Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/2881(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0383/2020

Debates :

PV 26/11/2020 - 8.2
CRE 26/11/2020 - 8.2

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0330

Pieņemtie teksti
PDF 150kWORD 49k
Ceturtdiena, 2020. gada 26. novembris - Brisele
Stāvoklis Etiopijā
P9_TA(2020)0330RC-B9-0383/2020

Eiropas Parlamenta 2020. gada 26. novembra rezolūcija par stāvokli Etiopijā (2020/2881(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Etiopiju,

–  ņemot vērā Augstā pārstāvja / priekšsēdētājas vietnieka Josep Borrell 2020. gada 9. novembra paziņojumu par jaunākajām norisēm Etiopijā,

–  ņemot vērā Augstā pārstāvja / priekšsēdētājas vietnieka Josep Borrell un krīžu pārvaldības komisāra Janez Lenarčič 2020. gada 12. novembra kopīgo paziņojumu par Etiopiju,

–  ņemot vērā krīžu pārvaldības komisāra Janez Lenarčič 2020. gada 19. novembra paziņojumu “Tigrajas konflikts: ES humānā palīdzība Etiopijas bēgļiem, kas nonāk Sudānā”,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2020. gada 4. novembra paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos Michelle Bachelet 2020. gada 6. novembra un 2020. gada 13. novembra paziņojumus par Tigraju,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomē 2020. gada 24. novembrī notikušās neoficiālās sarunas par pašreizējo konfliktu Etiopijas Tigrajas reģionā,

–  ņemot vērā ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja (OCHA) 2020. gada 11. novembra stāvokļa ziņojumu par Etiopiju,

–  ņemot vērā Āfrikas Savienības Komisijas priekšsēdētāja Viņa Ekselences Moussa Faki Mahamat 2020. gada 9. novembra paziņojumu par stāvokli Etiopijā,

–  ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētāju 2020. gada 9. novembra paziņojumu,

–  ņemot vērā ES dalībvalstu ārlietu ministru 2020. gada 19. novembra paziņojumu,

–  ņemot vērā 1994. gada 8. decembrī pieņemto Etiopijas Federālās Demokrātiskās Republikas Konstitūciju un jo īpaši tās III sadaļas noteikumus par pamattiesībām un pamatbrīvībām, cilvēktiesībām un demokrātiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Kotonū nolīguma otro pārskatīto redakciju,

–  ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A.  tā kā pašreizējais bruņotais konflikts starp Etiopijas federālo valdību un Tigrajas reģionālo administrāciju, ko vada Tigrajas Tautas atbrīvošanās fronte (TPLF), ir izraisījis simtiem civiliedzīvotāju nāvi un cilvēku masveida pārvietošanu;

B.  tā kā 2020. gada 4. novembrī Etiopijas valdība izsludināja ārkārtas stāvokli un uzsāka militāras operācijas ziemeļu reģionā Tigrajā dienu pēc tam, kad tika ziņots par TPLF uzbrukumu federālās valdības militārajai bāzei Tigrajas reģionā; tā kā kopš tā laika ir notikušas bruņotas sadursmes starp federālajiem spēkiem (federālo armiju, Amharas reģiona īpašajiem policijas spēkiem un Amharas vietējiem paramilitāriem grupējumiem), no vienas puses, un TPLF lojālajiem reģionālajiem spēkiem (Tigrajas īpašajiem policijas spēkiem un paramilitārajiem grupējumiem), no otras puses;

C.  tā kā politiskās viedokļu atšķirības starp PP un TPLF saasinājās vēl vairāk, kad federālā valdība Covid-19 krīzes dēļ atlika 2020. gada maijā paredzētās valsts vēlēšanas;

D.  tā kā 2020. gada septembrī TPLF vadītā Tigrajas reģionālā administrācija sarīkoja savas vēlēšanas, kuras Etiopijas valdība pasludināja par nelikumīgām, jo tās pilnvaru termiņam bija jābeidzas 2020. gada septembrī; tā kā federālais parlaments vēlēšanu procesu Tigrajas reģionā atzina par nelikumīgu; tā kā Tigrajas vadība paziņoja, ka tā vairs neatzīst ne federālo administrāciju, ne tās tiesību aktus; tā kā 2020. gada 3. novembrī federālais parlaments pasludināja TPLF par teroristu grupējumu;

E.  tā kā 2020. gada 8. novembrī TPLF vērsās pie Āfrikas Savienības, lai ierosinātu sarunas, bet federālā valdība nepieļāva ne mazāko iespēju risināt sarunas ar TPLF un noraidīja starptautiskos aicinājumus uz dialogu un starpniecības izmantošanu, apgalvojot, ka Tigrajas konflikts ir iekšējs jautājums, ko nevajadzētu internacionalizēt; tā kā ES ir piedāvājusi atbalstu, lai palīdzētu mazināt spriedzi, atgriezties pie dialoga un nodrošināt tiesiskumu visā Etiopijā;

F.  tā kā 2018. gadā Abiy Ahmed panāca vēsturisku vienošanos par mieru ar Eritreju, izbeidzot vairāk nekā desmit gadus ilgušo diplomātisko un komerciālo attiecību pārtraukumu starp abām valstīm; tā kā Abiy valdība veica būtiskus pasākumus, lai atbrīvotu žurnālistus un politieslodzītos, ļautu darboties iepriekš aizliegtajām opozīcijas grupām un pieņemtu jaunus tiesību aktus par pilsoniskās sabiedrības organizācijām un terorisma apkarošanu; tā kā valdība nesen tika kritizēta opozīcijas politiķu aizturēšanas dēļ; tā kā joprojām pastāv bažas par jauna likuma pieņemšanu, kura mērķis ir ierobežot naida runu un dezinformāciju, bet kurš var negatīvi ietekmēt vārda brīvību;

G.  tā kā dažas ar etniskajām grupām saistītas politiskās grupas Etiopijā, kuras jūtas atstumtas Etiopijas federālās pārvaldības sistēmas dēļ, apgalvo, ka šī sistēma ir izraisījusi etnisku favorītismu un diskrimināciju;

H.  tā kā 2020. gada jūnijā pēc Oromo reģiona dziedātāja un aktīvista Hachalu Hundessa nāves uzliesmoja plaša vardarbība un simtiem cilvēku tika nogalināti un arestēti; tā kā 2020. gada 1. novembrī vairāk nekā 50 Amharas iedzīvotāju tika nogalināti pret trim ciematiem vērstos uzbrukumos, kurus daudzi uzskata par etniski motivētiem un kurus, iespējams, veica Oromo Atbrīvošanās armija (OLA) — no Oromo Atbrīvošanās frontes (OLF) atdalījies paramilitārs grupējums;

I.  tā kā saskaņā ar Nacionālās Amharas kustības sniegto informāciju Etiopijas varas iestādes aizliedza miermīlīgus pret nogalināšanu etnisku iemeslu dēļ vērstus protestus, kam bija jānotiek 2020. gada 28. oktobrī;

J.  tā kā saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību organizāciju sniegto informāciju kopš konflikta sākuma vairākkārt ir notikusi neselektīva civiliedzīvotāju slepkavošana dažādās Tigrajas vietās, tostarp slaktiņš, kas 2020. gada 9. novembra naktī notika Maikadrā Tigrajas reģionā un kurā tika nogalināts simtiem civiliedzīvotāju, ko varētu pielīdzināt kara noziegumiem;

K.  tā kā saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību organizāciju sniegto informāciju citur valstī dzīvojošie tigrajieši ir atstādināti no darba un viņiem ir liegti lidojumi uz ārvalstīm; tā kā tiek ziņots par fizisku un digitālu novērošanu, masveida patvaļīgiem arestiem un aizturēšanu;

L.  tā kā Tigrajas prezidents ir apstiprinājis, ka viņa spēki ir izšāvuši uz Eritrejas Asmaras lidostu mērķētas raķetes;

M.  tā kā nāvējošās sadursmes starp Etiopijas federālajiem spēkiem un TPLF ir izraisījušas starptautiskas bažas par riskiem, kurus rada esošo drošības situāciju saasināšanās vai jaunu situāciju izraisīšana Etiopijā, kas varētu ietekmēt kaimiņvalstis un, iespējams, destabilizēt visu Āfrikas raga reģionu; tā kā Etiopija ir atvilkusi karaspēku no Somālijas, kur tas cīnījās pret islāmistu nemierniekiem; tā kā Kenijas iestādes ir palielinājušas drošību pie Etiopijas robežas, baidoties no saspīlējuma saasināšanās;

N.  tā kā ES attīstības sadarbība ar Etiopiju ir viena no apjomīgākajām pasaulē, laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam sasniedzot 815 miljonus EUR; tā kā Etiopija ir arī viena no lielākajām ES Ārkārtas trasta fonda Āfrikai līdzekļu saņēmējām un 2015.–2019. gadā ir saņēmusi vairāk nekā 271,5 miljonus EUR; tā kā 2020. gadā ES ir piešķīrusi 44,29 miljonus EUR humānās palīdzības projektiem Etiopijā, atbalstot vitāli svarīgas palīdzības sniegšanu valsts iekšienē pārvietotām personām, kurām nācies pamest mājas vardarbības vai dabas radītu apdraudējumu dēļ;

O.  tā kā ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA) ir pieprasījis piekļuvi Tigrajas reģionam, kas kopš kauju sākuma joprojām ir pilnībā izolēts (piekļuve internetam un telefonsakari ir atslēgti); tā kā saskaņā ar UNHCR sniegto informāciju elektroenerģijas, telekomunikāciju, degvielas un skaidras naudas trūkums ierobežo jebkādas humānās palīdzības sniegšanu Tigrajā un pārējā Etiopijā, tostarp rūpes par cīņās ievainotajiem un nogalinātajiem;

P.  tā kā vēl pirms kauju sākuma Etiopijā humānā palīdzība bija nepieciešama 15,2 miljoniem cilvēku, no kuriem 2 miljoni atradās Tigrajas reģionā; tā kā Tigrajas reģions ir piektais visapdzīvotākais reģions Etiopijā ar vairāk nekā 6 miljoniem iedzīvotāju un tajā dzīvo 100 000 iekšzemē pārvietotu personu un 96 000 Eritrejas bēgļu; tā kā tajā atrodas vairākas nozīmīgas bēgļu nometnes, kurās saskaņā ar NVO datiem 44 % iemītnieku ir bērni;

Q.  tā kā Etiopija ir parakstījusi Kotonū nolīgumu, kura 96. pantā ir noteikts, ka cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana ir būtiska ĀKK un ES sadarbības sastāvdaļa;

R.  tā kā cīņās ir gājuši bojā vai tikuši ievainoti tūkstošiem cilvēku abās pusēs un tās ir izraisījušas smagus cilvēktiesību pārkāpumus un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus; tā kā saskaņā ar UNHCR datiem 2020. gada 22. novembrī vairāk nekā 38 500 bēgļu, bēgot no konflikta, bija šķērsojuši robežu un nonākuši Sudānā; tā kā ANO ir brīdinājusi par plaša mēroga humanitāro krīzi un tās aģentūras gatavojas tam, ka sešu mēnešu laikā varētu ierasties 200 000 bēgļu; tā kā cīņas izraisa arī iedzīvotāju iekšēju pārvietošanu; tā kā UNHCR jau ir lūdzis abām konfliktā iesaistītajām pusēm atvērt koridorus, lai cilvēki varētu doties prom un vienlaikus varētu tikt veiktas piegādes; tā kā starptautiskās humānās palīdzības organizācijas uz vietas ir nepietiekami aprīkotas un tām trūkst resursu, kas nepieciešami, lai parūpētos par bēgļiem un vardarbības upuriem, kuri tikko ieradušies; tā kā ANO aģentūras cenšas nekavējoties rast finansējumu 50 miljonu USD apmērā, lai nodrošinātu pārtiku un izveidotu jaunas nometnes; tā kā Eiropas Komisija mobilizē ārkārtas palīdzību sākotnēji 4 miljonu EUR apmērā, lai palīdzētu atbalstīt pārvietotās personas, kas ierodas Sudānā,

1.  pauž dziļas bažas par nesenajiem notikumiem Etiopijā, tostarp par to, ka turpinās vardarbība un tiek ziņots par nopietniem pamata cilvēktiesību pārkāpumiem; pauž nožēlu par pašreizējo bruņoto konfliktu starp Etiopijas federālo valdību un TPLF vadīto Tigrajas reģionālo administrāciju; aicina abas puses apņemties nekavējoties panākt pamieru un ar demokrātiskiem līdzekļiem valsts konstitūcijas ietvaros risināt politiskās pretrunas nolūkā rast ilgstošu mierīgu risinājumu, izveidot pamiera uzraudzības mehānismu un ar iekļaujoša dialoga palīdzību strādāt pie nacionālā izlīguma panākšanas;

2.  pauž solidaritāti cietušajiem un skartajām ģimenēm; pauž nožēlu par to, ka konfliktā dzīvību zaudē nevainīgi civiliedzīvotāji un ka notiek slepkavības un sodīšana ar nāvi bez tiesas sprieduma, turklāt neatkarīgi no tā, kurš šos nodarījumus veic;

3.  aicina Etiopijas centrālo valdību un TPLF nekavējoties rīkoties konflikta deeskalācijai; prasa, lai visi iesaistītie stingri ievērotu uz cilvēku orientētu drošības pieeju;

4.  pauž nožēlu, ka pašlaik humānās palīdzības sniedzēju piekļuve ir stingri ierobežota; aicina Etiopijas valdību nodrošināt humānās palīdzības organizācijām tūlītēju un neierobežotu piekļuvi konfliktu zonām, lai sniegtu humāno palīdzību; brīdina par lielas humānās krīzes draudiem valstī, kā arī kaimiņvalstīs un plašākā reģionā;

5.  ar bažām norāda uz premjerministra Abiy ultimātu Tigrajas spēkiem, mudinot viņus padoties un pretējā gadījumā draudot uzsākt militāru uzbrukumu reģiona galvaspilsētai Mekelei;

6.  atgādina, ka apzināti uzbrukumi civiliedzīvotājiem ir kara noziegums; aicina abu pušu spēkus ievērot starptautiskās cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības un nodrošināt iedzīvotāju aizsardzību skartajās teritorijās; mudina visas konfliktā iesaistītās puses un reģionālās iestādes līdz minimumam samazināt kaitējumu civiliedzīvotājiem un vienmēr nodrošināt pamatpakalpojumus civiliedzīvotājiem un viņu iespēju tiem piekļūt;

7.  ar nopietnām bažām konstatē, ka Etiopijā pieaug spriedze starp etniskajām grupām un vardarbība; uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Etiopijas un Tigrajas iestādes īstenotu atbildīgu vadību, veicinot iekļaujošu politisko vidi visiem iesaistītajiem un etniskajām grupām;

8.  mudina federālās iestādes pārtraukt patvaļīgu aizturēšanu, novērošanu vai citādu vēršanos pret etniskajām grupām; aicina Etiopijas varas iestādes veikt stingrus pasākumus pret jebkādu etnisko profilēšanu un nodrošināt etnisko minoritāšu aizsardzību visā valstī; aicina Etiopijas valdību īstenot reformas, kas aizsargā cilvēktiesības un visām etniskajām grupām garantē vienlīdzīgu piekļuvi valdības pakalpojumiem un resursiem;

9.  pauž nopietnas bažas par pieaugošo maldinošas informācijas izplatīšanos un naida runas izmantošanu, kurinot spriedzi starp etniskajām grupām, lai tā saasinātu pašreizējo konfliktu Tigrajas reģionā; aicina visas konfliktā iesaistītās puses atturēties no agresīviem izteikumiem un naida runas bezsaistē un tiešsaistē; mudina valsts un vietējās iestādes, plašsaziņas līdzekļus un sabiedrību atturēties no vardarbības kurināšanas un diskriminācijas un naidīguma attiecībā uz apdraudētajiem iedzīvotājiem;

10.  aicina Etiopijas kaimiņvalstis, tostarp Eritreju, kā arī citas valstis plašākā reģionā, piemēram, Nīlas baseina valstis, atturēties no jebkādas politiskas un militāras iejaukšanās, kas varētu veicināt konfliktu; uzsver, ka pretēja rīcība varētu destabilizēt plašāku reģionu, kas draudētu ar katastrofālām sekām starptautiskajam mieram un drošībai; uzsver izšķirošo lomu, kāda var būt Etiopijas kaimiņvalstīm, sniedzot diplomātisko atbalstu konflikta mazināšanai;

11.  pauž pilnīgu atbalstu Āfrikas Savienības (ĀS) vadītajiem starpniecības un saspīlējuma mazināšanas centieniem, ko rosināja ĀS Dienvidāfrikas prezidentūra, jo īpaši trīs ĀS īpašo sūtņu iecelšanai, un aicina visas iesaistītās puses aktīvi sadarboties un iesaistīties ĀS starpniecības centienos; aicina Etiopijas iestādes sadarboties ar starptautisko organizāciju, piemēram, Āfrikas Savienības, IGAD un Eiropas Savienības, centieniem iesaistīties iekļaujošā dialogā ar mērķi panākt mieru, drošību un stabilitāti valstī un reģionā;

12.  pauž nopietnas bažas par de facto notikušo sakaru pārtraukšanu ar Tigrajas ziemeļu reģionu; mudina Etiopijas valdību atjaunot visu veidu komunikāciju ar Tigraju kā apliecinājumu atbildībai un pārredzamībai saistībā ar tās militārajām operācijām reģionā un atļaut brīvu saziņu starp Tigrajas iedzīvotājiem; uzsver, cik svarīga un nepieciešama ir piekļuve informācijai gan tiešsaistē, gan bezsaistē, jo krīzes situācijā īpaši svarīgas ir visu cilvēku tiesības būt informētiem un piekļūt informācijai; prasa atļaut sniegt neatkarīgu informāciju par situāciju; uzstāj, ka ir svarīgi nekavējoties nodrošināt neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu piekļuvi Tigrajai; mudina Etiopijas valdību pilnībā ievērot vārda, biedrošanās un preses brīvību, kā paredzēts Etiopijas konstitūcijā, un atbrīvot nepamatoti aizturētos žurnālistus un blogerus; pauž stingru pārliecību, ka miermīlīgi protesti ir daļa no demokrātiska procesa un ka visos gadījumos jāizvairās no reaģēšanas ar pārmērīgu spēku;

13.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses garantēt civiliedzīvotāju drošu un brīvu pārvietošanos un nodrošināt pulcēšanās brīvības ievērošanu;

14.  aicina visas Tigrajas ziemeļu reģiona konfliktā iesaistītās puses nodrošināt neatkarīgu cilvēktiesību novērotāju neierobežotu piekļuvi ar nolūku garantēt starptautisko cilvēktiesību standartu ievērošanu; aicina visas konfliktā iesaistītās puses cieši sadarboties ar attiecīgajiem dalībniekiem nolūkā veikt pārredzamu izmeklēšanu par Mai Kadras slaktiņu un prasa nekavējoties saukt pie atbildības un tiesāt šā nozieguma izdarītājus;

15.  aicina Etiopijas federālās iestādes veikt rūpīgu, neatkarīgu, efektīvu un objektīvu izmeklēšanu par visām slepkavībām un cilvēktiesību pārkāpumiem, ieskaitot pārmērīga spēka izmantošanu, patvaļīgu aizturēšanu un piespiedu pazušanu, un aicina Tigrajas iestādes sadarboties šajā izmeklēšanā; aicina visas Etiopijas iestādes aktīvi cīnīties pret nesodāmību; atgādina Etiopijas valdībai par tās pienākumu aizsargāt pamattiesības, tostarp tiesu iestāžu pieejamību un tiesības uz taisnīgu un neatkarīgu tiesu, kā paredzēts Āfrikas hartā un citos starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību instrumentos, tostarp Kotonū nolīgumā; prasa Etiopijas iestādēm nodrošināt, ka visā valstī tiek ievērots taisnīgs un objektīvs tiesiskums;

16.  aicina ES humānās palīdzības struktūras cieši sadarboties ar UNHCR un UNHCR turpināt sniegt atbalstu cilvēkiem, kuri šīs krīzes rezultātā kļuvuši par bēgļiem, tostarp to apgabalu tuvumā, no kuriem viņi bēguši; atgādina, ka Etiopijas valdība ir atbildīga par bēgļu un valsts iekšienē pārvietoto personu drošību un aizsardzību tās teritorijā; atgādina, ka vairāk nekā 96 000 Eritrejas bēgļu galvenokārt izmitināti bēgļu nometnēs Tigrajas reģionā; atbalsta starptautiskās sabiedrības un humānās palīdzības organizāciju aicinājumus palielināt palīdzību bēgļiem un pārvietotajām personām;

17.  aicina ES un tās partnerus atbalstīt Sudānas valdību un vietējās iestādes to centienos reaģēt uz steidzamajiem aicinājumiem uzņemt Etiopijas bēgļus, kuri glābjas no karadarbībasTigrajas reģionā; pauž atzinību par Sudānas gatavību uzņemt šā konflikta bēgļus; uzsver, ka steidzami jāsagatavojas līdz 200 000 bēgļu uzņemšanai Sudānā; atzīst, ka Etiopija ir svarīga migrantu galamērķa, tranzīta un izcelsmes valsts; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka visos finansētajos projektos, kas uzsākti saistībā ar Savienības trasta fondu Āfrikai, tiek ievērotas cilvēktiesības, jo īpaši migrantu un iekšzemē pārvietoto personu tiesības;

18.  aicina ES un tās dalībvalstis steidzami mobilizēt, kā arī strukturēti un saskaņoti izlietot papildu resursus konflikta radīto visaptverošo vajadzību risināšanai;

19.  atzinīgi vērtē Etiopijas valdības apņemšanos 2021. gadā sarīkot vispārējās vēlēšanas; mudina visus politikas dalībniekus visā valstī pirms vēlēšanām iesaistīties politiskā dialogā, piesaistot arī visa politiskā, ideoloģiskā, reģionālā un etniskā spektra iedzīvotājus; stingri uzsver, ka brīvas, taisnīgas, iekļaujošas un ticamas vēlēšanas var notikt tikai bez iebiedēšanas, vardarbības un aizskaršanas, garantējot vārda un biedrošanās brīvību saskaņā ar starptautiskajām normām; pauž nožēlu, ka apņemšanos rīkot brīvas vēlēšanas grauj vairāku visu politisko spektru pārstāvošu opozīcijas politiķu aizturēšana laikā kopš 2020. gada jūnija un nopietni procesuāli pārkāpumi, kas apdraud aizturēto personu tiesības uz taisnīgu tiesu; aicina iestādes atbrīvot visus aizturētos, ja vien viņiem netiek izvirzīta apsūdzība juridiski atzīstamos noziegumos un viņus var saukt pie atbildības saskaņā ar starptautiskajiem taisnīgas tiesas standartiem;

20.  pauž atbalstu Etiopijas vienotībai un teritoriālajai integritātei un aicina visus Etiopijas spēkus strādāt, lai panāktu miermīlīgu risinājumu jebkuram konfliktam valstī;

21.  aicina ES turpināt izmantot visus nepieciešamos diplomātiskos līdzekļus, lai sadarbotos ar federālajām un reģionālajām iestādēm, kā arī ar reģionālajiem partneriem un daudzpusējām iestādēm nolūkā atrisināt konfliktu mierīgā ceļā;

22.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētājas vietniekam/Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Etiopijas Federācijas federālajai valdībai un parlamentam, Tigrajas iestādēm, Sudānas Republikas valdībai , IGAD valdībām, Āfrikas Savienībai un tās dalībvalstīm, Panāfrikas parlamentam un ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika