Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2882(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0389/2020

Keskustelut :

PV 26/11/2020 - 8.3
CRE 26/11/2020 - 8.3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0331

Hyväksytyt tekstit
PDF 141kWORD 46k
Torstai 26. marraskuuta 2020 - Bryssel Väliaikainen painos
Jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murha
P9_TA-PROV(2020)0331RC-B9-0389/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murhasta (2020/2882(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, erityisesti 17. syyskuuta 2020 Valko-Venäjän tilanteesta(1), 4. lokakuuta 2018 tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta(2), 19. huhtikuuta 2018 Valko-Venäjästä(3), 6. huhtikuuta 2017 Valko-Venäjän tilanteesta(4) ja 24. marraskuuta 2016 Valko-Venäjän tilanteesta(5) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 21. lokakuuta 2020 antamansa suositukset neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suhteista Valko-Venäjään(6),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin vuoden 2020 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon, joka myönnettiin Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle 22. lokakuuta 2020,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 13. elokuuta 2020 antaman julkilausuman ja viiden poliittisen ryhmän johtajien 17. elokuuta antaman julkilausuman Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020 pidettyjen niin kutsuttujen presidentinvaalien jälkeen,

–  ottaa huomioon 1. lokakuuta 2020 ja 16. lokakuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät ja 12. lokakuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon 6. marraskuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen 15 Valko-Venäjän viranomaisten jäsenen, mukaan lukien Aljaksandr Lukašenka, lisäämisestä pakoteluetteloon, niin että yhteensä 59:ää valkovenäläistä henkilöä koskee matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen; ottaa huomioon 17. helmikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen vuonna 2004 asetetun EU:n asevientikiellon ja sellaisten tavaroiden vientikiellon jatkamisesta Valko-Venäjän osalta, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin(7),

–  ottaa huomioon 14. elokuuta 2020 pidetyn ulkoasiainneuvoston ylimääräisen kokouksen tärkeimmät tulokset ja 19. elokuuta 2020 pidetyn Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen,

–  ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan useat viimeaikaiset julkilausumat ja lausumat Valko-Venäjästä, erityisesti 11. elokuuta 2020 ja 17. elokuuta 2020 annetut julkilausumat, ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan aiemmat lausumat, erityisesti 13. marraskuuta 2020 annetun lausuman Raman Bandarenkan kuolemasta, sekä kuolemanrangaistuksen käytöstä Valko-Venäjällä annetut lausumat,

–  ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan 7. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman poliittisin perustein toteutetuista mielivaltaisista ja selittämättömistä pidätyksistä ja vangitsemisista ja korkean edustajan 11. syyskuuta 2020 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman koordinointineuvoston jäseniin kohdistuvan väkivallan ja pelottelun kärjistymisestä, ottaa huomioon EU:n Valko-Venäjän-edustuston 17. marraskuuta 2020 Minskissä edustettuina olevien EU:n jäsenvaltioiden, Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystön, Sveitsin suurlähetystön ja Amerikan yhdysvaltojen suurlähetystön puolesta antaman yhteisen lausuman Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä,

–  ottaa huomioon YK:n julkilausumat Valko-Venäjän tilanteesta, erityisesti YK:n ihmisoikeuserityisraportoijien 13. elokuuta 2020 ja 19. marraskuuta 2020, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottajan 21. elokuuta 2020, 11 syyskuuta 2020 ja 13. marraskuuta 2020 antamat julkilausumat ja ihmisoikeusneuvoston 45. istunnossa 18. syyskuuta 2020 käydyn kiireellisen keskustelun aikana annetut julkilausumat,

–  ottaa huomioon Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 17. heinäkuuta 2020 antaman raportin ja YK:n ihmisoikeusneuvoston 17. syyskuuta 2020 antaman päätöslauselman Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta ennen vuoden 2020 presidentinvaaleja ja niiden jälkeen,

–  ottaa huomioon Etyjin raportoijan 5. marraskuuta 2020 antaman Moskovan mekanismiin liittyvän selvityksen Valko-Venäjällä 9. elokuuta 2020 pidettyihin presidentinvaaleihin liittyvistä väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kaikki ihmisoikeussopimukset, joiden sopimuspuoli Valko-Venäjä on,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ennennäkemättömät rauhanomaiset mielenosoitukset ja lakot ovat jatkuneet Valko-Venäjällä yli 100 päivää niiden alkamisesta, mikä osoittaa Valko-Venäjän yhteiskunnan tyytymättömyyden ja aktivoitumisen asteen vaalien tulosten laajamittaista väärentämistä ja maan itsevaltaisen hallinnon tekemiä ihmisoikeusloukkauksia vastaan; ottaa huomioon, että jatkuvat mielenosoitukset huipentuvat viikonloppuisin järjestettäviin yhtenäisyysmarsseihin ja että mielenosoitukset, joihin on osallistunut satojatuhansia ihmisiä, ovat ennennäkemättömän laajoja Valko-Venäjän historiassa;

B.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat vastanneet oikeutettuihin ja rauhanomaisiin mielenosoituksiin väkivallalla, sortotoimilla, järjestelmällisellä pelottelulla, häirinnällä, perusvapauksien rajoittamisella, epäinhimillisellä kohtelulla, mukaan lukien mielenosoitusten aikana pidätettyihin henkilöihin, myös ihmisoikeuksien puolustajiin, kohdistunut kidutus ja seksuaalinen väkivalta; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajat ovat dokumentoineet yli 500 kidutus- ja kaltoinkohtelutapausta ja useita ihmisiä on kadonnut tai löydetty kuolleina, mukaan lukien Aljaksandr Taraykouski, Kanstantsin Šyšmakou, Artsjom Parukou, Aljaksandr Vihor ja Henadz Šutau; ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa on vielä käytössä kuolemanrangaistus;

C.  ottaa huomioon, että arvioiden mukaan yli 25 000 valkovenäläistä, joiden joukossa on vanhuksia, naisia ja lapsia, on pidätetty jossain vaiheessa, koska he ovat protestoineet hallintoa vastaan sekä ennen 9. elokuuta 2020 pidettyjä vaaleja että niiden jälkeen; ottaa huomioon, että viimeksi sekä 8. että 15. marraskuuta 2020 yli 1 000 ihmistä pidätettiin jatkuvien rauhanomaisten mielenosoitusten aikana; ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä on yli 125 poliittista vankia;

D.  ottaa huomioon, että ryhmä siviiliasuisia naamioituneita miehiä pahoinpiteli 31-vuotiaan taideopettajan Raman Bandarenkan raa’asti 11. marraskuuta 2020 illalla; toteaa, että pahoinpitelijöiden kerrotaan olevan läheisessä yhteydessä Lukašenkan hallintoon; toteaa, että Bandarenkaa hakattiin edelleen hänen ollessaan pidätettynä ja kahden tunnin kuluttua hänet vietiin sairaalaan, koska hän oli saanut päävammoja, joihin hän menehtyi seuraavana päivänä; ottaa huomioon, että viranomaiset yrittävät vältellä vastuuta väittämällä, että Bandarenkan pahoinpitelivät ”huolestuneet kansalaiset”, ja ovat asettaneet syytteeseen kaksi väärinkäytösten paljastajaa: lääkärin ja toimittajan;

E.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät toteuttaneet välittömiä lakisääteisiä toimia rikoksen tutkimiseksi ja yli 1 100 ihmistä, jotka kokoontuivat muistamaan Bandarenkan kuolemaa, pidätettiin eri puolilla Valko-Venäjää seuraavina päivinä; ottaa huomioon, että ortodoksisen ja katolisen kirkon edustajat ovat saaneet Valko-Venäjän tutkintakomitealta ilmoituksen, jossa heidän kerrotaan rikkoneen lakia, koska he tuomitsivat sen, että turvallisuusjoukot tuhosivat Raman Bandarenkan muistomerkin;

F.  ottaa huomioon, että sen sijaan, että Raman Bandarenkan kuolemasta vastuussa olevat saatettaisiin oikeuden eteen, viranomaiset asettavat syytteeseen ne, jotka yrittävät selvittää totuuden hänen kuolemansa olosuhteista; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjänvirasto käynnisti 19. marraskuuta 2020 rikosasian Valko-Venäjän rikoslain 178 pykälän 3 momentin nojalla (”Lääketieteellisen salaisuuden paljastaminen, jolla on vakavia seurauksia”); ottaa huomioon, että tämän jälkeen pidätettiin riippumattoman mediajärjestön Tut.by:n toimittaja Katsiarina Barisevitš, joka kirjoitti Raman Bandarenkan kuolemasta;

G.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän sisäasiainministeriö antoi 12. lokakuuta 2020 lausuman, jossa se ilmoitti olevansa halukas käyttämään kovia ammuksia mielenosoittajia vastaan; ottaa huomioon, että viranomaiset käyttivät tainnutuskranaatteja ja pippurisumutetta, ampuivat kumiluoteja suoraan ihmisiä kohti ja ampuivat laukauksia ilmaan useissa mielenosoituksissa; ottaa huomioon, että liikenteelle ja viestinnälle asetetaan jatkuvasti esteitä ja erityisesti internetiin pääsyä rajoitetaan keinona ehkäistä ja hajottaa mielenosoituksia;

H.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset jatkavat riippumattomiin valkovenäläisiin toimittajiin ja kansalaistoimittajiin kohdistamiaan väkivaltaisia tukahduttamistoimia ja pyrkivät tarkoituksellisesti estämään puolueettoman raportoinnin; ottaa huomioon, että pelkästään 15. marraskuuta 2020 pidätettiin 23 toimittajaa, jotka raportoivat Raman Bandarenkan muistoksi pidetyistä mielenosoituksista eri kaupungeissa Valko-Venäjällä; ottaa huomioon, että ulkomaisten tiedotusvälineiden ja toimittajien toimintaa ei sallita Valko-Venäjällä;

I.  ottaa huomioon, että yhteensä 390 toimittajaa on asetettu syytteeseen vaalien aikana ja niiden jälkeen ja että 77 toimittajaa on tuomittu lyhyisiin, enintään 15 päivän pituisiin vankeusrangaistuksiin hallinnollisten syytteiden perusteella; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän journalistiliiton mukaan 23. marraskuuta 2020 jälkeen vankilassa on 14 toimittajaa hallinnollisten tai rikosoikeudellisten syytteiden perusteella;

J.  ottaa huomioon, että toimittajien mielivaltaisiin pidätyksiin ja vangitsemisiin on usein liittynyt voimankäyttöä ja että ne ovat johtaneet ammatinharjoittamisvälineiden vahingoittumiseen tai takavarikoimiseen sekä valmistellun videomateriaalin poistamiseen; ottaa huomioon, että kolme naistoimittajaa loukkaantui kumiluodeista toimittajantehtäviä hoitaessaan;

K.  ottaa huomioon, että vaaleja seuraamaan saapuneilta ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta evättiin akkreditointi; ottaa huomioon, että 2. lokakuuta 2020 Valko-Venäjän ulkoministeriö peruutti kaikkien maassa toimivien ulkomaisten toimittajien akkreditoinnin ja kertoi, että toimenpide oli osa maan tiedotusvälineitä koskevien sääntöjen ja menettelyjen uudistusta;

L.  ottaa huomioon, että valkovenäläisiin lapsiin kohdistetaan tukahduttamistoimia, koska heidän vanhempiaan uhataan huoltajuuden menettämisellä mielenosoituksiin osallistumisen vuoksi;

M.  ottaa huomioon, että EU on määrännyt pakotteita 40 henkilölle, jotka ovat vastuussa väkivallasta, tukahduttamisesta ja vaalitulosten väärentämisestä Valko-Venäjällä; ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto päätti 6. marraskuuta 2020 lisätä pakoteluetteloon 15 Valko-Venäjän viranomaisten jäsentä, mukaan lukien Aljaksandr Lukašenka ja hänen poikansa; ottaa huomioon, että yksilöitä ja yrityksiä koskevia lisäpakotteita valmistellaan parhaillaan; ottaa huomioon, että Astravetsin ydinvoimala aloitti sähköntuotannon 3. marraskuuta 2020, mikä herättää uusia huolia sen turvallisuudesta;

N.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät ole tähän mennessä tutkineet raportoituja poliisin väkivaltaisuuksia ja rankaisemattomuus ihmisoikeusloukkauksista on edelleen yleistä; ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen puuttuminen heikentää uhrien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin Raman Bandarenkan murhan ja ilmaisee osanottonsa hänen perheelleen ja kaikille perheille, jotka ovat menettäneet läheisiään Lukašenkan hallinnon tukahduttamistoimien seurauksena;

2.  vaatii käynnistämään nopeita, perusteellisia, puolueettomia ja riippumattomia tutkimuksia Raman Bandarenkan kuolemasta ja mielenosoitusten yhteydessä kuolleiden Aljaksandr Taraykouskin, Aljaksandr Vihorin, Artsjom Parukoun, Henadz Šutaun ja Kanstantsin Šyšmakoun tapauksista;

3.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia vapauttamaan välittömästi poliittiset vangit, mukaan lukien Artsiom Sarokin ja toimittaja Katsiarina Barisevitš, jotka paljastivat, että viranomaiset peittelivät Raman Bandarenkan murhaa;

4.  muistuttaa tukevansa mieltään osoittavia valkovenäläisiä ja heidän vaatimuksiaan vapaudesta, demokratiasta, ihmisarvosta ja oikeudesta valita oma kohtalonsa; tuomitsee jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset, pelottelun ja suhteettoman voimankäytön rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan;

5.  vaatii vapauttamaan välittömästi lääketieteellisen työntekijän, joka antoi tiedotusvälineille yleistä etua koskevia tietoja Raman Bandarenkan kuolemasta loukkaamatta uhrin perheen oikeuksia;

6.  vaatii Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan kaikenlaisen Valko-Venäjän kansalaisiin ja pidätettyihin kohdistuvan väkivallan, kaltoinkohtelun, sukupuoleen perustuvan väkivallan ja kidutuksen, antamaan heille mahdollisuuden saada lääketieteellistä ja oikeudellista neuvontaa ja vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, mukaan lukien henkilöt, jotka on pidätetty siksi, että he ovat osallistuneet mielenosoituksiin vaalituloksia tai viranomaisten käyttämää väkivaltaa vastaan tai ilmaisseet tukevansa näitä mielenosoituksia;

7.  tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen pelottelun, häirinnän, mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset sekä kansalaisten huonon kohtelun ja tuomitsee Valko-Venäjän valtion viranomaisten tekemät tai heidän lukuunsa tehdyt ihmisoikeusloukkaukset; kehottaa lopettamaan välittömästi kaikenlaisen kansalaisten häirinnän, kuten työntekijöiden tai opiskelijoiden irtisanomisen lakkoihin tai mielenosoituksiin osallistumisen vuoksi, toimittajien akkreditoinnin peruuttamisen, kunnallisten palvelujen, kuten veden tai lämmityksen saannin, keskeyttämisen rangaistuksena, lasten huoltajuusoikeuksien riistämisen, yksityisten pankkitilien sulkemisen ja internetyhteyksien katkaisemisen;

8.  kehottaa kaikkia Valko-Venäjän lainvalvontaviranomaisia ja kaikkia Valko-Venäjän viranomaisten puolesta toimivia lopettamaan välittömästi siviileihin kohdistuvan väkivallan käytön ja pidättymään panemasta täytäntöön suhteetonta voimankäyttöä, väkivallan käyttöä, kidutusta ja kansalaisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua koskevia rikosoikeudellisia määräyksiä ja ohjeita; kehottaa sisällyttämään Valko-Venäjän rikoslakiin kidutuksen erityisen määritelmän kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti ja muuttamaan lainsäädäntöä tahdonvastaisten katoamisten kriminalisoimiseksi;

9.  tuomitsee viranomaisten täydellisen haluttomuuden tutkia pahoinpitely- ja kidutustapauksia, joihin lainvalvontaviranomaiset ovat syyllistyneet, samalla kun ne käynnistävät rauhanomaisia kansalaisia koskevia rikostutkimuksia; korostaa, että tämä on osoitus tahallisesta ja järjestelmällisestä sortopolitiikasta ja rankaisemattomuudesta, mitä korostaa vielä se, että poliisi ja erityiset turvallisuusjoukot saavat edelleen korkeimpia kunnianosoituksia osallistumisestaan ihmisiin kohdistuviin rikoksiin;

10.  torjuu 9. elokuuta 2020 pidettyjen niin kutsuttujen presidentinvaalien tulokset ja ilmaisee varauksettoman tukensa Valko-Venäjän kansalle sen oikeutetuissa vaatimuksissa, jotka koskevat autoritaarisen sorron pikaista lopettamista, perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, demokraattista edustusta ja poliittista osallistumista sekä uusia, vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja kansainvälisten normien mukaisesti ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) vaalitarkkailun alaisina;

11.  kehottaa kaikkia Valko-Venäjällä toimivia yrityksiä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja kantamaan vastuunsa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti;

12.  korostaa tarvetta varmistaa kansalaisten oikeus kokoontumis-, yhdistymis-, sanan- ja mielipiteenvapauteen sekä tiedotusvälineiden vapauteen ja siten tarvetta poistaa kaikki näitä vapauksia rajoittavat lainsäädännölliset ja käytännön rajoitukset;

13.  muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa oikeusvaltioperiaate, jotta voidaan kunnioittaa perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, sekä taata toimiva riippumaton oikeuslaitos, jotta voidaan varmistaa oikeus asianajajaan, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeussuojakeinoihin;

14.  kehottaa komissiota lisäämään tukeaan Valko-Venäjän riippumattomille tiedotusvälineille, joiden selviytyminen ja toiminta ovat olennaisen tärkeitä, jotta Valko-Venäjän kansalaisille ja kansainväliselle yhteisölle raportoidaan puolueettomasti Valko-Venäjän tapahtumista;

15.  tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen jatkuvan käytön ja vaatii sen välitöntä ja pysyvää poistamista ja tätä odotettaessa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämistä sekä tehokasta oikeutta hakea muutosta kuolemanrangaistuksiin;

16.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan toimittajiin ja tiedotusvälineiden työntekijöihin kohdistuvat hyökkäykset, heidän vangitsemisensa ja demonisointinsa sekä pyrkimään toimillaan siihen, että tiedotusvälineiden vapautta suojellaan merkityksellisellä tavalla;

17.  kehottaa EU:ta tukemaan Lukašenkan hallinnon Valko-Venäjän kansaan kohdistamien rikosten kansainvälistä tutkintaa; katsoo, että tutkintaa olisi tuettava perustamalla todisteiden keruukeskus ja kansainvälisen oikeuden asiantuntijoista koostuva EU:n työryhmä avustamaan tulevissa kansainvälisissä tutkimuksissa; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja EUH:ta antamaan täyden tukensa YK:n ihmisoikeusneuvoston ja Etyjin Moskovan mekanismin sekä ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksille varmistaa, että ihmisoikeuksien loukkaukset dokumentoidaan ja niistä raportoidaan ja että tämän seurauksena teoista kannetaan vastuu ja uhrit saavat oikeutta;

18.  tuomitsee Valko-Venäjän kansalliskokouksen toimet Valko-Venäjän kansalaisten kansalaisuuden epäämiseksi poliittisista syistä;

19.  tuomitsee naispuolisiin ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetut tukahduttamistoimet, erityisesti Viasnan ihmisoikeuskeskuksessa toimivien Marfa Rabkovan ja Marina Kostyljantšenkon pidätykset, ja kehottaa lopettamaan välittömästi naisaktivistien sukupuoleen perustuvan häirinnän;

20.  toteaa, että Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon 2020 luovuttaminen Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle voidaan pandemian vuoksi toteuttaa tällä hetkellä vain etäseremoniana; korostaa kuitenkin, että tilanteen salliessa olisi järjestettävä fyysinen seremonia;

21.  korostaa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden Lukašenkan hallintoa vastaan toteuttamat toimet ovat toistaiseksi olleet riittämättömiä, ja suhtautuu myönteisesti neuvoston päätökseen laatia kolmas pakotepaketti, joka koskee yrityksiä ja oligarkkeja, joilla on siteitä Lukašenkan hallintoon; kehottaa laajentamaan EU:n pakoteluetteloa niin, että se on uskottava;

22.  tukee Euroopan parlamentin tiedonhankintamatkan välitöntä toteuttamista Vilnaan ja Varsovaan sekä yhteydenpitoa Valko-Venäjän oppositioon mahdollisten välitys- ja demokratiatukitoimien tutkimiseksi; korostaa, että tarvitaan lisää välitys- ja demokratiatukitoimia, kuten tiedonhankintamatkaa seuraava korkean tason valtuuskunta;

23.  kehottaa jäädyttämään kokonaan kaikki EU:n varojen siirrot, mukaan lukien lainat Euroopan investointipankilta, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta ja muilta tahoilta, nykyiselle Valko-Venäjän hallitukselle ja valtion valvonnassa oleville hankkeille; kehottaa EUH:ta keskeyttämään neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän kumppanuuden painopisteistä, kunnes on pidetty vapaat ja oikeudenmukaiset presidentinvaalit;

24.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita lisäämään tukeaan Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle ja lisäämään EU:n sitoutumista ja tukea riippumattomille kansalaisyhteiskunnan järjestöille, ihmisoikeuksien puolustajille ja riippumattomille toimittajille, erityisesti pidätetyille toimittajille, seuraamalla näiden oikeudenkäyntejä; pyytää komissiota perustamaan kiireellisesti apurahaohjelman valkovenäläisistä yliopistoista heidän demokratiamyönteisen asenteensa vuoksi häädetyille opiskelijoille ja tutkijoille; pyytää komissiota käynnistämään kohdennetun EU:n avustusohjelman, jolla autetaan poliittisten tukahduttamistoimien ja poliisiväkivallan uhreja;

25.  tuomitsee eurooppalaisten diplomaattien karkottamisen Valko-Venäjältä ja kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita harkitsemaan diplomaattisten suhteidensa tason alentamista Valko-Venäjään;

26.  pitää valitettavana Valko-Venäjän viranomaisten lähettämiä pyyntöjä luovuttaa Varsovassa sijaitsevan Telegram Next ja Nexta-live -kanavien perustajat Stsiapan Putsilan ja Raman Pratasevitš, jotka Valko-Venäjän valtion turvallisuuskomitea (KGB) oli lisännyt terrorismiin sekaantuneiden henkilöiden luetteloon;

27.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota panemaan täytäntöön Etyjin Moskovan mekanismin esittelijän suositukset, jotka koskevat turvapaikan myöntämistä Geneven pakolaisyleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa vainoamistapauksissa; kannustaa jäsenvaltioita tässä yhteydessä helpottamaan entisestään menettelyä, jonka avulla Valko-Venäjältä poliittisista syistä pakenevat voivat saada viisumin, ja antamaan heille ja heidän perheilleen kaiken tarvittavan tuen ja avun;

28.  tuomitsee tiedotusvälineiden tukahduttamisen ja internetiin pääsyn estämisen, disinformaation levittämisen sekä toimittajien ja bloggaajien pahoinpitelyn, pidätykset ja pelottelun; korostaa Valko-Venäjän kansalaisten oikeutta esteettömään tiedonsaantiin; kehottaa EU:ta käyttämään välineitään tukeakseen tiedotusvälineitä ja toimittajia, joihin hallinto kohdistaa tukahduttamistoimia;

29.  vaatii, että valkovenäläisten työntekijöiden olisi voitava käyttää oikeuttaan lakkoon rauhanomaisesti ilman irtisanomisen, pidättämisen tai muiden kostotoimien riskiä;

30.  pitää valitettavana, että Astravetsin ydinvoimala ei ole tiukimpien kansainvälisten ympäristö- ja turvallisuusnormien mukainen; tukee pyrkimyksiä varmistaa EU:n solidaarinen suhtautuminen Astravetsin ydinvoimalasta peräisin olevan energian EU:n markkinoille tuonnin kieltämiseen;

31.  toistaa neuvostolle ja komissiolle antamansa kehotuksen perustaa kattava, tehokas ja oikea-aikainen unionin laajuinen rajoittavien toimenpiteiden järjestelmä, niin kutsuttu EU:n Magnitski-laki, jonka avulla vakavista ihmisoikeusloukkauksista, väärinkäytöksistä ja korruptiosta vastuussa oleva tai niihin osallistunut henkilö, valtio, muu kuin valtiollinen toimija tai muu yhteisö voidaan ottaa viipymättä toimenpiteiden kohteeksi;

32.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle ja Valko-Venäjän viranomaisille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0231.
(2) EUVL C 11, 13.1.2020, s. 18.
(3) EUVL C 390, 18.11.2019, s. 100.
(4) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 60.
(5) EUVL C 224, 27.6.2018, s. 135.
(6) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0280.
(7) EUVL L 45, 18.2.2020, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 27. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö