Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0176(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0216/2020

Předložené texty :

A9-0216/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0324

Přijaté texty
PDF 130kWORD 43k
Čtvrtek, 26. listopadu 2020 - Brusel
Použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie ***I
P9_TA(2020)0324A9-0216/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0375),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0274/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. listopadu 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9‑0216/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. listopadu 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/… o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie
P9_TC1-COD(2020)0176

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2020/2170.)

Poslední aktualizace: 26. února 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí