Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2880(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0375/2020

Συζήτηση :

PV 26/11/2020 - 8.1
CRE 26/11/2020 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2020 - 16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0329

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 169kWORD 56k
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Η επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα η υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni
P9_TA(2020)0329RC-B9-0375/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα την υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni (2020/2880(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αλγερία, και ιδίως το ψήφισμα της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία(1) και το ψήφισμα της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2019, της 15ης Ιουνίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό έγγραφο της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών με τίτλο «Flawed and improved: Algeria’s Constitutional Amendment Process» [Προβληματική και βελτιωμένη: η διαδικασία τροποποίησης του Συντάγματος της Αλγερίας], το οποίο δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020,

–  έχοντας υπόψη την κοινή επιστολή, της 29ης Σεπτεμβρίου 2020, που υπεγράφη από 31 τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με την οποία καταγγέλλεται η καταστολή της κοινωνίας των πολιτών στην Αλγερία,

–  έχοντας υπόψη τις τέσσερις ανακοινώσεις που απεστάλησαν στην κυβέρνηση της Αλγερίας μεταξύ 30 Μαρτίου και 16 Σεπτεμβρίου 2020 από τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με αυθαίρετες και βίαιες συλλήψεις, άδικες δίκες και αντίποινα κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρηνικών ακτιβιστών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας, και ιδίως το άρθρο 2, όπου ορίζεται ότι πρέπει ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου να αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας και να εμπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών,

–  έχοντας υπόψη το 11ο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές προτεραιότητες εταιρικής σχέσης που εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, από την Αλγερία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 13 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024, και ειδικότερα τον μηχανισμό της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε για την προστασία και τη στήριξη δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης,

–  έχοντας υπόψη τον ποινικό κώδικα της Αλγερίας, και ιδίως τα άρθρα 75, 79, 95α, 98, 100, 144, 144α, 144β, 146 και 196α,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, καθώς και το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (UNCAT), καθώς και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, τέσσερα έγγραφα τα οποία κυρώθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Αλγερία,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 7/2020 σχετικά με την κράτηση του Fadel Breika, που εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση (WGAD),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη καθολική περιοδική εξέταση (UPR) σχετικά με την Αλγερία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά την 36η σύνοδό του στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών (ACHPR),

–  έχοντας υπόψη τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2020, που καταρτίστηκε από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948, και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2019, η Αλγερία βίωσε ένα άνευ προηγουμένου κίνημα διαμαρτυρίας (Hirak) ως αντίδραση στην προοπτική της πέμπτης θητείας του τότε προέδρου Abdelaziz Bouteflika· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις Παρασκευές και τις Τρίτες πραγματοποιούνταν τακτικά σε όλη τη χώρα ειρηνικές διαδηλώσεις για την καταπολέμηση της κυβερνητικής διαφθοράς, τη δημιουργία κράτους πολιτών, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, τη δημοκρατική μεταρρύθμιση, τη διαφάνεια και τη διαμόρφωση πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς για την προετοιμασία ελεύθερων εκλογών, διαδηλώσεις οι οποίες συνεχίστηκαν για ένα ολόκληρο έτος, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικές αυτές εβδομαδιαίες διαδηλώσεις διακόπηκαν οικειοθελώς τον Μάρτιο του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19, μολονότι το κίνημα διαμαρτυρίας συνεχίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της παραίτησης του προέδρου Bouteflika, στις 2 Απριλίου 2019, ως απάντηση στο κίνημα Hirak και μετά από δύο επακόλουθες αναβολές των εκλογών, κατά τις οποίες διαδραμάτισε εξέχοντα ρόλο η στρατιωτική ηγεσία, η Αλγερία διοργάνωσε προεδρικές εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου 2019, με τις οποίες εκλέγη πρόεδρος ο πρώην πρωθυπουργός Abdelmadjid Tebboune· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα Hirak κατήγγειλε τον κατάλογο υποψηφίων για τους δεσμούς τους με την πρώην διοίκηση και μποϊκοτάρισε τις εκλογές, όπου το επίσημο ποσοστό συμμετοχής ήταν κάτω του 40 %·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές συλλήψεις και η αυθαίρετη κράτηση ειρηνικών ακτιβιστών του Hirak και συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και δημοσιογράφων, έχουν αυξηθεί από το καλοκαίρι του 2019, κατά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη και δέουσα νομική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοκρισία, οι δίκες και η αυστηρή τιμωρία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τα οποία συχνά κατηγορούνται ότι συνωμοτούν με ξένες δυνάμεις κατά της εθνικής ασφάλειας, εξακολουθούν να επιδεινώνονται παρά την επίσημη διάλυση της κυβέρνησης Bouteflika· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί ασφάλειας που θεσπίστηκαν για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 συνέβαλαν στη διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων, χρησιμοποιούνται δε από τις αρχές για να περιοριστεί περαιτέρω ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών, να μειωθούν οι ειρηνικοί αντιφρονούντες και να παρεμποδιστεί η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό της καταστολής που παρατηρείται σήμερα στην Αλγερία, καταγγέλλονται όλο και περισσότερα περιστατικά βασανιστηρίων που φέρεται ότι πραγματοποιούνται σε αστυνομικά τμήματα και στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI) στο Αλγέρι, όπως στην περίπτωση του κρατουμένου Walid Nekiche·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 30 Μαρτίου και 16 Απριλίου 2020 απεστάλησαν στην αλγερινή κυβέρνηση τρεις ανακοινώσεις από τις ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με αυθαίρετες και βίαιες συλλήψεις, αθέμιτες δίκες και αντίποινα κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρηνικών ακτιβιστών, εστάλη δε τέταρτη ανακοίνωση στις 27 Αυγούστου 2020 σχετικά με τον Mohamed Khaled Drareni·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mohamed Khaled Drareni, ανταποκριτής της TV5 Monde, εκπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF) και διευθυντής του ειδησεογραφικού ιστοτόπου Casbah Tribune, καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2020 σε τριετή φυλάκιση και πρόστιμο 50 000 αλγερινών δηναρίων επειδή βιντεοσκόπησε την αστυνομία να επιτίθεται σε διαδηλωτές στο Αλγέρι· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις επίσημες κατηγορίες εναντίον του συγκαταλέγονται η «υποκίνηση άοπλης συγκέντρωσης» και η «υπονόμευση της ακεραιότητας της εθνικής επικράτειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, η ποινή του μειώθηκε σε δύο έτη μετά από έφεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, οι Ειδικοί Εισηγητές και η Ομάδα Εργασίας των ειδικών διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν απερίφραστα την ποινή φυλάκισής του, κάλεσαν τις αλγερινές αρχές να διασφαλίσουν την άμεση απελευθέρωσή του, και χαρακτήρισαν την καταδίκη του σαφή παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mohamed Khaled Drareni μετέδωσε τις δις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις του Hirak από την έναρξή τους τον Φεβρουάριο του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρεπορτάζ του που αποκάλυψε τη σκληρή καταστολή, από την αλγερινή κυβέρνηση, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της ελευθερίας της έκφρασης είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθεί σε κράτηση, ανάκριση και εκφοβισμό με την κατηγορία ότι μετέδωσε τις διαδηλώσεις του Hirak τρεις φορές πριν από την καταδίκη του, συγκεκριμένα στις 14 Μαΐου 2019, στις 9 Αυγούστου 2019 και στις 9 Ιανουαρίου 2020, καθώς και ότι αποπειράθηκε να δωροδοκήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους σε δύο περιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενημερώθηκε ότι η τελευταία του κράτηση συνιστούσε την τελική προειδοποίηση προτού παραπεμφθεί σε δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαρτίου 2020, ο Mohamed Khaled Drareni συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας του Hirak· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Drareni αφέθηκε ελεύθερος στις 10 Μαρτίου 2020, αλλά συνελήφθη εκ νέου στις 27 Μαρτίου 2020·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ημέρα της πρώτης σύλληψής του, τέθηκαν υπό κράτηση περισσότεροι από 20 άλλοι ειρηνικοί διαδηλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τους συλληφθέντες κρατήθηκαν επειδή ύψωσαν τη σημαία των Amazigh· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαία των Amazigh χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Hirak· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατηγός Ahmed Gaid Salah απαγόρευσε τη χρήση της σημαίας τον Ιούνιο του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τους τελευταίους μήνες, αξιωματούχοι του προηγούμενου καθεστώτος ξεκίνησαν εκστρατεία δυσφήμισης κατά του πληθυσμού της περιοχής Kabylie, που είναι στην πλειονότητά τους Amazigh, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στον εθνοτικό διχασμό του κινήματος Hirak· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές των Amazigh και του Hirak, συμπεριλαμβανομένου του Yacine Mebarki, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυθαίρετες συλλήψεις επειδή εκφράζουν αντίθετες θρησκευτικές και πολιτικές απόψεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες του Hirak διεκδικούσαν εκ νέου δημόσιο χώρο για τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως αφότου απέκτησε διαδικτυακό χαρακτήρα το κίνημα Hirak ώστε να προληφθεί η εξάπλωση της COVID-19, έχουν καταστεί αυστηρότεροι οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στους δημοσιογράφους, ειδικότερα με τον αποκλεισμό ιστοτόπων, τη λογοκρισία τηλεοπτικών προγραμμάτων, και την κράτηση και παρενόχληση δημοσιογράφων, διαχειριστών μέσων ενημέρωσης και διαδηλωτών που εξέφρασαν τις απόψεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τουλάχιστον έξι ειδησεογραφικοί ιστότοποι έπαψαν να είναι διαθέσιμοι στα αλγερινά δίκτυα τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικών ομάδων για τα δικαιώματα, μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου του 2020, τουλάχιστον 200 άτομα υποβλήθηκαν σε αυθαίρετη σύλληψη επειδή εξέφρασαν την άποψή τους ή για εικαζόμενη υποστήριξη του κινήματος Hirak· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής για την Απελευθέρωση των Κρατουμένων (CNLD), βρίσκονται υπό κράτηση τουλάχιστον 91 κρατούμενοι συνείδησης από τις 17 Νοεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 44 στα τέλη Αυγούστου, ενώ ορισμένοι από αυτούς τελούν υπό προφυλάκιση επ’ αόριστον· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος έξαρσης COVID-19 στις φυλακές συνιστά πρόσθετη απειλή για όσους κρατούνται επειδή εξέφρασαν τις πολιτικές τους απόψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Michelle Bachelet ζήτησε να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και όσοι κρατούνται επειδή εξέφρασαν επικριτικές απόψεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2020, έχουν καταγραφεί από ακτιβιστές, ιδίως το Feminicides-dz, 41 γυναικοκτονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2020, τα κινήματα για τα δικαιώματα των γυναικών ενέτειναν την καταγγελία των αυξανόμενων περιστατικών βίας κατά των γυναικών και γυναικοκτονιών, και ζήτησαν να αναθεωρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως ο οικογενειακός κώδικας και ορισμένα άρθρα του ποινικού κώδικα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2020, η Αλγερία ενέκρινε επίσης τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα μέσω του νόμου 20-06, οι οποίες περιορίζουν περαιτέρω και ποινικοποιούν την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία του Τύπου, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, με το πρόσχημα των «ψευδών ειδήσεων» που υπονομεύουν το αλγερινό κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλγερινές αρχές χρησιμοποιούν όλο και συχνότερα ασαφή άρθρα του ποινικού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προστέθηκαν τον Απρίλιο του 2020, για τη δίωξη ατόμων που ασκούν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, καθώς και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι αδίκημα που διαπράττεται από δράστη με λευκό ποινικό μητρώο κατά τη διάρκεια «περιορισμού της κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας ή φυσικής, βιολογικής ή τεχνολογικής καταστροφής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής καταστροφής» επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της καταστολής του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, οι αλγερινές αρχές προχώρησαν σε μια από την κορυφή προς τα κάτω διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία υποτίθεται ότι αποτελεί μέρος της εναρκτήριας δέσμευσης του προέδρου Tebboune να «οικοδομήσει μια νέα Αλγερία» ως απάντηση στις διαδηλώσεις του Hirak, αλλά στερείται ευρείας υποστήριξης στο σύνολο της αλγερινής κοινωνίας, έχει επικριθεί δε από ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επειδή παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα της συμμετοχικότητας, της συμμετοχής, της διαφάνειας και της κυριαρχίας στη διαδικασία κατάρτισης Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτόχρονη μαζική σύλληψη ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφων υπονόμευσε πλήρως τη δημόσια νομιμότητα της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλγερία διενήργησε δημοψήφισμα την 1η Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος, συμπεριλαμβανομένου ενός ορίου δύο θητειών για την προεδρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοψήφισμα είχε το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην Αλγερία από την ανεξαρτησία της το 1962, με επίσημη προσέλευση 23,7 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο Σύνταγμα εγκρίθηκε επίσημα από το 66,8 % των ψηφοφόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμεί η κύρωση του νέου Συντάγματος μετά την επιστροφή του προέδρου στην Αλγερία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Αλγερίας διατηρεί την αιρεσιμότητα της ελευθερίας του Τύπου, η οποία χορηγείται επισήμως δυνάμει του άρθρου 54 του αναθεωρημένου Συντάγματος, με βάση τον σεβασμό των «παραδόσεων και των θρησκευτικών, ηθικών και πολιτιστικών αξιών του έθνους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ αυτόν τον τρόπο περιορισμός της ελευθερίας του Τύπου παραβιάζει το ICCPR, το οποίο έχει κυρώσει η Αλγερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γενικό Σχόλιο αριθ. 34 της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, «κανένα μέσο ενημέρωσης δεν μπορεί να υποστεί κυρώσεις επειδή επικρίνει πολιτικό ή κοινωνικό σύστημα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση εισάγει επίσης μια επικίνδυνη αλλαγή, καθώς κατοχυρώνει στο Σύνταγμα τον πολιτικό ρόλο και τις εξουσίες του στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση του Συντάγματος διατηρεί επίσης την κυριαρχία της προεδρίας επί όλων των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής εξουσίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Ένωση Δικαστών (SNM) έχει καταγγείλει το γεγονός ότι οι αλγερινές αρχές καταφεύγουν με διάχυτο και καταχρηστικό τρόπο στην προφυλάκιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του δικαστικού σώματος υπέστησαν επαγγελματικές κυρώσεις αφότου απάλλαξαν ειρηνικούς ακτιβιστές ή απαίτησαν να γίνεται σεβαστή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από τις εκτελεστικές αρχές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2020, η Αλγερία βρισκόταν στην 146η θέση (από 180), σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου που δημοσιεύτηκε από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, πέντε θέσεις χαμηλότερα από ό,τι το 2019 και 27 θέσεις χαμηλότερα από ό,τι το 2015·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλγερία αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, με σημαντικά πολιτικά, οικονομικά και διαπροσωπικά συμφέροντα στη χώρα και στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αλγερίας αποτελούν έκφραση αμοιβαίας δέσμευσης όσον αφορά τις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την κλιμάκωση των αυθαίρετων και παράνομων συλλήψεων, κρατήσεων και δικαστικών παρενοχλήσεων σε βάρος δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικαλιστών, δικηγόρων, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και ειρηνικών ακτιβιστών στην Αλγερία, γεγονός που δεν άφησε κανένα περιθώριο για πολιτικό διάλογο σχετικά με την αντιδημοκρατική αναθεώρηση του Συντάγματος και την άσκηση των ελευθεριών της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· καταγγέλλει τη χρήση μέτρων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 ως πρόσχημα για τον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του αλγερινού λαού·

2.  καλεί τις αλγερινές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον Mohamed Khaled Drareni και όλους όσους κρατούνται και κατηγορούνται επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων των Yacine Mebarki, Abdellah Benaoum, Mohamed Tadjadit, Abdelkrim Zeghileche, Walid Kechida, Brahim Laalami, Aissa Chouha, Zoheir Kaddam, Walid Nekkiche, Nourreddine Khimoud και Hakim Addad· επαναλαμβάνει την έκκληση της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Michelle Bachelet, δεδομένης της πανδημίας COVID-19, να απελευθερωθούν κατεπειγόντως όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και όσοι κρατούνται επειδή εξέφρασαν αντίθετες απόψεις· καλεί τις αλγερινές αρχές να αποδεσμεύσουν τα μέσα ενημέρωσης και να σταματήσουν τη σύλληψη και κράτηση πολιτικών ακτιβιστών, δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή κάθε προσώπου που εκφράζει αντίθετη άποψη ή επικρίνει την κυβέρνηση·

3.  επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των δημοσιογράφων και των ερασιτεχνών δημοσιογράφων να μεταδίδουν, να αναλύουν και να σχολιάζουν τις διαμαρτυρίες ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση δυσαρέσκειας προς την κυβέρνηση ή προς φορείς ή άτομα που σχετίζονται με την κυβέρνηση, είναι θεμελιώδους σημασίας για μια πλήρως δημοκρατική πολιτική μετάβαση·

4.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους Αλγερινούς πολίτες – γυναίκες και άνδρες από διάφορα γεωγραφικά, κοινωνικοοικονομικά και εθνοτικά υπόβαθρα – οι οποίοι διαδηλώνουν ειρηνικά από τον Φεβρουάριο του 2019 απαιτώντας ένα κράτος ελεγχόμενο από τους πολίτες, λαϊκή κυριαρχία, σεβασμό για το κράτος δικαίου, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα των φύλων· καλεί τις αλγερινές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αλγερινές αρχές να δώσουν τέλος σε κάθε μορφή εκφοβισμού, δικαστικής παρενόχλησης, ποινικοποίησης ή αυθαίρετης σύλληψης και κράτησης επικριτικών δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων και ακτιβιστών, και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν και να εγγυηθούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ή πεποιθήσεων, που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Αλγερίας και στο ICCPR, το οποίο έχει υπογράψει και κυρώσει η Αλγερία· καταδικάζει κάθε μορφή υπέρμετρης χρήσης βίας από όργανα επιβολής του νόμου για τη διάλυση ειρηνικών διαδηλώσεων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αλγερινές αρχές να διενεργήσουν ανεξάρτητες έρευνες για όλες τις περιπτώσεις υπέρμετρης χρήσης βίας από όργανα επιβολής του νόμου και να μεριμνήσουν ώστε να λογοδοτήσουν οι δράστες· καλεί τις αλγερινές αρχές να τηρήσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της UNCAT·

6.  σημειώνει ότι, αφότου το Κοινοβούλιο ενέκρινε το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, ορισμένοι πολιτικοί ακτιβιστές έχουν απελευθερωθεί προσωρινά, όπως τα μέλη της αντιπολίτευσης Karim Tabbou, Mustapha Bendjema, και Khaled Tazaghart·

7.  καλεί επιτακτικά τις αλγερινές αρχές να διασφαλίσουν τη δημιουργία ελεύθερου χώρου της κοινωνίας των πολιτών, όπου θα είναι δυνατός ο γνήσιος πολιτικός διάλογος και δεν θα ποινικοποιούνται οι θεμελιώδεις ελευθερίες, με τη θέσπιση νέας νομοθεσίας η οποία θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα και δεν θα προβλέπει εξαιρέσεις που είναι παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με τις συμβάσεις που έχει κυρώσει η Αλγερία, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο ελεύθερος αυτός χώρος της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί προϋπόθεση για μια δημοκρατική και καθοδηγούμενη από τους πολίτες Αλγερία· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ξένοι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με διοικητικούς φραγμούς και εμπόδια κατά την απόκτηση θεωρήσεων Τύπου για να εργαστούν στη χώρα·

8.  υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας του 2005· υπογραμμίζει ότι η εν εξελίξει πολιτική μετάβαση πρέπει να διασφαλίζει το δικαίωμα των Αλγερινών ανεξάρτητα από το φύλο και το γεωγραφικό, κοινωνικοοικονομικό και εθνοτικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων των Imazighen, να συμμετέχουν πλήρως στη δημοκρατική διαδικασία και να ασκούν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στα κοινά, μεταξύ άλλων με την αποκατάσταση του υποβαθμισμένου χώρου μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών, της δημοσιογραφίας και του πολιτικού ακτιβισμού·

9.  εκφράζει ανησυχία για τους νέους περιοριστικούς νόμους, όπως ο νόμος 20-06, οι οποίοι ποινικοποιούν αυθαίρετα τη διάδοση «ψευδών ειδήσεων» που υπονομεύουν την τιμή των δημόσιων λειτουργών και τη χρηματοδότηση των σωματείων· τονίζει ότι ο εν λόγω νόμος περιέχει διάφορες διατάξεις που παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα για την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 19 και 22 του ICCPR·

10.  καλεί επιτακτικά τις αλγερινές αρχές να επανεξετάσουν τον ισχύοντα περιοριστικό νόμο 12-06, του 2012, περί σωματείων και τον νόμο 91-19, του 1991, περί δημοσίων συναντήσεων και επιδείξεων, ο οποίος θεσπίζει καθεστώς προηγούμενης έγκρισης, και να διασφαλίσουν ότι η αρμόδια διοικητική αρχή θα εκδώσει χωρίς καθυστέρηση απόδειξη εγγραφής για διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και μη κυβερνητικές, θρησκευτικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, που έχουν υποβάλει αίτηση επανεγγραφής·

11.  αποδοκιμάζει τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα της Αλγερίας, του Απριλίου του 2020, οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· καλεί επιτακτικά τις αλγερινές αρχές να επανεξετάσουν τον ποινικό κώδικα, και ιδίως τα άρθρα 75, 79, 95α, 98, 100, 144, 144α, 144β, 146 και 196α, με γνώμονα το ICCPR και τον ACHPR, προκειμένου να δοθεί τέλος στην ποινικοποίηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι·

12.  επικροτεί το γεγονός ότι τα άρθρα 4 και 223 του αναθεωρημένου Συντάγματος ενισχύουν το καθεστώς της Tamazight ως εθνικής και επίσημης γλώσσας· τονίζει ότι οι δηλώσεις αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο για να παραβλέπονται τα διαρθρωτικά προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Tamazight ή για τον διχασμό του κινήματος Hirak· καλεί τις αλγερινές αρχές να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου όσον αφορά τη χρήση της αραβικής και της Tamazight· καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της Αλγερίας να άρει την απαγόρευση της σημαίας των Amazigh και να απελευθερώσει αμέσως όσους φυλακίστηκαν επειδή πρόβαλαν σύμβολα των Amazigh·

13.  υποστηρίζει τους Αλγερινούς δικηγόρους και άλλους ασκούντες νομικά επαγγέλματα, που εξακολουθούν να επιδιώκουν να διατηρήσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα δικαιοσύνης παρά το πλαίσιο και τους κινδύνους που ενέχει· καλεί τις αλγερινές αρχές να εγγυηθούν πλήρως την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αμεροληψία του δικαστικού συστήματος, και να σταματήσουν και να απαγορεύσουν κάθε περιορισμό, αθέμιτη επιρροή, πιέσεις, απειλές ή παρεμβάσεις στη λήψη δικαστικών αποφάσεων και σε άλλα δικαστικά ζητήματα·

14.  καλεί τις αλγερινές αρχές να διασφαλίσουν τόσο την πλήρη λογοδοσία όσο και τον πολιτικό και δημοκρατικό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και την ουσιαστική υπαγωγή τους σε νομίμως συσταθείσα πολιτική αρχή, και να εγγυηθούν ότι ο ρόλος του στρατού καθορίζεται επαρκώς στο Σύνταγμα και περιορίζεται ρητά σε ζητήματα εθνικής άμυνας·

15.  καλεί επιτακτικά τις αλγερινές αρχές να επιτρέψουν σε διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών να έχουν πρόσβαση στη χώρα·

16.  εκφράζει ανησυχία για τους διοικητικούς φραγμούς με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωπες οι θρησκευτικές μειονότητες στην Αλγερία, ιδίως όσον αφορά το διάταγμα 06-03· προτρέπει την αλγερινή κυβέρνηση να αναθεωρήσει το διάταγμα 06-03 ώστε να το ευθυγραμμίσει περαιτέρω με το Σύνταγμα και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως με το άρθρο 18 του ICCPR· ζητεί να γίνεται σεβαστή η ελευθερία της λατρείας όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων·

17.  προσδοκά να θέσει η ΕΕ την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο της συνεργασίας της με τις αλγερινές αρχές, ιδίως κατά το προσεχές Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να καταρτίσει και να παράσχει κατάλογο με ιδιαίτερα ανησυχητικές μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίλυση των υποθέσεων αυτών·

18.  καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού με τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να στηρίξουν τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους και τους διαδηλωτές, μεταξύ άλλων τηρώντας μια πιο σθεναρή δημόσια θέση όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου στην Αλγερία, καταδικάζοντας σαφώς και δημοσίως τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλώντας επιτακτικά τις αρχές να απελευθερώσουν τους αυθαίρετα κρατουμένους και να δώσουν τέλος στην υπέρμετρη χρήση της προφυλάκισης, ζητώντας να δοθεί πρόσβαση στους κρατούμενους και παρακολουθώντας τις δίκες των ακτιβιστών, των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και παρακολουθώντας στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Αλγερίας, καθώς η Αλγερία αποτελεί σημαντικό γείτονα και εταίρο· υπενθυμίζει τη σημασία μιας ισχυρής και βαθιάς σχέσης ΕΕ-Αλγερίας, και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του όσον αφορά την προώθηση των σχέσεων αυτών, με βάση τον πλήρη σεβασμό κοινών αξιών, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Αλγέρι, στην κυβέρνηση της Αλγερίας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0072.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0188.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου