Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0253(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0217/2020

Teksty złożone :

A9-0217/2020

Debaty :

PV 26/11/2020 - 7
CRE 26/11/2020 - 7

Głosowanie :

PV 26/11/2020 - 10
PV 26/11/2020 - 16

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0333

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 42k
Czwartek, 26 listopada 2020 r. - Bruksela
Zniesienie ceł na niektóre produkty ***I
P9_TA(2020)0333A9-0217/2020
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia ceł na niektóre produkty (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0496),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0284/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 18 listopada 2020 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0217/2020),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 26 listopada 2020 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... w sprawie zniesienia ceł na niektóre towary
P9_TC1-COD(2020)0253

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2020/2131.)

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności