Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0176(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0216/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0216/2020

Debates :

Balsojumi :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0324

Pieņemtie teksti
PDF 124kWORD 42k
Ceturtdiena, 2020. gada 26. novembris - Brisele
Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošana ***I
P9_TA(2020)0324A9-0216/2020
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2020. gada 26. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2020)0375),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0274/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2020. gada 18. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9‑0216/2020),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 26. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/... par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu
P9_TC1-COD(2020)0176

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2020/2170.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika