Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 137kWORD 42k
Czwartek, 26 listopada 2020 r. - Bruksela
Środki tymczasowe w przypadku podatku od wartości dodanej w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID 19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby w odpowiedzi na pandemię COVID 19
P9_TA(2020)0335

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE w zakresie środków tymczasowych w przypadku podatku od wartości dodanej w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID‑19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby w odpowiedzi na pandemię COVID‑19 (COM(2020)0688 – C9-0352/2020 – 2020/0311(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2020)0688),

—  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0352/2020),

—  uwzględniając art.82 i 163 Regulaminu,

1.  zatwierdza wniosek Komisji ;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności