Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/2881(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0383/2020

Debatai :

PV 26/11/2020 - 8.2
CRE 26/11/2020 - 8.2

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0330

Priimti tekstai
PDF 137kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 26 d. - Briuselis
Padėtis Etiopijoje
P9_TA(2020)0330RC-B9-0383/2020

2020 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Etiopijoje (2020/2881(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Etiopijos,

–  atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo Josepo Borrellio 2020 m. lapkričio 9 d. pareiškimą dėl naujausių įvykių Etiopijoje,

–  atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo Josepo Borrellio bei už krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Janezo Lenarčičiaus 2020 m. lapkričio 12 d. bendrą pareiškimą dėl Etiopijos,

–  atsižvelgdamas į už krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Janezo Lenarčičiaus 2020 m. lapkričio 19 d. pareiškimą „Tigrėjaus konfliktas: ES humanitarinė pagalba Etiopijos pabėgėliams, vykstantiems į Sudaną“,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 4 d. JT generalinio sekretoriaus pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet 2020 m. lapkričio 6 ir 13 d. pareiškimus dėl Tigrėjaus,

–  atsižvelgdamas į neoficialias 2020 m. lapkričio 24 d. diskusijas JT Saugumo Taryboje dėl Etiopijos Tigrėjaus regione vykstančio konflikto,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 11 d. paskelbtą JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) ataskaitą dėl padėties Etiopijoje,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos komisijos J. E. Pirmininko Moussa‘os Faki Mahamato 2020 m. lapkričio 9 d. pareiškimą dėl padėties Etiopijoje,

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų 2020 m. lapkričio 9 d. bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į ES valstybių narių užsienio reikalų ministrų 2020 m. lapkričio 19 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos Konstituciją, priimtą 1994 m. gruodžio 8 d., ypač į III skyriaus nuostatas dėl pagrindinių teisių ir laisvių bei žmogaus ir demokratinių teisių,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į JT Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į antrą kartą peržiūrėtą Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi dėl šiuo metu vykstančio Etiopijos federalinės vyriausybės ir Tigrėjaus regioninės administracijos, vadovaujamos Tigrėjaus liaudies išsilaisvinimo fronto (TPLF), ginkluoto konflikto gyvybės neteko šimtai civilių ir kilo masinis gyventojų persikėlimas;

B.  kadangi 2020 m. lapkričio 4 d. Etiopijos vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį ir, praėjus dienai po pranešimo apie TPLF išpuolį prieš federalinės vyriausybės karinę bazę Tigrėjaus regione, pradėjo karines operacijas Tigrėjaus šiaurėje; kadangi nuo tada vyksta ginkluoti susidūrimai tarp federalinių pajėgų (federalinės kariuomenės, Amharos regiono specialiųjų policijos pajėgų ir Amharos vietos sukarintų grupių) ir TPLF lojalių regioninių pajėgų (Tigrėjaus specialiųjų policijos pajėgų ir sukarintų grupių);

C.  kadangi Gerovės partijos (PP) ir TPLF politiniai nesutarimai dar labiau sustiprėjo, kai federalinė vyriausybė dėl COVID-19 krizės atidėjo 2020 m. gegužės mėn. planuotus nacionalinius rinkimus;

D.  kadangi 2020 m. rugsėjo mėn. TPLF vadovaujama Tigrėjaus regioninė administracija surengė savo rinkimus, kuriuos Etiopijos vyriausybė paskelbė neteisėtais, nes 2020 m. rugsėjo mėn. turėjo baigtis jos kadencija; kadangi federalinis parlamentas paskelbė, kad rinkimų procesas Tigrėjaus regione neteisėtas; kadangi Tigrėjaus vadovybė paskelbė, kad nebepripažįsta federalinės administracijos ir jos įstatymų; kadangi 2020 m. lapkričio 3 d. federalinis parlamentas TPLF paskelbė „teroristine grupuote“;

E.  kadangi 2020 m. lapkričio 8 d. TPLF kreipėsi į Afrikos Sąjungą su pasiūlymu surengti derybas, tačiau federalinė vyriausybė atmetė bet kokią derybų su TPLF galimybę ir tarptautinius raginimus įsitraukti į dialogą bei tarpininkavimo procesą, tvirtindama, kad Tigrėjaus konfliktas yra vidaus reikalas, kuris neturėtų būti sprendžiamas tarptautiniu lygmeniu; kadangi ES pasiūlė savo paramą, siekdama padėti sušvelninti įtampą, grįžti prie dialogo ir užtikrinti teisinės valstybės principo taikymą visoje Etiopijoje;

F.  kadangi, 2018 m. Abiy Ahmedui pasiekus istorinį susitarimą su Eritrėja, buvo atgaivinti daugiau nei dešimtmetį įšaldyti abiejų šalių diplomatiniai ir prekybiniai ryšiai; kadangi A. Abiy vyriausybė žengė svarbius žingsnius, kad būtų išlaisvinti žurnalistai ir politiniai kaliniai, būtų leista veikti anksčiau uždraustoms opozicijos grupėms ir būtų priimti nauji įstatymai dėl pilietinės visuomenės organizacijų bei kovos su terorizmu; kadangi pastaruoju metu vyriausybė buvo kritikuojama dėl opozicijos politikų kalinimo; kadangi toliau nerimaujama dėl naujojo įstatymo, kuriuo siekiama varžyti neapykantos kurstymą ir dezinformaciją, priėmimo, nes jis gali neigiamai paveikti saviraiškos laisvę;

G.  kadangi kai kurios politinės grupės, susijusios su Etiopijos etninėmis grupėmis, kurios jaučiasi marginalizuojamos Etiopijos federalinės valdymo sistemos, laikosi nuomonės, kad ši sistema leido atsirasti etniniam favoritizmui ir diskriminacijai;

H.  kadangi po Hachalu Hundessa‘os – iš Oromo regiono kilusio dainininko ir aktyvisto – mirties 2020 m. birželio mėn. kilusio masinio smurto žuvo ir buvo suimti šimtai žmonių; kadangi 2020 m. lapkričio 1 d. daugiau nei 50 amharų žuvo per trijuose kaimuose surengtus išpuolius, kurie plačiai laikomi etniškai motyvuotais ir kuriuos galimai įvykdė Oromo išsilaisvinimo armija (OLA) – nuo Oromo išsilaisvinimo fronto (OLF) atskilusi sukarinta grupuotė;

I.  kadangi, pasak Nacionalinio Amharos judėjimo, Etiopijos valdžios institucijos uždraudė taikius protestus prieš etniškai motyvuotus žudymus, kurie turėjo vykti 2020 m. spalio 28 d.;

J.  kadangi, tarptautinių žmogaus teisių organizacijų duomenimis, nuo konflikto pradžios įvairiose Tigrėjaus vietovėse užfiksuotas ne vienas civilių žudymo be atrankos incidentas, įskaitant 2020 m. lapkričio 9 d. nakties žudynes Tigrėjaus regiono Mai-Kadra miestelyje, kuriame įvykdytas šimtų civilių nužudymas gali būti prilygintas karo nusikaltimams;

K.  kadangi, tarptautinių žmogaus teisių organizacijų duomenimis, Tigrėjaus gyventojai kituose šalies regionuose nušalinami nuo darbo ir negali naudotis skrydžiais šalies viduje; kadangi esama pranešimų apie fizinį ir internetinį sekimą, masinius savavališkus suėmimus ir sulaikymus;

L.  kadangi Tigrėjaus prezidentas patvirtino, kad jo pajėgos paleido raketas, kuriomis taikytasi į Eritrėjos Asmaros oro uostą;

M.  kadangi, vykstant negailestingoms Etiopijos federalinių pajėgų ir TPLF kovoms, kyla tarptautinio masto susirūpinimas dėl augančios grėsmės esamai saugumo padėčiai ir galimybės kilti naujiems konfliktams Etiopijoje, kurie galėtų paveikti kaimynines šalis ir potencialiai destabilizuoti visą Somalio pusiasalio regioną; kadangi Etiopija iš Somalio išvedė pajėgas, kovojusias su islamistų sukilėliais; kadangi, nuogąstaujant dėl aštrėjančios įtampos, Kenijos valdžios institucijos sustiprino apsaugą pasienyje su Etiopija;

N.  kadangi ES vystomojo bendradarbiavimo su Etiopija mastas – vienas didžiausių pasaulyje, o jo vertė 2014–2020 m. laikotarpiu siekė 815 mln. EUR; kadangi Etiopija yra ir viena didžiausių ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo paramos gavėjų: 2015–2019 m. jai skirta virš 271,5 mln. EUR; kadangi 2020 m. ES yra numačiusi skirti 44,29 mln. EUR Etiopijoje vykdomiems humanitariniams projektams: ji padeda teikti gyvybiškai svarbią pagalbą šalies viduje perkeltiems asmenims, kuriems teko palikti namus dėl smurto arba gamtinio pavojaus;

O.  kadangi OCHA reikalauja suteikti galimybę atvykti į Tigrėjaus regioną, kuris nuo kovų pradžios lieka visiškai izoliuotas (interneto ir telefono ryšys čia atkirstas); kadangi, pasak JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR), nesant elektros, telekomunikacijų, galimybės gauti degalų ir grynųjų pinigų, ribojamos bet kokios galimybės teikti humanitarinę pagalbą Tigrėjuje ir likusioje Etiopijos dalyje, įskaitant per kovas sužeistų asmenų slaugymą ir galimybę pasirūpinti žuvusiaisiais;

P.  kadangi dar iki kovų pradžios humanitarinė pagalba Etiopijoje buvo būtina 15,2 mln. žmonių, 2 mln. iš jų – Tigrėjaus regione; kadangi Tigrėjaus regionas yra penktas pagal gyventojų skaičių Etiopijos regionas: čia skaičiuojama per 6 mln. žmonių, be to, čia glaudžiasi 100 000 šalies viduje perkeltų asmenų ir 96 000 pabėgėlių iš Eritrėjos; kadangi čia veikia ne viena svarbi pabėgėlių stovykla, o 44 proc. jų gyventojų, pasak NVO, sudaro vaikai;

Q.  kadangi Etiopija yra pasirašiusi Kotonu susitarimą, kurio 96 straipsnyje nustatyta, kad pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra esminis AKR ir ES bendradarbiavimo elementas;

R.  kadangi dėl kovų abiejose pusėse žuvo ir buvo sužaloti tūkstančiai, padaryta sunkių žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų; kadangi, UNCHR duomenimis, nuo 2020 m. lapkričio 22 d. virš 38 500 pabėgėlių, palikę konflikto zoną, kirto Sudano sieną; kadangi JT perspėjo apie „didelio masto humanitarinę krizę“, o jos agentūros rengiasi tam, kad šešių mėnesių laikotarpiu gali atvykti 200 000 pabėgėlių; kadangi kovos lemia ir gyventojų perkėlimą šalies viduje; kadangi UNHCR jau paprašė abiejų konflikto šalių atidaryti koridorius, kad žmonės galėtų išvykti, o pagalba galėtų atvykti vienu metu; kadangi vietoje veikiančios tarptautinės humanitarinės organizacijos aprūpintos prastai ir susiduria su reikmenų, kurie būtini norint pasirūpinti atvykstančiais naujais pabėgėliais ir smurto aukomis, stygiumi; kadangi JT agentūros siekia gauti skubų 50 mln. USD finansavimą, kuris būtų panaudotas aprūpinti maistu ir kurti naujoms stovykloms; kadangi Europos Komisija telkia pradinę 4 mln. EUR skubią pagalbą, kad padėtų pasirūpinti į Sudaną atvykstančiais perkeltais asmenimis;

1.  yra labai susirūpinęs dėl pastarojo meto įvykių Etiopijoje, įskaitant tebesitęsiantį smurtą ir kaltinimus rimtais pagrindinių žmogaus teisių pažeidimais; apgailestauja dėl dabartinio ginkluoto Etiopijos federalinės vyriausybės ir Tigrėjaus regiono administracijos, kuriai vadovauja Tigrėjaus išsivadavimo frontas (TPLF) konflikto; ragina abi šalis įsipareigoti nedelsiant nutraukti ugnį ir demokratinėmis priemonėmis spręsti politinius nesutarimus pagal šalies konstituciją, kad būtų rastas ilgalaikis taikus sprendimas, sukurtas ugnies nutraukimo stebėsenos mechanizmas ir dirbti siekiant nacionalinio sutarimo pasitelkiant įtraukų dialogą;

2.  reiškia savo solidarumą su aukomis ir nukentėjusiųjų šeimomis; apgailestauja dėl nekaltų civilių gyventojų žūčių ir nužudymų bei neteisminių egzekucijų, nepriklausomai nuo to, kas buvo to kaltininkai;

3.  ragina Etiopijos centrinę vyriausybę ir TPLF nedelsiant imtis veiksmų siekiant sušvelninti konfliktą; primygtinai reikalauja, kad visi subjektai griežtai laikytųsi į žmogų orientuoto požiūrio į saugumą;

4.  apgailestauja, kad šiuo metu humanitarinės pagalbos darbuotojų patekimas yra griežtai ribojamas; ragina Etiopijos vyriausybę nedelsiant ir nevaržomai leisti humanitarinėms organizacijoms patekti į konflikto zonas, siekiant užtikrinti humanitarinę pagalbą; įspėja dėl didelės humanitarinės krizės pavojaus šalyje, taip pat kaimyninėse valstybėse ir platesniame regione;

5.  su susirūpinimu atkreipia dėmesį į Tigrėjaus pajėgoms Ministro Pirmininko A. Abiy pateiktą ultimatumą, kuriuo jos raginamos pasiduoti pareiškiant, kad priešingu atveju bus vykdomas karinis regiono sostinės Mekelle puolimas;

6.  primena, kad tyčiniai išpuoliai prieš civilius yra karo nusikaltimas; ragina abiejų šalių pajėgas gerbti tarptautines žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę bei užtikrinti žmonių apsaugą nukentėjusiose vietovėse; primygtinai ragina visas konflikto šalis ir regionines valdžios institucijas kuo labiau sumažinti žalą civiliams gyventojams bei visada užtikrinti ir sudaryti sąlygas civiliams gyventojams naudotis pagrindinėmis paslaugomis;

7.  su dideliu susirūpinimu pažymi, kad Etiopijoje didėja įtampa ir smurtas tarp etninių grupių; mano, jog itin svarbu, kad Etiopijos ir Tigrėjaus valdžios institucijos imtųsi atsakingo vadovaujančio vaidmens, skatindamos visiems veikėjams ir etninėms grupėms įtraukią politinę aplinką;

8.  primygtinai ragina federalines valdžios institucijas nutraukti savavališkus sulaikymus ir sekimą, nukreiptus į etnines grupes; ragina Etiopijos valdžios institucijas imtis griežtų priemonių prieš bet kokį etninį profiliavimą ir užtikrinti etninių mažumų apsaugą visoje šalyje; ragina Etiopijos vyriausybę įgyvendinti reformas, kuriomis būtų ginamos žmogaus teisės ir užtikrinamos vienodos galimybės visoms etninėms grupėms naudotis vyriausybės paslaugomis bei ištekliais;

9.  yra labai susirūpinęs dėl vis didėjančio klaidingos informacijos plitimo ir neapykantą kurstančių kalbų vartojimo, kuo kurstoma etninių grupių tarpusavio kova, siekiant skatinti dabartinį konfliktą Tigrėjuje; ragina visas konflikto šalis susilaikyti nuo neapykantą kurstančių kalbų vartojimo tiek gyvai, tiek ir internete; primygtinai ragina nacionalines ir vietos valdžios institucijas, žiniasklaidos organizacijas ir visuomenę susilaikyti nuo smurto prieš gyventojus, kuriems gresia pavojus, skatinimo, jų diskriminacijos ar priešiškumo jiems;

10.  ragina Etiopijos kaimynines valstybes, įskaitant Eritrėją, taip pat kitas platesnio regiono valstybes, pvz., Nilo baseino šalis, susilaikyti nuo visų politinių ir karinių intervencijų, kurios galėtų sustiprinti konfliktą; pabrėžia, kad to nepadarius gali būti destabilizuotas platesnis regionas ir tai gali turėti pražūtingų pasekmių tarptautinei taikai ir saugumui; pabrėžia esminį vaidmenį, kurį Etiopijos kaimyninės valstybės gali atlikti teikdamos diplomatinę paramą siekiant konflikto deeskalacijos;

11.  išreiškia savo visapusišką paramą Afrikos Sąjungos vadovaujamoms tarpininkavimo ir deeskalacijos pastangoms, kurias inicijavo Afrikos Sąjungai pirmininkaujanti Pietų Afrika, visų pirma trijų AS specialiųjų pasiuntinių skyrimui, ir ragina visas susijusias šalis aktyviai bendradarbiauti ir dalyvauti AS tarpininkavimo veikloje; ragina Etiopijos valdžios institucijas bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, pvz., Afrikos Sąjunga, Tarpvyriausybine vystymosi institucija (IGAD) ir Europos Sąjunga, siekiant pradėti įtraukų dialogą siekiant taikos, saugumo ir stabilumo šalyje bei regione;

12.  yra labai susirūpinęs dėl de facto komunikacijų nutraukimo šiauriniame Tigrėjaus regione; primygtinai ragina Etiopijos vyriausybę, kaip jos karinių operacijų regione atskaitomybės ir skaidrumo gestą, atkurti visų formų komunikacijas su Tigrėjumi ir sudaryti sąlygas laisvam Tigrėjaus žmonių bendravimui tarpusavyje; pabrėžia prieigos prie informacijos internete ir realiame gyvenime svarbą ir būtinybę, nes krizės atveju visų žmonių teisė būti informuotam ir gauti informaciją yra itin svarbi; primygtinai ragina leisti teikti nepriklausomas ataskaitas apie padėtį; primygtinai pabrėžia, kad svarbu nedelsiant suteikti nepriklausomos žiniasklaidos patekimą į Tigrėjaus regioną; primygtinai ragina Etiopijos vyriausybę visapusiškai gerbti saviraiškos, asociacijų ir spaudos laisves, kaip numatyta Etiopijos konstitucijoje, ir paleisti nepagrįstai sulaikytus žurnalistus ir tinklaraštininkus; yra tvirtai įsitikinęs, kad taikūs protestai yra demokratijos proceso dalis ir kad bet kokiomis aplinkybėmis reikia vengti naudoti neproporcingą jėgą;

13.  ragina visas konflikto šalis užtikrinti saugų ir laisvą civilių gyventojų judėjimą bei susirinkimų laisvę;

14.  ragina visas konflikto šiauriniame Tigrėjaus regione šalis užtikrinti nevaržomą prieigą nepriklausomiems žmogaus teisių stebėtojams, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisių standartų; ragina visas konflikto šalis glaudžiai bendradarbiauti su atitinkamais veikėjais, kad būtų atliktas skaidrus Mai-Kadra žudynių tyrimas ir ragina už šį nusikaltimą atsakingus asmenis nedelsiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

15.  ragina Etiopijos federalinės valdžios institucijas atlikti išsamų, nepriklausomą, veiksmingą ir nešališką visų žudymų ir žmogaus teisių pažeidimų tyrimą, įskaitant pernelyg didelės jėgos naudojimą, savavališkus sulaikymus ir priverstinius dingimus bei ragina Tigrėjaus valdžios institucijas bendradarbiauti atliekant šiuos tyrimus; ragina visas Etiopijos valdžios institucijas aktyviai kovoti su nebaudžiamumu; primena Etiopijos vyriausybei jos įsipareigojimus užtikrinti pagrindines teises, įskaitant teisę kreiptis į teismą ir teisę į teisingą ir nepriklausomą bylos nagrinėjimą, kurios numatytos Afrikos chartijoje ir kitose tarptautinėse ir regioninėse žmogaus teisių priemonėse; primygtinai reikalauja, kad Etiopijos valdžios institucijos užtikrintų, jog visoje Etiopijoje būtų laikomasi sąžiningos ir nešališkos teisinės valstybės principo;

16.  ragina ES humanitarinės pagalbos subjektus glaudžiai bendradarbiauti su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR) ir toliau teikti paramą pabėgėliams, kurie bėgo nuo šios krizės, taip pat ir netoli vietovių, iš kurių jie pabėgo; primena, kad Etiopijos vyriausybė yra atsakinga už pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų saugą ir saugumą jos teritorijoje; primena, kad daugiau kaip 96 000 pabėgėlių iš Eritrėjos daugiausia yra apgyvendinti pabėgėlių stovyklose Tigrėjaus regione; pritaria tarptautinės bendruomenės ir humanitarinių organizacijų raginimams teikti didesnę pagalbą pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims;

17.  ragina ES ir jos partnerius remti Sudano vyriausybę ir vietos valdžios institucijas, skubiai reaguojant į raginimus priimti Etiopijos pabėgėlius, bėgančius nuo kovų Tigrėjaus regione; palankiai vertina Sudano pasirengimą priimti nuo konflikto bėgančius pabėgėlius; pabrėžia, kad reikia skubiai pasirengti iki 200 000 pabėgėlių atvykimui į Sudaną; pastebi, kad Etiopija yra svarbi migrantų kelionės tikslo, tranzito ir kilmės šalis; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visais finansuojamais projektais, pradėtais naudojantis ES pagalbos Afrikai patikos fondu, būtų gerbiamos žmogaus teisės, ypač migrantų ir šalies viduje perkeltų asmenų teisės;

18.  ragina ES ir jos valstybes nares skubiai sutelkti papildomus išteklius, taip pat struktūriškai ir suderintai panaudoti papildomus išteklius, siekiant spręsti visus dėl konflikto kilusius poreikius;

19.  palankiai vertina Etiopijos vyriausybės įsipareigojimą 2021 m. surengti visuotinius rinkimus; primygtinai ragina visus politinius veikėjus šalyje prieš rinkimus pradėti politinį dialogą, kuriame dalyvautų viso politinio, ideologinio, regioninio ir etninio spektro piliečiai; tvirtai pabrėžia, kad laisvi, sąžiningi, įtraukūs ir patikimi rinkimai gali vykti tik aplinkoje, kurioje nebūtų bauginimo, smurto ir priekabiavimo, užtikrinant žodžio ir asociacijų laisvę bei laikantis tarptautinių normų; apgailestauja, kad nuo 2020 m. birželio mėn. sulaikius kelis opozicijos politikus iš viso politinio spektro ir dėl rimtų tinkamo proceso pažeidimų, kuriais pažeidžiamos sulaikytųjų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, buvo pakenkta laisviems rinkimams; ragina valdžios institucijas paleisti visus sulaikytus asmenis, išskyrus atvejus, kai jie kaltinami teisėje pripažintais nusikaltimais ir gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal tarptautinius teisingo bylos nagrinėjimo standartus;

20.  išreiškia savo įsipareigojimą Etiopijos vienybei ir teritoriniam vientisumui ir ragina visus Etiopijoje veikiančius subjektus siekti taikaus visų konfliktų šalyje sprendimo;

21.  ragina ES toliau naudoti visas būtinas diplomatines priemones, kad būtų galima bendradarbiauti su federalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis, taip pat su regioniniais partneriais ir daugiašalėmis institucijomis, siekiant taikiai išspręsti konfliktą;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Etiopijos federalinei vyriausybei ir Federacijos rūmams, Tigrėjaus regiono valdžios institucijoms, Sudano Respublikos vyriausybei, IGAD vyriausybėms, Afrikos Sąjungai ir jos valstybėms narėms, Panafrikos Parlamentui bei AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

Atnaujinta: 2021 m. vasario 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika