Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0176(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0216/2020

Predkladané texty :

A9-0216/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0324

Prijaté texty
PDF 128kWORD 42k
Štvrtok, 26. novembra 2020 - Brusel
Uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie ***I
P9_TA(2020)0324A9-0216/2020
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0375),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0274/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. novembra 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0216/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. novembra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/... o uplatňovaní colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie
P9_TC1-COD(2020)0176

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2020/2170.)

Posledná úprava: 26. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia