Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0176(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0216/2020

Texte depuse :

A9-0216/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0324

Texte adoptate
PDF 122kWORD 42k
Joi, 26 noiembrie 2020 - Bruxelles
Aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii ***I
P9_TA(2020)0324A9-0216/2020
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 26 noiembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0375),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C9-0274/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 noiembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0216/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 26 noiembrie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/... al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii
P9_TC1-COD(2020)0176

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2020/2170.)

Ultima actualizare: 26 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate