Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0176(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0216/2020

Внесени текстове :

A9-0216/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Приети текстове :

P9_TA(2020)0324

Приети текстове
PDF 123kWORD 43k
Четвъртък, 26 ноември 2020 г. - Брюксел
Прилагане на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза ***I
P9_TA(2020)0324A9-0216/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0375),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0274/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид поетия с писмо от 18 ноември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0216/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 ноември 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза
P9_TC1-COD(2020)0176

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/2170.)

Последно осъвременяване: 26 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност