Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2882(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0389/2020

Debatten :

PV 26/11/2020 - 8.3
CRE 26/11/2020 - 8.3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0331

Aangenomen teksten
PDF 142kWORD 46k
Donderdag 26 november 2020 - Brussel
De aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, in het bijzonder de moord op Raman Bandarenka
P9_TA(2020)0331RC-B9-0389/2020

Resolutie van het Europees Parlement van 26 november 2020 over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Belarus, met name de moord op Raman Bandarenka (2020/2882(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Belarus, in het bijzonder die van 17 september 2020 over de situatie in Belarus(1), van 4 oktober 2018 over de achteruitgang van de mediavrijheid in Belarus(2), met name het geval van Charter 97, van 19 april 2018 over Belarus(3), van 6 april 2017 over de situatie in Belarus(4), en van 24 november 2016 over de situatie in Belarus(5),

–  gezien zijn aanbeveling van 21 oktober 2020 aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) over de betrekkingen met Belarus(6),

–  gezien de Sacharov-prijs 2020 voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement, die op 22 oktober 2020 aan de democratische oppositie in Belarus werd toegekend,

–  gezien de verklaring van de Voorzitter van het Europees Parlement van 13 augustus 2020 en van de leiders van de vijf politieke fracties van 17 augustus 2020 over de situatie in Belarus na de zogenaamde presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020,

–  gezien de conclusies van de Europese Raad van 1 oktober 2020 en 16 oktober 2020, en de conclusies van de Raad over Belarus van 12 oktober 2020,

–  gezien het besluit van de Raad van 6 november 2020 om 15 leden van de Belarussische autoriteiten, waaronder Aleksandr Loekasjenko, toe te voegen aan de lijst van gesanctioneerde personen, waardoor het totale aantal Belarussen waarvoor een reisverbod en een bevriezing van activa geldt, op 59 komt; gezien het besluit van de Raad van 17 februari 2020 tot verlenging van het EU-embargo van 2004 ten aanzien van Belarus betreffende wapens en uitrusting die kunnen worden gebruikt voor binnenlandse repressie(7),

–  gezien de belangrijkste resultaten van de buitengewone vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 augustus 2020 en de conclusies van de voorzitter van de Europese Raad van 19 augustus 2020 over de situatie in Belarus na de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020,

–  gezien de vele recente verklaringen van de VV/HV over Belarus, met name die van 11 augustus 2020 en van 17 augustus 2020, en de eerdere verklaringen van de woordvoerder van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), met name die van 13 november 2020 over de dood van Raman Bandarenka, alsook die over de toepassing van de doodstraf in Belarus,

–  gezien de verklaring van de VV/HV van 7 september 2020 over willekeurige en ongerechtvaardigde aanhoudingen en detenties op politieke gronden, en de verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie van 11 september 2020 over de escalatie van het geweld tegen en de intimidatie van leden van de coördinatieraad, gezien de gezamenlijke verklaring van de EU-delegatie in Belarus namens de in Minsk vertegenwoordigde EU-lidstaten, de Britse ambassade, de ambassade van Zwitserland en de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika van 17 november 2020 over de verslechterende mensenrechtensituatie in Belarus,

–  gezien de verklaringen van de Verenigde Naties over de situatie in Belarus, met name die van de speciale rapporteurs van de VN voor de mensenrechten van 13 augustus 2020 en 19 november 2020 en van de woordvoerder van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten van 21 augustus 2020, 11 september 2020 en 13 november 2020, en de verklaringen die zijn afgelegd tijdens het urgentiedebat over de mensenrechtensituatie tijdens de 45e zitting van de Mensenrechtenraad op 18 september 2020,

–  gezien het Verslag van de speciale rapporteur van de VN van 17 juli 2020 over de mensenrechtensituatie in Belarus, en de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad van 17 september 2020 over de mensenrechtensituatie in Belarus in de aanloop naar en na de presidentsverkiezingen van 2020,

–  gezien het verslag van de OVSE-rapporteur voor het Moskou-mechanisme van 5 november 2020 over mogelijke mensenrechtenschendingen die verband houden met de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 in Belarus,

–  gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en alle mensenrechtenverdragen waarbij Belarus partij is,

–  gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de ongekende vreedzame protesten en stakingen in Belarus meer dan 100 dagen na het begin ervan voortduren, waaruit blijkt hoezeer de Belarussische samenleving ontevreden is en zich verzet tegen de grootschalige vervalsing van de verkiezingsuitslagen en de mensenrechtenschendingen door het autocratische regime van het land; overwegende dat de aanhoudende protesten tijdens de weekends hun hoogtepunt kennen in “eenheidsmarsen”, en dat de omvang van de protesten, met honderdduizenden deelnemers, ongezien is in de geschiedenis van Belarus;

B.  overwegende dat de Belarussische autoriteiten op de legitieme en vreedzame protesten hebben gereageerd met geweld, onderdrukking, stelselmatige intimidatie, pesterijen, beperkingen van de fundamentele vrijheden en onmenselijke behandeling, waaronder foltering en seksueel geweld tegen mensen die tijdens protesten worden vastgehouden, onder wie ook mensenrechtenverdedigers; overwegende dat mensenrechtenverdedigers meer dan 500 gevallen van foltering en mishandeling hebben gedocumenteerd, terwijl meerdere personen vermist zijn of dood zijn teruggevonden, waaronder Alyaksandr Taraykouski, Konstantin Shishmakov, Artsyom Parukou, Alexander Vikhor en Gennady Shutov; overwegende dat Belarus als enige land in Europa nog steeds de doodstraf voltrekt;

C.  overwegende dat naar schatting meer dan 25 000 Belarussen op een of ander ogenblik zijn vastgehouden wegens protest tegen het regime, zowel voor als na de verkiezingen van 9 augustus 2020, onder wie ook ouderen, vrouwen en kinderen; overwegende dat onlangs nog, zowel op 8 als op 15 november 2020, meer dan 1 000 personen werden vastgehouden tijdens de aanhoudende vreedzame protesten; overwegende dat er in Belarus meer dan 125 politieke gevangenen zijn;

D.  overwegende dat Raman Bandarenka, een 31-jarige kunstleraar, op 11 november 2020 ‘s avonds hardhandig werd geslagen door een groep gemaskerde mannen in burger, die naar verluidt nauwe banden hebben met het Loekasjenko-regime; overwegende dat de heer Bandarenka tijdens zijn detentie nog altijd werd geslagen en na twee uur naar het ziekenhuis werd overgebracht met hoofdletsels, waaraan hij de volgende dag is overleden; overwegende dat de autoriteiten proberen de verantwoordelijkheid af te schuiven door te beweren dat de heer Bandarenka werd geslagen door “betrokken burgers”, en door de twee klokkenluiders, een arts en een journalist, te vervolgen;

E.  overwegende dat de Belarussische autoriteiten hebben nagelaten onmiddellijk de wettelijk vereiste maatregelen te nemen om het misdrijf te onderzoeken, en dat in de daaropvolgende dagen in geheel Belarus meer dan 1 100 personen werden vastgehouden die de dood van de heer Bandarenka herdachten; overwegende dat vertegenwoordigers van de orthodoxe en katholieke kerk van de Belarussische onderzoekscommissie een betekening hebben gekregen voor overtreding van de wet omdat zij de vernietiging van de herdenkingsplaats voor Raman Bandarenka door de veiligheidstroepen hebben veroordeeld;

F.  overwegende dat de autoriteiten in plaats van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Raman Bandarenka voor de rechter te brengen, degenen vervolgen die proberen de waarheid over de omstandigheden van zijn dood te achterhalen; overwegende dat het Openbaar Ministerie van Belarus op 19 november 2020 een strafzaak heeft ingeleid op grond van artikel 178, lid 3, van het Strafwetboek van Belarus (“Openbaarmaking van een medisch geheim, met ernstige gevolgen als gevolg”); overwegende dat Katsiaryna Barysevich, journalist van de onafhankelijke mediaorganisatie TUT.BY, die over de dood van Raman Bandarenka schreef, vervolgens werd gearresteerd;

G.  overwegende dat het Belarussische ministerie van Binnenlandse Zaken op 12 oktober 2020 een verklaring heeft afgelegd waarin het aankondigde scherpe munitie te zullen gebruiken tegen demonstranten; overwegende dat de autoriteiten tijdens meerdere protesten flitsgranaten en pepperspray gebruikten, rechtstreeks met rubberkogels op personen schoten en waarschuwingsschoten losten; overwegende dat het verkeer en de communicatie voortdurend worden belemmerd, met name via beperkingen op de toegang tot het internet, als middel om protesten te voorkomen en uiteen te drijven;

H.  overwegende dat de Belarussische autoriteiten hun gewelddadig optreden tegen onafhankelijke Belarussische verslaggevers en burgerjournalisten voortzetten en doelbewust pogen objectieve verslaggeving te hinderen; overwegende dat alleen al op 15 november 2020, 23 journalisten die verslag uitbrachten over de protesten ter nagedachtenis aan Raman Bandarenka, in verschillende steden in Belarus zijn gearresteerd; overwegende dat buitenlandse media en journalisten Belarus niet binnen mogen;

I.  overwegende dat tijdens en na de verkiezingsperiode in totaal 390 journalisten zijn vervolgd, van wie er 77 een korte gevangenisstraf tot 15 dagen hebben uitgezeten wegens administratieve tenlastelegging; overwegende dat er volgens de Belarussische Vereniging van journalisten sinds 23 november 2020 14 journalisten achter de tralies zitten wegens administratieve of strafrechtelijke aanklachten;

J.  overwegende dat willekeurige detentie en arrestaties van journalisten vaak gepaard zijn gegaan met het gebruik van geweld en hebben geleid tot beschadiging en inbeslagneming van professionele uitrusting, alsook tot het verwijderen van opgenomen videomateriaal; overwegende dat drie vrouwelijke journalisten bij de uitoefening van hun journalistieke taken door rubberkogels gewond zijn geraakt;

K.  overwegende dat buitenlandse correspondenten die de verkiezingen ter plaatse wilden verslaan, geen accreditering hebben gekregen; overwegende dat het Belarussische ministerie van Buitenlandse Zaken op 2 oktober 2020 de accreditering van alle buitenlandse journalisten in het land heeft ingetrokken en verklaarde dat deze wijziging een onderdeel vormde van een hervorming van de regelgeving en procedures van het land voor de media;

L.  overwegende dat Belarussische kinderen het doelwit zijn van repressie, aangezien hun ouders worden bedreigd de voogdij te verliezen vanwege hun deelname aan protesten;

M.  overwegende dat de EU sancties heeft opgelegd aan 40 personen die verantwoordelijk zijn voor geweld, repressie en vervalsing van de verkiezingsuitslagen in Belarus; overwegende dat de Europese Raad op 6 november 2020 heeft besloten 15 leden van de Belarussische autoriteiten, waaronder Aleksandr Loekasjenko en zijn zoon, toe te voegen aan de lijst van gesanctioneerde personen; overwegende dat verdere sancties tegen personen en bedrijven worden voorbereid; overwegende dat de kerncentrale van Astravyets op 3 november 2020 met de productie van elektriciteit is begonnen, wat opnieuw heeft geleid tot bezorgdheid over de veiligheid ervan;

N.  overwegende dat de Belarussische autoriteiten tot dusver hebben nagelaten meldingen van politiegeweld te onderzoeken, en dat mensenrechtenschendingen totaal ongestraft blijven; overwegende dat het ontbreken van de rechtsstaat het recht van slachtoffers op een eerlijk proces belemmert;

1.  veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de moord op Raman Bandarenka en betuigt zijn medeleven met zijn familie en alle families die door de repressie van het Loekasjenko-bewind dierbaren hebben verloren;

2.  dringt aan op een onverwijld, grondig, onpartijdig en onafhankelijk onderzoek naar de dood van Raman Bandarenka en die van Aljaksandr Tarajkowski, Aljaksandr Vichor, Artsjom Paroekow, Henadz Sjoetaw en Kanstantsin Sjysjmakow, die bij de protesten om het leven zijn gekomen;

3.  roept de Belarussische autoriteiten op alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten, met inbegrip van Dr. Artsyom Sarokin en journalist Katsiaryna Barysevich, die een officiële doofpotoperatie van de moord op Raman Bandarenka aan het licht hebben gebracht;

4.  spreekt andermaal zijn steun uit voor de Belarussische demonstranten die opkomen voor vrijheid, democratie, waardigheid en het recht om hun eigen lot te kiezen; veroordeelt de voortdurende schendingen van de mensenrechten, de intimidatie en het buitensporig gebruik van geweld jegens vreedzame demonstranten;

5.  eist de onmiddellijke vrijlating van de medisch medewerker die de informatie van algemeen belang over de dood van Raman Bandarenka aan de media heeft overhandigd zonder de rechten van de familie van het slachtoffer te schenden;

6.  dringt er bij de Belarussische autoriteiten op aan een einde te maken aan alle vormen van geweld, mishandeling, gendergerelateerd geweld en foltering tegen Belarussische burgers en gedetineerden, hen toegang te geven tot medisch en juridisch advies, en alle willekeurig vastgehouden personen – onder meer wegens deelname aan protesten tegen de verkiezingsuitslagen of tegen het door de autoriteiten gebruikte geweld of wegens steunbetuiging aan deze protesten – onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten;

7.  veroordeelt ten stelligste elk gebruik van intimidatie, pesterijen, willekeurige arrestaties en opsluitingen en mishandeling van burgers en hekelt schendingen van de mensenrechten door of namens de Belarussische overheid; dringt erop aan onmiddellijk een einde te maken aan alle vormen van intimidatie van burgers, zoals ontslag van werknemers of studenten wegens deelname aan stakingen of protesten, intrekking van journalistieke accreditatie, verstoring van gemeentelijke diensten zoals watervoorziening of verwarming bij wijze van straf, ontneming van het hoederecht over kinderen, blokkering van particuliere bankrekeningen en black-outs op internet;

8.  roept alle Belarussische rechtshandhavers en al degenen die namens de Belarussische autoriteiten handelen, ertoe op onmiddellijk te stoppen met het gebruik van geweld tegen burgers en geen strafrechtelijke bevelen en instructies uit te voeren waar buitensporig machtsvertoon, geweld, foltering en mishandeling van burgers mee gemoeid is; vraagt dat in het Belarussische wetboek van strafrecht een specifieke definitie van foltering wordt opgenomen die overeenkomt met de internationale mensenrechtennormen, en dat de wetgeving wordt gewijzigd om gedwongen verdwijning strafbaar te stellen;

9.  veroordeelt de totale onwil van de autoriteiten om gevallen van mishandeling en foltering door rechtshandhavers te onderzoeken, terwijl er strafrechtelijke onderzoeken tegen vreedzame burgers worden ingesteld; onderstreept dat dit getuigt van een opzettelijk en systematisch beleid van onderdrukking en straffeloosheid, wat verder blijkt uit het feit dat de betrokken politiediensten en speciale veiligheidstroepen nog steeds het hoogste eerbetoon ontvangen voor hun deelname aan misdaden tegen de bevolking;

10.  verwerpt de resultaten van de zogenaamde presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 en spreekt zijn ondubbelzinnige steun uit voor de bevolking van Belarus in haar legitieme eisen voor een dringende beëindiging van de autoritaire repressie, voor eerbiediging van de fundamentele vrijheden en mensenrechten, voor democratische vertegenwoordiging en politieke participatie, en voor nieuwe, vrije en eerlijke verkiezingen in overeenstemming met de internationale normen en met verkiezingswaarneming door het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR) van de OVSE;

11.  verzoekt alle bedrijven die actief zijn in Belarus bijzondere zorgvuldigheid aan de dag te leggen en hun verantwoordelijkheid voor de eerbiediging van de mensenrechten op te nemen, overeenkomstig de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten;

12.  benadrukt dat het noodzakelijk is het recht van burgers op vrijheid van vergadering, vereniging, mening en meningsuiting, evenals de vrijheid van de media te waarborgen, en derhalve alle beperkingen in de wet en in de praktijk die deze vrijheden belemmeren, op te heffen;

13.  wijst nogmaals op het belang van de totstandbrenging van de rechtsstaat met het oog op de eerbiediging van de fundamentele vrijheden en de mensenrechten, alsook van een goed functionerende onafhankelijke rechterlijke macht, om het recht op een advocaat, een eerlijk proces en rechtsmiddelen te waarborgen;

14.  verzoekt de Commissie meer steun te verlenen aan onafhankelijke media in Belarus, waarvan het voortbestaan en de werking essentieel zijn om de Belarussische bevolking en de internationale gemeenschap objectief te informeren over de gebeurtenissen in Belarus;

15.  veroordeelt met klem de aanhoudende voltrekking van de doodstraf en verzoekt dat deze onmiddellijk en onherroepelijk wordt afgeschaft, en verzoekt zolang dit nog niet is gebeurd om een moratorium op de doodstraf en een effectief recht op beroep tegen doodvonnissen;

16.  roept de Belarussische autoriteiten op journalisten en mediamedewerkers niet langer aan te vallen, vast te houden en te demoniseren en te streven naar betekenisvolle bescherming van de vrijheid van de media;

17.  dringt er bij de EU op aan steun te verlenen aan een internationaal onderzoek naar misdaden die door het regime van Loekasjenko zijn gepleegd tegen de bevolking van Belarus; is van mening dat het onderzoek moet worden ondersteund door de oprichting van een centrum voor het verzamelen van bewijsmateriaal en een EU-taskforce van deskundigen op het gebied van internationaal recht om te helpen bij toekomstige internationale onderzoeken; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de EDEO volledige steun te verlenen aan de inspanningen van de VN-Mensenrechtenraad en het Moskou-mechanisme van de OVSE, alsook van mensenrechtenactivisten en het maatschappelijk middenveld, om te waarborgen dat mensenrechtenschendingen worden gedocumenteerd en gemeld en de daders vervolgens ter verantwoording worden geroepen en gerechtigheid voor de slachtoffers geschiedt;

18.  veroordeelt het optreden van de Nationale Vergadering van Belarus om Belarussische burgers om politieke redenen hun staatsburgerschap te ontnemen;

19.  veroordeelt het hardhandige optreden tegen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, met name de arrestaties van Marfa Rabkova en Marina Kostiliansjenko van het mensenrechtencentrum Viasna, en dringt aan op onmiddellijke beëindiging van gendergerelateerde intimidatie van vrouwelijke activisten;

20.  is van mening dat de uitreiking van zijn Sacharov-prijs voor de vrijheid van denken voor 2020 aan de democratische oppositie in Belarus vanwege de pandemie voorlopig in de vorm van een plechtigheid op afstand kan plaatsvinden; benadrukt echter dat een fysieke ceremonie moet worden georganiseerd zodra de situatie dit toelaat;

21.  benadrukt dat de maatregelen die de EU en de lidstaten tot dusver tegen het regime van Loekasjenko hebben genomen, ontoereikend zijn, en is ingenomen met het besluit van de Raad om werk te maken van een derde pakket sancties voor ondernemingen en oligarchen die banden hebben met het Loekasjenko-bewind; dringt aan op een geloofwaardige uitbreiding van de sanctielijst van de EU;

22.  steunt het onmiddellijk uitsturen van een onderzoeksmissie van het Europees Parlement naar Vilnius en Warschau, alsook het aangaan van samenwerking met de oppositie in Belarus om mogelijke bemiddelings- en democratieondersteunende activiteiten te verkennen; onderstreept de noodzaak van verdere bemiddelings- en democratieondersteunende activiteiten, zoals een missie op hoog niveau om de onderzoeksmissie te volgen;

23.  dringt aan op een volledige bevriezing van alle overdrachten van EU-middelen, met inbegrip van leningen van de Europese Investeringsbank, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en andere, naar de huidige Belarussische regering en door de staat gecontroleerde projecten; verzoekt de EDEO de onderhandelingen over de partnerschapsprioriteiten van de EU en Belarus op te schorten totdat vrije en eerlijke presidentsverkiezingen hebben plaatsgevonden;

24.  verzoekt de EU en de lidstaten de bijstand aan het Belarussische maatschappelijk middenveld op te voeren en de betrokkenheid van de EU bij en de steun aan onafhankelijke maatschappelijke organisaties, mensenrechtenverdedigers en onafhankelijke journalisten, met name die in gevangenschap, te vergroten door toezicht te houden op hun processen; verzoekt de Commissie snel een beurzenprogramma op te zetten voor studenten en wetenschappers die vanwege hun prodemocratische houding zijn uitgesloten van Belarussische universiteiten; verzoekt de Commissie een gericht EU-bijstandsprogramma op te zetten om slachtoffers van politieke onderdrukking en politiegeweld te helpen;

25.  veroordeelt de uitzetting van Europese diplomaten uit Belarus en verzoekt de EU en de lidstaten te overwegen hun diplomatieke contacten met het land terug te schroeven;

26.  betreurt de verzoeken van de Belarussische autoriteiten om Stsiapan Putsila en Roman Protasevich uit te leveren, de oprichters van de in Warschau gevestigde zenders Telegram Next en Nexta-live, die door het Belarussische Staatsveiligheidscomité (KGB) zijn toegevoegd aan de lijst van personen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten;

27.  verzoekt de lidstaten en de Commissie uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de rapporteur van het Moskou-mechanisme van de OVSE met betrekking tot het verlenen van asiel in gevallen van vervolging die onder het Vluchtelingenverdrag van Genève vallen; moedigt de lidstaten in dit verband aan de procedure voor het verkrijgen van visa voor personen die Belarus om politieke redenen ontvluchten, verder te vergemakkelijken en deze personen en hun gezinnen alle nodige ondersteuning en bijstand te verlenen;

28.  veroordeelt de onderdrukking van de media en de toegang tot het internet, de verspreiding van desinformatie en de mishandeling, arrestaties en intimidatie van journalisten en bloggers; onderstreept het recht van de Belarussische bevolking op ongehinderde toegang tot informatie; dringt er bij de EU op aan gebruik te maken van haar instrumenten ter ondersteuning van media en journalisten die het slachtoffer zijn van onderdrukking door het regime;

29.  dringt erop aan dat Belarussische werknemers hun recht om vreedzaam te staken kunnen uitoefenen zonder risico op ontslag, arrestatie of andere represailles;

30.  betreurt dat de kerncentrale van Astravyets niet voldoet aan de strengste internationale milieu- en veiligheidsnormen; steunt de inspanningen om Europese solidariteit te waarborgen met betrekking tot een verbod op de invoer van energie uit de kerncentrale van Astravyets naar de EU markt;

31.  verzoekt de Raad en de Commissie nogmaals onverwijld alomvattende, doeltreffende en tijdige beperkende maatregelen op EU-niveau vast te stellen, een zogeheten Europese Magnitsky-wet waarmee gerichte sancties kunnen worden opgelegd aan personen, statelijke en niet-statelijke actoren en andere entiteiten die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen, misbruik en corruptie;

32.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, en de autoriteiten van de Republiek Belarus.

(1) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0231.
(2) PB C 11 van 13.1.2020, blz. 18.
(3) PB C 390 van 18.11.2019, blz. 100.
(4) PB C 298 van 23.8.2018, blz. 60.
(5) PB C 224 van 27.6.2018, blz. 135.
(6) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0280.
(7) PB L 45 van 18.2.2020, blz. 3.

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid