Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2882(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0389/2020

Rozpravy :

PV 26/11/2020 - 8.3
CRE 26/11/2020 - 8.3

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0331

Prijaté texty
PDF 149kWORD 51k
Štvrtok, 26. novembra 2020 - Brusel
Pokračujúce porušovanie ľudských práv v Bielorusku, najmä vražda Ramana Bandarenku
P9_TA(2020)0331RC-B9-0389/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o pokračujúcom porušovaní ľudských práv v Bielorusku, najmä o vražde Ramana Bandarenku (2020/2882(RSP))

Európsky parlament

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä uznesenia zo 17. septembra 2020 o situácii v Bielorusku(1), zo 4. októbra 2018 o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, najmä o prípade webovej lokality Charter 97(2), z 19. apríla 2018 o Bielorusku(3), zo 6. apríla 2017 o situácii v Bielorusku(4) a z 24. novembra 2016 o situácii v Bielorusku(5),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 21. októbra 2020 o vzťahoch s Bieloruskom(6),

–  so zreteľom na Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia 2020, ktorá bola udelená demokratickej opozícii v Bielorusku 22. októbra 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 13. augusta 2020 a vyhlásenie vedúcich predstaviteľov piatich politických skupín zo 17. augusta 2020 o situácii v Bielorusku po tzv. prezidentských voľbách z 9. augusta 2020,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 1. a 16. októbra 2020 a na závery Rady z 12. októbra 2020 o Bielorusku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 6. novembra 2020 o pridaní 15 predstaviteľov bieloruských orgánov vrátane Alexandra Lukašenka do zoznamu osôb podliehajúcich sankciám, čím sa celkový počet bieloruských občanov, na ktorých sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie aktív, zvýšil na 59; so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 17. februára 2020 o predĺžení embarga EÚ z roku 2004 týkajúceho sa zbraní a vybavenia, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu v Bielorusku(7),

–  so zreteľom na hlavný výsledok mimoriadneho zasadnutia Rady pre zahraničné veci zo 14. augusta 2020 a závery predsedu Európskej rady z 19. augusta 2020 o situácii v Bielorusku po prezidentských voľbách z 9. augusta 2020,

–  so zreteľom na početné nedávne vyhlásenia PK/VP o Bielorusku, najmä vyhlásenia z 11. augusta 2020 a zo 17. augusta 2020, a na predchádzajúce vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“), najmä na vyhlásenie z 13. novembra 2020 o smrti Ramana Bandarenku, ako aj vyhlásenia o uplatňovaní trestu smrti v Bielorusku,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP zo 7. septembra 2020 o svojvoľnom a nevysvetlenom zatýkaní a zadržiavaní z politických dôvodov a na vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie z 11. septembra 2020 o stupňovaní násilia a zastrašovania členov koordinačnej rady, so zreteľom na spoločné vyhlásenie delegácie EÚ v Bielorusku v mene členských štátov EÚ zastúpených v Minsku, britského veľvyslanectva, veľvyslanectva Švajčiarska a veľvyslanectva Spojených štátov amerických zo 17. novembra 2020 o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku,

–  so zreteľom na vyhlásenia OSN o situácii v Bielorusku, najmä na vyhlásenia osobitných spravodajcov OSN pre ľudské práva z 13. augusta 2020 a 19. novembra 2020 a hovorcu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 21. augusta 2020, 11. septembra 2020 a 13. novembra 2020 a vyhlásenia prijaté počas naliehavej rozpravy o situácii v oblasti ľudských práv na 45. zasadnutí Rady pre ľudské práva z 18. septembra 2020,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku zo 17. júla 2020 a na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva zo 17. septembra 2020 o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku pred prezidentskými voľbami v roku 2020 a po nich,

–  so zreteľom na správu spravodajcu OBSE v rámci moskovského mechanizmu z 5. novembra 2020 o údajnom porušovaní ľudských práv v súvislosti s prezidentskými voľbami z 9. augusta 2020 v Bielorusku,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na všetky dohovory o ľudských právach, ktorých signatárom je aj Bielorusko,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže bezprecedentné pokojné protesty a štrajky pokračujú v Bielorusku viac ako 100 dní po ich začatí, čo preukazuje mieru nespokojnosti a mobilizácie bieloruskej spoločnosti proti masívnemu falšovaniu výsledkov volieb a porušovaniu ľudských práv páchanému autokratickým režimom krajiny; keďže pokračujúce protesty vrcholia počas víkendov pochodmi jednoty a rozsah týchto protestov je v histórii Bieloruska bezprecedentný, keďže sa na nich zúčastňujú státisíce osôb;

B.  keďže bieloruské orgány reagovali na legitímne a pokojné protesty násilím, represiami, systematickým zastrašovaním, obťažovaním, obmedzovaním základných slobôd a neľudským zaobchádzaním vrátane mučenia a sexuálneho násilia voči osobám zadržaným počas protestov, medzi ktorými boli aj obhajcovia ľudských práv; keďže obhajcovia ľudských práv zdokumentovali viac ako 500 prípadov mučenia a zlého zaobchádzania, pričom niekoľko osôb je nezvestných alebo bolo nájdených mŕtvych vrátane Alexandra Tarajkovského, Konstantina Šišmakova, Arcioma Parukova, Alexandra Vichora a Genadija Šutova; keďže Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa ešte vykonáva trest smrti;

C.  keďže sa odhaduje, že viac ako 25 000 Bielorusov bolo v určitom čase zadržaných za to, že protestovali proti režimu, a to pred voľbami z 9. augusta 2020, ako aj po nich, vrátane starších osôb, žien a detí; keďže najnovšie 8. aj 15. novembra 2020 bolo počas prebiehajúcich pokojných protestov zadržaných viac ako 1 000 osôb; keďže v Bielorusku je viac ako 125 politických väzňov;

D.  keďže 31-ročný učiteľ výtvarného umenia Raman Bandarenka bol večer 11. novembra 2020 brutálne zbitý skupinou zamaskovaných mužov v civilných odevoch s údajnými úzkymi väzbami na Lukašenkov režim; keďže pán Bandarenka bol zbitý aj vo väzbe a po dvoch hodinách bol prevezený do nemocnice so zraneniami hlavy, v dôsledku ktorých nasledujúci deň zomrel; keďže orgány sa snažia zbaviť sa zodpovednosti tým, že tvrdia, že pána Bandarenku zbili „príslušní občania“, a stíhajú dvoch oznamovateľov: lekára a novinára;

E.  keďže bieloruské orgány neprijali okamžité opatrenia, ktoré vyžaduje zákon na vyšetrenie tohto trestného činu, a v nasledujúcich dňoch bolo v Bielorusku zadržaných viac ako 1 100 osôb, ktoré si pripomenuli smrť pána Bandarenku; keďže predstavitelia pravoslávnej a katolíckej cirkvi dostali od bieloruského vyšetrovacieho výboru oznámenia o porušení zákona, keďže odsúdili zničenie pamätníka Ramana Bandarenku bezpečnostnými silami;

F.  keďže orgány namiesto toho, aby predviedli pred súd osoby zodpovedné za smrť Ramana Bandarenku, stíhajú tých, ktorí sa snažia zistiť pravdu o okolnostiach jeho smrti; keďže bieloruská generálna prokuratúra začala 19. novembra 2020 trestné konanie podľa článku 178 ods. 3 bieloruského trestného zákonníka („zverejnenie lekárskeho tajomstva, ktoré má závažné dôsledky“); keďže Kacjaryna Barysevič, novinárka z nezávislej mediálnej organizácie TUT.BY, ktorá písala o smrti Ramana Bandarenku, bola následne zatknutá;

G.  keďže bieloruské ministerstvo vnútra vydalo 12. októbra 2020 vyhlásenie, v ktorom oznámilo, že je pripravené proti protestujúcim použiť ostrú muníciu; keďže orgány počas niekoľkých protestov použili priamo proti jednotlivcom omračovacie granáty, paprikový sprej a gumové projektily a strieľali do vzduchu; keďže neustále dochádza k dopravným a komunikačným obmedzeniam, k čomu patria najmä obmedzenia prístupu na internet, ktoré slúžia ako spôsob zabránenia a rozohnania protestov;

H.  keďže bieloruské orgány pokračujú v násilných zásahoch proti nezávislým bieloruským spravodajcom a občianskym novinárom a úmyselne sa pokúšajú brániť v objektívnom spravodajstve; keďže len 15. novembra 2020 bolo zatknutých 23 novinárov, ktorí z rôznych bieloruských miest informovali o protestoch, ktoré sa konali na pamiatku Ramana Bandarenku; keďže zahraničné médiá a novinári nemajú do Bieloruska povolený vstup;

I.  keďže počas volieb a po nich bolo stíhaných celkovo 390 novinárov, z ktorých 77 si odpykalo krátke tresty odňatia slobody v trvaní do 15 dní za správne priestupky; keďže podľa bieloruského združenia novinárov je k 23. novembru 2020 zadržiavaných 14 novinárov za správne priestupky alebo obvinenia;

J.  keďže svojvoľné zadržiavanie a zatýkanie novinárov často sprevádzalo použitie sily a viedlo k poškodeniu a zhabaniu profesionálneho vybavenia, ako aj k vymazaniu pripravených videomateriálov; keďže tri novinárky boli pri výkone svojich novinárskych povinností zranené gumovými projektilmi;

K.  keďže zahraničným korešpondentom, ktorí prišli, aby informovali o voľbách, bola odopretá akreditácia; keďže 2. októbra 2020 bieloruské ministerstvo zahraničných vecí zrušilo akreditáciu všetkým zahraničným novinárom v krajine, pričom tento krok opísalo ako súčasť reformy právnych predpisov a postupov krajiny týkajúcich sa médií;

L.  keďže terčom represií sú aj bieloruské deti, keďže ich rodičom je pohrozené stratou opatrovníctva, ak sa budú zúčastňovať na protestoch;

M.  keďže EÚ uložila sankcie voči 40 osobám zodpovedným za násilie, represie a falšovanie výsledkov volieb v Bielorusku; keďže Európska rada 6. novembra 2020 rozhodla o pridaní 15 predstaviteľov bieloruských orgánov vrátane Alexandra Lukašenka a jeho syna do zoznamu osôb podliehajúcich sankciám; keďže sa pripravujú ďalšie sankcie voči jednotlivcom a spoločnostiam; keďže 3. novembra 2020 jadrová elektráreň Astravec začala vyrábať elektrickú energiu, čo vyvoláva nové obavy o jej bezpečnosti;

N.  keďže bieloruské orgány doteraz nevyšetrili správy o policajnej brutalite a beztrestnosť za porušovanie ľudských práv je stále rozšírená; keďže absencia právneho štátu bráni právu obetí na spravodlivý proces;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje vraždu Ramana Bandarenku a vyjadruje úprimnú sústrasť jeho rodine a všetkým rodinám, ktoré stratili svojich milovaných v dôsledku represií Lukašenkovho režimu;

2.  žiada rýchle, dôkladné, nestranné a nezávislé vyšetrenie úmrtia Ramana Bandarenku a úmrtí Alexandra Tarajkovského, Alexandra Vichora, Arcioma Parukova, Henadza Šutova a Kanstantina Šišmakova v súvislosti s protestmi;

3.  vyzýva bieloruské orgány, aby okamžite prepustili všetkých politických väzňov vrátane Dr. Arcioma Sarokina a novinárky Kacjaryny Barysevičovej, ktorí odhalili oficiálny pokus o zamaskovanie vraždy Ramana Bandarenku;

4.  opakovane vyjadruje svoju podporu protestujúcim Bielorusom v ich požiadavkách týkajúcich sa slobody, demokracie, dôstojnosti a práva zvoliť si vlastný osud; odsudzuje pretrvávajúce porušovanie ľudských práv, zastrašovanie a neprimerané používanie sily voči pokojným demonštrantom;

5.  požaduje okamžité prepustenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý vo verejnom záujme poskytol médiám informácie o smrti Ramana Bandarenku médiám bez toho, aby boli porušené práva rodiny obete;

6.  naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby skoncovali so všetkými formami násilia, zlého zaobchádzania, rodovo motivovaného násilia a mučenia voči bieloruským občanom a zadržiavaným osobám, udelili im prístup k lekárskemu a právnemu poradenstvu a aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetky osoby svojvoľne zadržiavané aj za účasť na protestoch proti výsledkom volieb alebo proti násiliu, ktoré používajú orgány, alebo za vyjadrenie podpory týmto protestom;

7.  dôrazne odsudzuje akékoľvek použitie zastrašovania, obťažovania, svojvoľného zatýkania a zadržiavania a zlého zaobchádzania voči občanom a odsudzuje porušovanie ľudských práv, ktoré páchajú bieloruské štátne orgány alebo ktoré sa pácha v ich mene; žiada, aby sa okamžite skoncovalo so všetkými formami obťažovania občanov, ako je prepúšťanie zamestnancov alebo vylučovanie študentov za účasť na štrajkoch alebo protestoch, odobratie novinárskej akreditácie, trestné prerušenie komunálnych služieb, ako je voda alebo kúrenie, odobratie práv starostlivosti o dieťa a zablokovanie súkromných bankových účtov a prístupu k internetu;

8.  vyzýva všetkých bieloruských zamestnancov orgánov presadzovania práva a všetkých tých, ktorí konajú v mene bieloruských orgánov, aby okamžite prestali používať násilie voči civilnému obyvateľstvu a aby sa zdržali vykonávania trestných príkazov a pokynov týkajúcich sa použitia neprimeranej sily, násilia, mučenia a zlého zaobchádzania voči občanom; žiada zavedenie osobitného vymedzenia mučenia do bieloruského trestného zákonníka v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a legislatívne zmeny na kriminalizáciu nedobrovoľného zmiznutia;

9.  odsudzuje absolútnu neochotu orgánov vyšetriť prípady zlého zaobchádzania a mučenia zo strany predstaviteľov presadzovania práva, zatiaľ čo vedú trestné vyšetrovania pokojných občanov; zdôrazňuje, že toto je dôkazom úmyselnej a systematickej politiky represií a beztrestnosti, čo ešte viac zdôrazňuje to, že zapojenej polícii a špeciálnym bezpečnostným silám sa naďalej udeľujú najvyššie pocty za ich účasť na trestných činoch proti obyvateľstvu;

10.  odmieta výsledky takzvaných prezidentských volieb, ktoré sa konali 9. augusta 2020, a vyjadruje svoju jednoznačnú podporu bieloruskému ľudu v jeho legitímnych požiadavkách týkajúcich sa naliehavého ukončenia autoritárskych represií, rešpektovania základných slobôd a ľudských práv, demokratického zastúpenia a politickej účasti a nových, slobodných a spravodlivých volieb v súlade s medzinárodnými normami a za účasti volebnej pozorovateľskej misie Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) OBSE;

11.  vyzýva všetky podniky pôsobiace v Bielorusku, aby uplatňovali osobitnú starostlivosť a dodržiavali svoju povinnosť rešpektovať ľudské práva v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

12.  trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť právo občanov na slobodu zhromažďovania, združovania, prejavu a presvedčenia, ako aj slobodu médií, a teda zrušiť všetky právne a praktické obmedzenia, ktoré bránia týmto slobodám;

13.  opakovane zdôrazňuje, že je dôležité nastoliť právny štát s cieľom rešpektovať základné slobody a ľudské práva, ako aj fungujúce nezávislé súdnictvo s cieľom zabezpečiť právo na obhajcu, spravodlivý proces a právne prostriedky;

14.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoju pomoc nezávislým médiám v Bielorusku, ktorých prežitie a prevádzka sú nevyhnutné na to, aby sa bieloruskej verejnosti, ako aj medzinárodnému spoločenstvu poskytovali objektívne informácie o dianí v Bielorusku;

15.  dôrazne odsudzuje pretrvávajúce uplatňovanie trestu smrti a žiada jeho okamžité a trvalé zrušenie, a pokiaľ k tomu nedôjde, moratórium na trest smrti a účinné právo odvolať sa proti rozsudkom o treste smrti;

16.  vyzýva bieloruské orgány, aby zastavili útoky na novinárov a pracovníkov médií, ich zadržiavanie a démonizáciu a pracovali na zmysluplnej ochrane slobody médií;

17.  žiada, aby EÚ podporila medzinárodné vyšetrovanie trestných činov páchaných Lukašenkovým režimom proti bieloruskému ľudu; domnieva sa, že toto vyšetrovanie by sa malo podporiť zriadením centra na zber dôkazov a pracovnej skupiny EÚ zloženej z odborníkov v oblasti medzinárodného práva s cieľom poskytnúť pomoc pri budúcich medzinárodných vyšetrovaniach; vyzýva Komisiu, členské štáty a ESVČ, aby v plnej miere podporovali úsilie Rady OSN pre ľudské práva a moskovského mechanizmu OBSE, ako aj obhajcov ľudských práv a občianskej spoločnosti, o zabezpečenie dokumentácie a podávania správ o porušovaní ľudských práv a následnej zodpovednosti a spravodlivosti pre obete;

18.  odsudzuje konanie bieloruského národného zhromaždenia, v dôsledku ktorého sa občanom z politických dôvodov odoberá ich štátna príslušnosť;

19.  odsudzuje zásah proti obhajkyniam ľudských práv, a najmä zatknutie Marfy Rabkovovej a Mariny Kostyliančenkovej z Centra pre ľudské práva Viasna, a žiada, aby sa okamžite skoncovalo s rodovo motivovaným obťažovaním aktivistiek;

20.  domnieva sa, že udelenie jeho Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2020 demokratickej opozícii v Bielorusku sa z dôvodu pandémie zatiaľ môže uskutočniť vo forme slávnostného podujatia na diaľku; zdôrazňuje však, že fyzická slávnosť by sa mala zorganizovať hneď, ako to situácia umožní;

21.  zdôrazňuje, že opatrenia, ktoré EÚ a členské štáty proti Lukašenkovmu režimu doteraz prijali, sú nedostatočné, a víta rozhodnutie Rady vypracovať tretí balík sankcií zameraných proti podnikom a oligarchom s väzbami na Lukašenkov režim; žiada dôveryhodné rozšírenie zoznamu sankcií EÚ;

22.  podporuje okamžité vyslanie prieskumnej misie Európskeho parlamentu do Vilniusu a Varšavy, ako aj spoluprácu s opozíciou v Bielorusku s cieľom preskúmať možné činnosti na podporu mediácie a demokracie; zdôrazňuje, že sú potrebné ďalšie činnosti na podporu mediácie a demokracie, ako je misia na vysokej úrovni, ktorá by mala nasledovať po prieskumnej misii;

23.  žiada úplné zmrazenie všetkých prevodov finančných prostriedkov EÚ vrátane pôžičiek od Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a iných súčasnej bieloruskej vláde a projektom, ktoré kontroluje štát; výzva ESVČ, aby pozastavila rokovania o prioritách partnerstva medzi EÚ a Bieloruskom, kým sa neuskutočnia slobodné a spravodlivé prezidentské voľby;

24.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby zvýšili pomoc bieloruskej občianskej spoločnosti a zlepšili spoluprácu EÚ s nezávislými organizáciami občianskej spoločnosti, obhajcami ľudských práv a nezávislými novinármi, a najmä tými, ktorí sú zadržiavaní, a zvýšili podporu týmto organizáciám, obhajcom a novinárom prostredníctvom monitorovania ich súdnych procesov; žiada Komisiu, aby urýchlene vytvorila štipendijný program pre študentov a akademikov vylúčených z bieloruských univerzít pre ich prodemokratický postoj; vyzýva Komisiu, aby začala cielený program pomoci EÚ na pomoc obetiam politických represií a policajného násilia;

25.  odsudzuje vyhostenie európskych diplomatov z Bieloruska a vyzýva EÚ a členské štáty, aby zvážili zníženie úrovne diplomatickej spolupráce s touto krajinou;

26.  vyjadruje poľutovanie nad žiadosťami bieloruských orgánov o extradíciu Scjapana Pucilu a Romana Protaseviča, zakladateľov kanálov Telegram Next a Nexta-live so sídlom vo Varšave, ktorých bieloruský Výbor pre štátnu bezpečnosť (KGB) pridal na zoznam osôb zapojených do teroristických činností;

27.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vykonávali odporúčania spravodajcu OBSE v rámci moskovského mechanizmu v súvislosti s udeľovaním azylu v prípadoch prenasledovania podľa Ženevského dohovoru o utečencoch; v tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby ďalej uľahčovali postup získavania víz pre osoby, ktoré z Bieloruska utekajú z politických dôvodov, a aby týmto osobám a ich rodinám poskytli všetku potrebnú podporu a pomoc;

28.  odsudzuje potláčanie médií a prístupu k internetu, šírenie dezinformácií a bitie, zatýkanie a zastrašovanie novinárov a blogerov; zdôrazňuje právo obyvateľov Bieloruska na neobmedzený prístup k informáciám; vyzýva EÚ, aby použila svoje nástroje na podporu médií a novinárov, ktorí čelia represiám zo strany režimu;

29.  trvá na tom, že bieloruskí pracovníci by mali mať možnosť uplatňovať svoje právo na štrajk pokojne a bez rizika prepustenia, zatknutia alebo iných odvetných opatrení;

30.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že jadrová elektráreň Astravec nespĺňa najvyššie medzinárodné normy v oblasti životného prostredia a bezpečnosti; podporuje úsilie o zabezpečenie európskej solidarity, pokiaľ ide o zákaz dovozu energie z jadrovej elektrárne Astravec na trh EÚ;

31.  opakovane vyzýva Radu a Komisiu, aby zaviedli komplexné, účinné a včasné celoeurópske reštriktívne opatrenia, tzv. európsky Magnitského zákon, ktoré by bezodkladne umožnili zamerať sa na akéhokoľvek jednotlivca, štátnych alebo neštátnych aktérov a iné subjekty, ktoré sú zodpovedné za vážne porušovanie ľudských práv, zneužívanie a korupciu alebo sa na nich podieľajú;

32.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a orgánom Bieloruskej republiky.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0231.
(2) Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2020, s. 18.
(3) Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 100.
(4) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 60.
(5) Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 135.
(6) Prijaté texty, P9_TA(2020)0280.
(7) Ú. v. EÚ L 45, 18.2.2020, s. 3.

Posledná úprava: 26. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia