indipendenti, huwa element ewlieni ta' sfida għall-firxa tad-diżinformazzjoni u biex ikun żgurat li ċ-ċittadini tal-UE jkunu infurmati tajjeb; ifakkar li skont il-konklużjonijiet tal-Għodda għall-Monitoraġġ tal-Pluraliżmu tal-Media 2020, il-konċentrazzjoni tas-sjieda tal-media tibqa' wieħed mill-aktar riskji sinifikanti għall-pluraliżmu tal-media u titqies bħala element li joħloq ostakli għad-diversità tal-informazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jadottaw u jimplimentaw oqfsa regolatorji dwar is-sjieda tal-media sabiex jiġu evitati l-konċentrazzjoni orizzontali tas-sjieda fis-settur tal-media u jiggarantixxu t-trasparenza, l-iżvelar, u l-aċċessibbiltà faċli għaċ-ċittadini fir-rigward tal-informazzjoni dwar is-sjieda, is-sorsi ta' finanzjament u l-ġestjoni tal-media; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni fil-livell tal-Istati Membri tal-istrumenti tal-UE eżistenti kontra l-konċentrazzjoni tas-sjieda u l-għajnuna illegali mill-Istat biex tiżdied id-diversità fix-xenarju tal-media; jikkundanna kwalunkwe tentattiv ta' monopolju tas-sjieda tal-media fl-Istati Membri jew ta' indħil politiku fil-ġestjoni tal-media; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaġixxu malajr u b'determinazzjoni biex iżidu t-trasparenza tas-sjieda tal-media u s-sorsi finanzjarji użati mis-sidien tal-media; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi biex tiżgura li l-mezzi tal-media jippubblikaw b'mod proattiv informazzjoni dwar l-istrutturi tas-sjieda tagħhom, inklużi s-sidien benefiċjarji tagħhom, u li jiġu stabbiliti regoli ċari sabiex jiġu evitati kunflitti ta' interess potenzjali li jirriżultaw mill-istrutturi tas-sjieda tal-media, b'enfasi speċjali fuq l-evitar tal-interferenza politika; jikkundanna l-indħil eċċessiv tal-gvernijiet fil-pluraliżmu tal-media permezz tar-reklamar pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-użu ta' fondi tal-UE allokati biex jappoġġaw il-media libera u indipendenti sabiex ir-riżorsi jingħataw lil dawk li huma fil-bżonn; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-flus tal-UE ma jistgħux jintefqu fuq media kkontrollata mill-Istat jew media li tiddistribwixxi propaganda politika;

17.  Jiddeplora l-fatt li f'xi Stati Membri, il-korpi li jirregolaw il-media ġew taħt l-influwenza tal-gvern u joperaw b'mod preġudikat kontra l-istrumenti tal-media li jikkritikaw lill-gvern;

18.  Huwa mħasseb dwar it-tentattivi biex jittieħed vantaġġ mill-pandemija tal-COVID-19 sabiex il-media indipendenti u kritika tiġi kkastigata u biex jiġu introdotti restrizzjonijiet fuq l-aċċess tal-media għad-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tal-gvern u l-iskrutinju tagħhom, li jrażżnu jew jimmitigaw il-mekkaniżmi ta' trasparenza istituzzjonali billi jiġu adottati miżuri eċċezzjonali u li jxekklu dibattitu xieraq u infurmat dwar dawk l-azzjonijiet; jisħaq fuq ir-rwol tal-ġurnaliżmu u l-fluss liberu ta' informazzjoni bħala essenzjali għall-isforzi tal-UE biex tikkontrolla l-pandemija tal-COVID-19; jirrimarka li l-ġurnaliżmu għandu funzjoni kruċjali f'mument ta' emerġenza tas-saħħa pubblika; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja tali prattiki mill-gvernijiet nazzjonali b'mod komprensiv u tinkludi r-riżultati fir-rapporti annwali tagħha dwar l-istat tad-dritt;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintroduċu b'mod urġenti pakketti ta' rkupru ta' emerġenza nazzjonali u tal-UE sabiex jipproteġu l-impjiegi u l-għajxien tal-ġurnalisti u tal-ħaddiema tal-media, jappoġġaw lill-kumpaniji u jiffinanzjaw il-media tas-servizz pubbliku permezz tal-pjan ta' rkupru ekonomiku tal-COVID-19, filwaqt li jirrispettaw bis-sħiħ ir-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE; jenfasizza li matul il-kriżi tal-COVID-19, ċerti strumenti tal-media u b'mod partikolari l-pjattaformi tal-media lokali, stmaw li tilfu sa 80 %(28) tad-dħul tagħhom minħabba t-tnaqqis fir-reklamar; jisħaq li, fid-dawl tal-pandemija, iċ-ċittadini Ewropej jeħtieġu ġurnalisti professjonali, ekonomikament siguri u indipendenti; itenni, f'dan il-kuntest, it-talba tiegħu biex jinħoloq fond Ewropew permanenti għall-ġurnalisti fil-qafas tal-QFP li jmiss (2021‑2027), kif ġie abbozzat mill-ġdid wara l-kriżi tal-COVID-19, li jkun joffri appoġġ finanzjarju dirett għall-ġurnalisti indipendenti u l-mezzi tal-media, il-freelancers u l-ħaddiema tal-media li jaħdmu għal rashom; jissottolinja li l-finanzjament għandu jiġi ġestit minn organizzazzjonijiet indipendenti sabiex tiġi evitata kwalunkwe interferenza fit-teħid ta' deċiżjonijiet editorjali u li l-appoġġ għandu jiġi pprovdut biss lil dawk l-istrumenti tal-media pubbliċi u kummerċjali li huma verament indipendenti u ħielsa mill-indħil tal-gvern jew kwalunkwe ndħil ieħor; ifakkar li għandu jsir enfasi speċjali fuq in-negozji ġodda tal-media indipendenti, b'mod partikolari dawk lokali, fl-Istati Membri fejn is-sitwazzjoni tal-libertà tal-media ħżienet matul dawn l-aħħar snin, il-konċentrazzjoni tas-sjieda tal-media żdiedet b'mod sinifikanti u l-media tas-servizz pubbliku tinsab mhedda mill-influwenza politika;

20.  Itenni, f'dan il-kuntest, it-talba tiegħu għal pjan ta' azzjoni ambizzjuż tal-UE dwar il-media, biex jappoġġa l-iżvilupp ta' xenarju tal-media vibranti u pluralistiku;

21.  Jitlob li jkun hemm QFP ambizzjuż b'żieda fl-allokazzjonijiet baġitarji biex jiġu appoġġati l-media u l-ġurnaliżmu indipendenti, b'mod partikolari l-ġurnaliżmu investigattiv; jisħaq fuq l-importanza tal-innovazzjoni fil-ġurnaliżmu u l-media tal-aħbarijiet, li tista' titrawwem permezz tal-finanzjament tal-UE; jinnota bi tħassib it-tnaqqis baġitarju previst għall-programmi Ewropa Kreattiva u Ġustizzja, Drittijiet u Valuri fil-proposta riveduta tal-baġit tal-Kummissjoni;

22.  Jilqa' bil-qawwa l-allokazzjoni ta' fondi tal-UE biex jagħmlu possibbli l-varar ta' proġetti ġodda, bħall-mekkaniżmu ta' rispons rapidu madwar l-Ewropa kollha għal ksur tal-libertà tal-istampa u l-media u l-fond għall-ġurnaliżmu investigattiv transfruntier sabiex jissaħħu l-libertà u l-pluraliżmu tal-media;

23.  Jissottolinja li l-media għandha rwol qawwi x'tiżvolġi fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u kontra d-diskriminazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu passi attivi biex jippromwovu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur tal-media, sabiex għadd akbar ta' nisa jkunu jistgħu jokkupaw pożizzjonijiet kreattivi u tat-teħid tad-deċiżjonijiet, żvilupp li jippermetti lill-media tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-istereotipi tal-ġeneru;

Id-diskors ta' mibegħda

24.  Jikkundanna kull tip ta' inċident ta' reati ta' mibegħda, diskors ta' mibegħda u akkużi bla bażi jew imsawra in mala fede(29), kemm offline kif ukoll online, motivati minn diskriminazzjoni bbażata fuq kwalunkwe raġuni bħas-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, li jseħħu fl-UE jew bnadi oħra; jesprimi tħassib dwar ir-reati ta' mibegħda u reati relatati mal-inċitament għad-diskriminazzjoni jew vjolenza li seħħew matul il-pandemija tal-COVID-19 u li wasslu għall-istigmatizzazzjoni ta' individwi partikolarment vulnerabbli;

25.  Jiddeplora l-livelli dejjem jiżdiedu ta' diskors ta' mibegħda użat fil-komunikazzjoni politika mill-gvernijiet u l-partiti politiċi madwar l-UE; jistieden lill-Istati Membri jikkundannaw u jissanzjonaw b'mod qawwi r-reati ta' mibegħda, id-diskors ta' mibegħda u t-tfigħ ta' ħtija fuq min ma ħaqqux min-naħa tal-politiċi u tal-uffiċjali pubbliċi fil-livelli kollha u fuq it-tipi kollha ta' media, peress li dawn il-fenomeni jinnormalizzaw u jsaħħu direttament il-mibegħda u l-vjolenza fis-soċjetà, u biex iżommu lura mir-retorika diskriminatorja u ta' inċitament fil-komunikazzjoni governattiva għax hija ta' detriment għas-soċjeta; jisħaq li s-sanzjonijiet għandhom dejjem ikunu konformi mal-istandards internazzjonali tal-libertà ta' espressjoni; jistieden, barra minn hekk, lill-Istati Membri, fil-limiti stabbiliti mil-liġi, biex jiggarantixxu u jippromwovu l-libertà tal-espressjoni, inkluża l-libertà artistika, li hija essenzjali għall-vitalità tad-dibattitu demokratiku; ifakkar li d-diskors razzist u ksenofobiku mhuwiex kopert mil-libertà tal-espressjoni;

26.  Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri biex jimplimentaw u jinfurzaw aktar miżuri biex jipprevjenu, jikkundannaw u jiġġieldu d-diskors ta' mibegħda u r-reati ta' mibegħda, sabiex jiġġieldu t-tixrid tad-diskors ta' mibegħda u l-vjolenza offline u online, filwaqt li jiżguraw ukoll li l-infurzar tal-liġi japplika prattiki ta' reġistrazzjoni effettivi tar-reati ta' mibegħda abbażi tal-prinċipji approvati mill-Grupp ta' Livell Għoli tal-UE biex jiġu miġġielda r-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza;

27.  Jenfasizza li d-diskors ta' mibegħda online qed isir dejjem aktar mifrux f'dawn l-aħħar snin, billi l-individwi u l-atturi li jfixklu jużaw is-setgħa tal-pjattaformi online biex ixerrdu informazzjoni ta' mibegħda; jisħaq li dan jagħmel ħsara lill-interess pubbliku kollettiv peress li l-kontenut dannuż jimmina d-diskors pubbliku rispettuż u onest, u joħloq theddid għas-sikurezza pubblika minħabba li d-diskors ta' mibegħda online jista' jinċita l-vjolenza fid-dinja reali;

28.  Jirrimarka li l-qafas legali biex jiġi indirizzat id-diskors ta' mibegħda u d-diskriminazzjoni għandu jiġi msaħħaħ; itenni t-talba tiegħu biex in-negozjati dwar id-direttiva orizzontali kontra d-diskriminazzjoni jiġu żblukkati għal dak il-għan;

29.  Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri biex iżidu s-sigurtà tan-nisa fl-ispazji pubbliċi u fuq l-internet, biex jindirizzaw forom emerġenti ta' vjolenza bbażata fuq il-ġeneru bħas-cyberstalking u l-fastidju online, u biex jintroduċu mekkaniżmi komprensivi biex jassistu lill-vittmi ta' dan it-tip ta' vjolenza;

30.  Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jattivaw il-"klawżola passerelle" minquxa fl-Artikolu 83(1) TFUE sabiex il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u forom oħra ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru (inkluża l-vjolenza ċibernetika) jiġu inklużi fil-katalgu tar-reati rikonoxxuti mill-UE;

31.  Jieħu nota tal-Kodiċi ta' Kondotta għall-Ġlieda Kontra d-Diskors ta' Mibegħda Illegali Online, promoss mill-Kummissjoni, u tal-ħames sessjoni ta' evalwazzjoni tiegħu, li sabet li, bħala medja, il-kumpaniji tal-IT ineħħu 71 % tad-diskors ta' mibegħda illegali li jiġi nnotifikat lilhom; ifakkar li l-ġurnalisti u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandhom jiġu inklużi fl-evalwazzjonijiet u r-rieżamijiet tal-Kodiċi ta' Kondotta u li l-kumpaniji tal-IT li jipparteċipaw fil-Kodiċi ta' Kondotta janalizzaw biss it-talbiet għat-tneħħija skont it-termini u l-kundizzjonijiet tagħhom u l-linji gwida komunitarji tagħhom; jenfasizza l-marġni wiesa' ta' diskrezzjoni li tħalla għall-kumpaniji privati biex jiddeterminaw dak li huwa illegali; iħeġġeġ lill-kumpaniji kollha li jmexxu l-pjattaformi tal-media soċjali biex jipparteċipaw fil-Kodiċi ta' Kondotta;

32.  Jirrimarka li l-Istati Membri għandhom jiżguraw, bil-mezzi kollha xierqa, li l-media, inkluża l-media online u l-media soċjali, kif ukoll ir-reklamar, tkun ħielsa minn kwalunkwe inċitament għall-vjolenza jew mibegħda li tkun diretta kontra kwalunkwe persuna jew grupp ta' persuni, li jista' jkollu effett dirett fuq il-parteċipazzjoni ta' dawn l-individwi fis-soċjetà ċivili; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-kumpaniji tal-media soċjali biex jiġġieldu t-tixrid tar-razziżmu, il-ksenofobija, il-fobija fil-konfront tal-persuni LGBTI u l-mibegħda reliġjuża fuq l-internet, f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà ċivili; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiġbru aktar data affidabbli dwar il-gravità tad-diskors ta' mibegħda u r-reati ta' mibegħda;

33.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' rapportar tar-reati ta' mibegħda mill-vittmi minħabba salvagwardji inadegwati u n-nuqqas tal-awtoritajiet li jinvestigaw kif xieraq u sabiex itemmu l-impunità għal reati ta' mibegħda fl-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw u jxerrdu għodod u mekkaniżmi għar-rapportar ta' reati ta' mibegħda u diskors ta' mibegħda, u jiżguraw li kwalunkwe każ ta' allegat reat ta' mibegħda jew diskors ta' mibegħda jiġi investigat, ikun soġġett għal prosekuzzjoni u proċess kriminali;

Id-diżinformazzjoni u r-rwol tal-pjattaformi

34.  Jinnota li t-teknoloġija diġitali ġdida u l-media soċjali kienu fatturi fil-problema tat-tixrid tad-diżinformazzjoni u l-indħil barrani, u wassal biex il-pjattaformi online jkollhom rwol influwenti fil-pubblikazzjoni, it-tixrid u l-promozzjoni tal-aħbarijiet u kontenut ieħor tal-media; itenni t-tħassib tiegħu dwar it-theddida potenzjali li d-diżinformazzjoni toħloq għal-libertà ta' informazzjoni, il-libertà ta' espressjoni, id-diskors demokratiku, l-indipendenza tal-media u s-saħħa pubblika; jenfasizza li l-miżuri li jiġġieldu kontra d-diżinformazzjoni għandhom jiffukaw fuq it-trawwim ta' pluralità ta' opinjonijiet, permezz tal-promozzjoni ta' ġurnaliżmu ta' kwalità għolja, it-twassil ta' informazzjoni affidabbli, ibbażata fuq il-fatti u verifikata, u l-bini ta' litteriżmu fil-media, u li kwalunkwe miżura bħal din għandha tipprovdi garanziji għal-libertà ta' informazzjoni u l-libertà ta' espressjoni;

35.  Jitlob kollaborazzjoni akbar bejn il-pjattaformi online u l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex jiġi indirizzat b'mod effettiv it-tixrid ta' messaġġi li jinċitaw il-mibegħda jew jinstigaw il-vjolenza; jenfasizza l-importanza li kontenut illegali jitneħħa minnufih, sabiex titrażżan il-firxa mhux ikkontrollata tiegħu; jinnota, madankollu, li l-pjattaformi online ma jistgħux u m'għandhomx isiru korpi ta' ċensura privata u li t-tneħħija ta' kontenut illegali minn pjattaformi online trid tkun soġġetta għal salvagwardji, inkluż rieżami mill-qrati tal-Istati Membri sabiex jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni, inkluża l-libertà artistika, id-dritt għal informazzjoni ħielsa u indipendenti u d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini b'mod ġenerali; ifakkar li l-pjattaformi online jagħmlu parti mill-isfera pubblika online li fih isir dibattitu pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura salvagwardji għall-pjattaformi biex jiġu rrispettati d-drittijiet fundamentali u l-libertà tal-kelma;

36.  Ifakkar li t-tfassil ta' profili politiċi, id-diżinformazzjoni u l-manipulazzjoni tal-informazzjoni sikwit jintużaw mill-partiti politiċi u minn entitajiet privati jew pubbliċi, u jtenni t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li qed toħroġ b'mod kontinwu evidenza ta' ndħil, b'indikazzjonijiet ta' influwenza barranija, fiż-żmien ta' qabel l-elezzjonijiet nazzjonali u tal-UE ewlenin kollha, filwaqt li parti kbira minn dan l-indħil hija ta' benefiċċju għall-kandidati populisti u kontra l-UE li jfittxu li jippolarizzaw u jxejnu l-pluraliżmu ideoloġiku filwaqt li għandhom fil-mira lil minoranzi u gruppi vulnerabbli speċifiċi; jinnota li l-ġlieda kontra l-indħil minn partijiet terzi fil-ġejjieni se tkun fattur fundamentali fid-difiża tal-valuri Ewropej u d-demokrazija; jissottolinja, fil-kuntest tal-emerġenza tal-COVID-19, li d-diżinformazzjoni u r-rapporti tal-media sensazzjonalizzati b'rabta mal-pandemija ntużaw ukoll mill-gruppi tal-lemin estrem u dawk populisti u minn politiċi biex jimmiraw il-gruppi ta' minoranza u jikkontribwixxu għar-retorika kontra l-immigrazzjoni, li wasslet għal żieda fil-każijiet ta' diskors ta' mibegħda razzist u ksenofobiku, kif ukoll għal diskriminazzjoni;

37.  Jirrimarka li forom differenti ta' miżinformazzjoni u diżinformazzjoni, kif ukoll forom oħra ta' manipulazzjoni tal-informazzjoni relatata, inter alia, mal-pandemija tal-COVID-19, qed ikomplu jipproliferaw madwar id-dinja, sikwit ikollhom fil-mira lill-aktar komunitajiet vulnerabbli, u għandhom konsegwenzi potenzjalment dannużi għas-sigurtà pubblika, is-saħħa u l-ġestjoni effettiva tal-kriżijiet; jemmen li dawn il-kampanji ta' diżinformazzjoni għandhom l-għan li jdgħajfu l-proċess demokratiku u l-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet demokratiċi tal-Istati Membri; jilqa' l-komunikazzjoni konġunta tal-10 ta' Ġunju 2020 dwar l-indirizzar tad-diżinformazzjoni tal-COVID-19; ifakkar li l-miżuri kollha biex tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni, inklużi dawk meħuda fil-kuntest tal-emerġenza tal-COVID-19, jeħtieġ li jkunu neċessarji, proporzjonati, trasparenti, temporanji u soġġetti għal sorveljanza regolari, filwaqt li tiġi evitata kwalunkwe bidla li twassal għal monopolju pubbliku jew konċentrazzjoni ta' sorsi ta' informazzjoni u fl-ebda ċirkostanza ma jistgħu jżommu lill-ġurnalisti u lill-atturi tal-media milli jwettqu l-ħidma tagħhom jew iwasslu biex il-kontenut jiġi mneħħi indebitament, jew li l-aċċess għal dan it-tip ta' kontenut jiġu mblukkat fuq l-internet; jiddeplora l-fatt li ċerti pjattaformi online ineħħu jew jiċċensuraw kontenut, inkluż kontenut ġurnalistiku, relatat mal-pandemija tal-COVID-19 abbażi ta' termini mhux trasparenti u kundizzjonijiet li jillimitaw il-libertà ta' espressjoni bla bżonn; jenfasizza li l-użu ta' miżuri bħal dawn jista' jwassal biex jiġi prevenut jew limitat l-aċċess għal informazzjoni importanti dwar is-saħħa pubblika; jenfasizza li kwalunkwe tentattiv biex tiġi kkriminalizzata l-informazzjoni relatata mal-pandemija jista' joħloq nuqqas ta' fiduċja fl-informazzjoni istituzzjonali, idewwem l-aċċess għal informazzjoni affidabbli u jkollu effett dissważiv fuq il-libertà ta' espressjoni;

38.  Jikkundanna t-teoriji ta' konfoffa u kampanji ta' diżinformazzjoni ffinanzjati pubblikament immirati biex jiskreditaw lill-UE u jqarrqu lill-pubbliku dwar l-għanijiet u l-attivitajiet tagħha; jistieden lill-Kummissjoni biex tikkundanna u tikxef b'mod miftuħ il-gideb u t-tixrid ta' diżinformazzjoni dwar l-UE min-naħa ta' kwalunkwe awtorità tal-istat, u biex tippubblika u tqassam rispons fattwali biex tinforma liċ-ċittadini;

39.  Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tippreżenta Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Demokrazija li jkollu l-għan li jiġġieled id-diżinformazzjoni u li jadatta għat-theddid u l-manipulazzjonijiet li qed jevolvu, kif ukoll li jappoġġa media libera u indipendenti; jenfasizza f'dan ir-rigward li l-protezzjoni tal-libertà ta' espressjoni, inklużi l-media libera, indipendenti u finanzjament vijabbli, il-libertà artistika, il-kontenut tad-drittijiet fundamentali u d-dibattitu ekonomiku, flimkien mal-ġlieda kontra d-diskors ta' mibegħda u d-diżinformazzjoni, hija fattur fundamentali f'termini tad-difiża tal-istat tad-dritt u d-demokrazija fl-UE; jinnota bi tħassib li skont studju tal-Indiċi Dinji tad-Diżinformazzjoni (GDI) is-siti web li jxerrdu d-diżinformazzjoni fl-UE jirċievu aktar minn EUR 70 miljun fi dħul mir-reklamar kull sena; jenfasizza l-impatt potenzjalment negattiv tal-mudelli ta' negozju bbażati fuq reklamar mikrommirat; jikkonferma li r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data(30) jipprevedi d-dritt tal-individwi li ma jkunux soġġetti għal traċċar pervażiv online fis-siti u l-applikazzjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi ruħha aktar mal-pjattaformi diġitali f'dan ir-rigward, u tintensifika l-isforzi biex tinforza l-projbizzjoni ta' tali prattiki, tiġġieled l-amplifikazzjoni awtomatizzata u strateġika tad-diżinformazzjoni permezz tal-użu ta' bots jew profili foloz online, u żżid it-trasparenza fir-rigward tal-finanzjament u t-tqassim tar-reklamar online; jistieden, barra minn hekk, lill-pjattaformi online kollha, biex jiżguraw li l-algoritmi li jirfdu l-funzjonijiet ta' tfittxija tagħhom ma jkunux ibbażati primarjament fuq ir-reklamar; jitlob li jiġi stabbilit grupp ta' esperti ta' diversi partijiet ikkonċernati dwar id-drittijiet diġitali u fundamentali li jinkludi media indipendenti u NGOs diġitali u tad-drittijiet tal-bniedem sabiex jgħin lill-Kummissjoni u lill-istituzzjonijiet tal-UE b'mod ġenerali;

40.  Jilqa' t-tnedija tal-Osservatorju Ewropew tal-Media Diġitali - proġett EDMO, li se jżid l-għarfien xjentifiku disponibbli rigward id-diżinformazzjoni online, jippromwovi l-iżvilupp ta' suq ta' servizzi ta' verifika tal-informazzjoni tal-UE u jappoġġa l-ħolqien ta' komunità transfruntiera u multidixxiplinarja magħmula minn kontrolluri tal-fatti u riċerkaturi akkademiċi li jikkooperaw mal-partijiet ikkonċernati biex jidentifikaw, janalizzaw u jesponu theddid potenzjali ta' diżinformazzjoni, fir-rigward pereżempju tal-COVID-19;

41.  Ifakkar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, kif ukoll lis-settur privat, b'mod partikolari l-pjattaformi online, u s-soċjetà ċivili kollha kemm hi, dwar il-ħtieġa ta' azzjoni konġunta fir-rigward tal-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni; jisħaq li l-pjattaformi online għandu jkollhom rwol ewlieni fl-identifikazzjoni u fil-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni; jirrikonoxxi l-impatt promettenti u neċessarju, iżda madankollu insuffiċjenti, tal-azzjonijiet volontarji meħuda minn xi fornituri ta' servizzi u pjattaformi biex jiġġieldu d-diżinformazzjoni, il-kontenut illegali u l-indħil barrani fil-proċessi elettorali fl-UE; jenfasizza, madankollu, li l-pjattaformi online bħalissa mhux jirnexxielhom jerfgħu r-responsabbiltà xierqa biex jiġġieldu kontra dawn it-theddidiet immedjati;

42.  Jenfasizza li l-effikaċja tal-azzjonijiet mill-pjattaformi online biex jindirizzaw id-diżinformazzjoni tista' tiġi vvalutata biss meta dawn jitwettqu bi trasparenza sħiħa u billi tiġi kondiviża d-data rilevanti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, tivvaluta l-miżuri kollha possibbli biex tobbliga lill-pjattaformi online jindirizzaw it-tixrid tad-diżinformazzjoni b'mod effettiv, trasparenti u responsabbli, u biex jikkondividu d-data rilevanti kif xieraq; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkunsidra sanzjonijiet fuq il-pjattaformi online li jonqsu milli jagħmlu dan; jistenna li dan jiġi rifless fil-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Demokrazija u l-Att dwar is-Servizzi Diġitali kif xieraq;

43.  Jenfasizza, f'dan ir-rigward, li t-tneħħija ta' kontenut online, fin-nuqqas ta' ordni ġudizzjarja li tiddetermina n-natura illegali tiegħu, għandha impatt qawwi fuq il-libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni; jitlob li jsiru valutazzjonijiet tal-impatt regolari tal-azzjonijiet volontarji meħuda mill-fornituri tas-servizzi u l-pjattaformi biex tiġi miġġielda d-diżinformazzjoni; jinsisti fuq l-obbligu tal-Istati Membri li jirrispettaw, jipproteġu u jiggarantixxu d-drittijiet fundamentali u jitlob li jiġu vvalutati l-għażliet kollha disponibbli sabiex jiġi protett u osservat id-dritt għal informazzjoni u parteċipazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tipproponi regoli tal-UE dwar il-pjattaformi online, anke sabiex jiġu miġġielda l-prattiki tal-gvern li jillimitaw il-libertà ta' espressjoni bla bżonn; jenfasizza li l-użu ta' għodod awtomatizzati fil-moderazzjoni tal-kontenut jista' jipperikola l-libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni u li l-politika u l-istrateġija diġitali tal-UE jridu jipprevedu rimedji u salvagwardji xierqa f'konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u tal-KEDB;

44.  Iqis li l-Kodiċi ta' Prattika tal-UE dwar id-Diżinformazzjoni jista' jissaħħaħ permezz ta' monitoraġġ imtejjeb tal-impenji eżistenti, il-provvista trasparenti u diżaggregata ta' informazzjoni u data mill-pjattaformi online, u l-espansjoni tal-impenji ta' dan it-tip; iqis li approċċ koregolatorju, li jirrifletti b'mod kontinwu l-iżviluppi attwali fl-isfera diġitali, jista' jkun triq 'il quddiem;

45.  Iħeġġeġ lill-kumpaniji tal-media soċjali u lill-pjattaformi online biex jesploraw possibiltajiet biex jagħmlu disponibbli għodod li jippermettu lill-utenti jirrapportaw u jidentifikaw diżinformazzjoni potenzjali sabiex tiġi ffaċilitata rettifika fil-pront u tkun tista' ssir analiżi minn organizzazzjonijiet ta' parti terza indipendenti u imparzjali li jivverifikaw il-fatti, filwaqt li jiġi prevenut l-użu ħażin ta' tali għodod; jenfasizza li l-pjattaformi online għandhom jikkooperaw mal-Istati Membri u mal-istituzzjonijiet tal-UE biex jiffaċilitaw il-valutazzjoni tad-diżinformazzjoni u l-indħil barrani u l-identifikazzjoni tal-awturi;

Il-litteriżmu medjatiku

46.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex isaħħu l-politiki edukattivi li jippromwovu l-litteriżmu medjatiku u tal-informazzjoni, jagħtu s-setgħa liċ-ċittadini biex jaħsbu b'mod kritiku u jgħinuhom jidentifikaw id-diżinformazzjoni; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-ħarsien tal-indipendenza editorjali fil-mezzi tal-media ċentrali u lokali, u l-iżvilupp ta' proġetti tal-litteriżmu medjatiku, huma elementi essenzjali biex tinbena reżiljenza, titqajjem sensibilizzazzjoni u tissaħħaħ l-edukazzjoni sabiex il-propaganda, id-diżinformazzjoni u l-manipulazzjoni jiġu miġġielda b'mod effiċjenti; iqis li kurrikuli u sforzi kontinwi tal-litteriżmu medjatiku fil-gruppi ta' etajiet kollha huma ta' importanza sinifikanti biex tiżdied ir-reżiljenza soċjali għal dan it-tip ta' theddid fl-ispazju diġitali; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, taħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex tiżviluppa kurrikuli dwar il-litteriżmu fl-informazzjoni, il-litteriżmu medjatiku u l-litteriżmu fid-data; jenfasizza li l-litteriżmu medjatiku huwa ħila li kulma jmur hija dejjem aktar essenzjali u kritika għaċ-ċittadini; jinnota li sabiex jintlaħqu udjenza usa' u l-akbar għadd ta' gruppi ta' etajiet possibbli, huwa importanti li jiżdiedu l-inizjattivi tal-litteriżmu medjatiku permezz ta' pjattaformi tal-media soċjali, inklużi strateġiji effettivi tal-litteriżmu medjatiku għall-anzjani u l-gruppi l-aktar vulnerabbli; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu wkoll programmi u politiki mmirati lejn it-trawwim tal-litteriżmu medjatiku u tal-aħbarijiet għall-ġurnalisti u l-atturi tal-media u lejn l-iżvilupp ta' apprezzament kritiku u konxju tal-użu tal-ICT bħal, pereżempju, kampanji ta' sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet u r-riskji possibbli fl-isfera diġitali; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żviluppata strateġija komprensiva tal-UE dwar il-litteriżmu medjatiku u jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha għal dan il-għan; jissottolinja r-rwol ewlieni tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex irawmu l-litteriżmu medjatiku u jgħinu biex jiġi evitat it-tixrid tad-diskors ta' mibegħda; ifakkar li l-programmi meqjusa li qed jużaw strateġiji effettivi għall-ġlieda kontra r-reati ta' mibegħda u d-diskors ta' mibegħda huma ffukati fuq il-kooperazzjoni, il-komunikazzjoni, ir-riżoluzzjoni tal-kunflitti, is-soluzzjoni tal-problemi, il-medjazzjoni u s-sensibilizzazzjoni dwar il-preġudizzji;

47.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid l-isforzi tagħha biex iżżid il-finanzjament tal-UE għall-programmi tal-litteriżmu medjatiku u biex timpenja ruħha b'mod attiv fil-promozzjoni ta' informazzjoni affidabbli, ibbażata fuq il-fatti u bil-fatti vverifikati billi ttejjeb il-mezzi ta' distribuzzjoni tal-media sabiex jitjieb l-aċċess għal tali informazzjoni; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva riveduta, li teżiġi li huma jippromwovu u jiżviluppaw ħiliet fil-litteriżmu medjatiku;

48.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi appoġġ li jikkomplementa l-programmi edukattivi fl-Istati Membri kollha, mhux biss fi ħdan l-ambitu tal-litteriżmu medjatiku, iżda wkoll f'edukazzjoni ċivika usa', inkluża l-edukazzjoni fil-valuri demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem għal sensitizzazzjoni ulterjuri dwar id-diżinformazzjoni u l-propaganda;

49.  Jenfasizza l-fatt li l-organizzazzjonijiet tal-media lokali u komunitarji huma strutturi ewlenin għall-promozzjoni, il-produzzjoni u t-tixrid ta' informazzjoni u fatti relatati mal-avvenimenti artistiċi u kulturali kemm lokali kif ukoll tal-minoranzi; iqishom strument importanti għaż-żamma tal-pluraliżmu tal-media u ta' ambjent multikulturali fl-Ewropa; iqis li l-mezzi tal-media komunitarji għandhom ikunu involuti wkoll bħala partijiet ikkonċernati fil-programmi tal-UE ddedikati għall-promozzjoni tal-ġurnaliżmu u tal-litteriżmu medjatiku, u jistieden lill-Istati Membri jipprovdulhom appoġġ adegwat, filwaqt li jiżguraw li jwettqu r-rwoli edukattivi u kulturali tagħhom;

50.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jiżguraw komunikazzjoni msaħħa u proattiva bil-lingwi uffiċjali kollha meta jseħħu emerġenzi pubbliċi ewlenin, bħall-pandemija sabiex jiżguraw li ċ-ċittadini tal-UE jkollhom aċċess għal informazzjoni preċiża, faċli għall-utent u verifikata;

o
o   o

51.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 305, 26.11.2019, p. 17.
(2) ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
(3) ĠU L 303, 28.11.2018, p. 69.
(4) ĠU L 328, 6.12.2008, p. 55.
(5) Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
(6) Testi adottati, P9_TA(2020)0014.
(7) Testi adottati, P9_TA(2019)0101.
(8) Testi adottati, P9_TA(2019)0103.
(9) Testi adottati, P9_TA(2019)0080.
(10) Testi adottati, P9_TA(2019)0031.
(11) Testi adottati, P9_TA(2019)0021.
(12) Testi adottati, P8_TA(2019)0328.
(13) Testi adottati, P8_TA(2019)0032.
(14) ĠU C 390, 18.11.2019, p. 19.
(15) ĠU C 433, 23.12.2019, p. 31.
(16) ĠU C 238, 6.7.2018, p. 57.
(17) ĠU C 324, 27.9.2019, p. 392.
(18) ĠU C 41, 6.2.2020, p. 64.
(19) ĠU C 390, 18.11.2019, p. 111.
(20) ĠU C 369, 11.10.2018, p. 11.
(21) ĠU C 346, 27.9.2018, p. 29.
(22) ĠU C 331, 18.9.2018, p. 135.
(23) ĠU C 263, 25.7.2018, p. 82.
(24) ĠU C 356, 4.10.2018, p. 5.
(25) ĠU C 215, 19.6.2018, p. 162.
(26) ĠU C 208, 10.6.2016, p. 89.
(27) International Women's Media Foundation, "Global Report on the Status of Women in the News Media', 2011.
(28) Ara The Economist, "The newspaper industry is taking a battering", 18 ta' April 2020 u News Media Europe, "COVID-19 and the news media: journalism always comes at a cost", 24 ta' Marzu 2020.
(29) Sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tat-23 ta' April 1992, Applikazzjoni Nru 11798/85, paragrafu 46.
(30) Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1).

Aġġornata l-aħħar: 26 ta' Frar 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza