Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0176(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0216/2020

Esitatud tekstid :

A9-0216/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0324

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 42k
Neljapäev, 26. november 2020 - Brüssel
Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine ***I
P9_TA(2020)0324A9-0216/2020
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 26. novembri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamise kohta (COM(2020)0375 – C9‑0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0375),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0274/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 18. novembri 2020. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9‑0216/2020),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 26. novembril 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, mis käsitleb liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamist
P9_TC1-COD(2020)0176

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2020/2170) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 26. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika