Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2876(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0373/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0373/2020

Συζήτηση :

PV 25/11/2020 - 12
CRE 25/11/2020 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0336

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 186kWORD 63k
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Το δικαίωμα στην άμβλωση στην Πολωνία
P9_TA(2020)0336B9-0373/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη ντε φάκτο απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση στην Πολωνία (2020/2876(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 2 και 7 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) της 4ης Νοεμβρίου 1950 και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR) της 16ης Δεκεμβρίου 1966 και το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της 10ης Δεκεμβρίου 1984,

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 23 Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την έβδομη περιοδική έκθεση για την Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO, της 10ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που διεξήχθη στο Κάιρο το 1994, το πρόγραμμα δράσης της, καθώς και τα αποτελέσματα των αναθεωρητικών διασκέψεών της και της Διάσκεψης Κορυφής του Ναϊρόμπι για την ICPD25,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου που εγκρίθηκαν από την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα επακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014, καθώς και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας(1),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ) που συμφωνήθηκαν το 2015,

–  έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 4ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe» (Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του ετήσιου συμποσίου του 2017 για τα θεμελιώδη δικαιώματα με θέμα «Τα δικαιώματα των γυναικών σε ταραχώδεις καιρούς», που διοργάνωσε η Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) του 2018 σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αποστολής της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της 10ης Ιουλίου 2017, μετά την αποστολή της στην Πολωνία στις 22 έως 24 Μαΐου 2017, και την έκθεση αποστολής, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων μετά την αποστολή ad hoc αντιπροσωπείας στην Πολωνία σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου (19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2018),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Πολωνία, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία(2) και το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας(3),

–  έχοντας υπόψη τις τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή κατά της Πολωνίας σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του πολωνικού δικαστικού συστήματος και την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τη διαπίστωση σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας (COM(2017)0835),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία(5),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη(6), και το νομοθετικό του ψήφισμα της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών της(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για το 2020 σχετικά με το κράτος δικαίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 με τίτλο «Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2020)0580) και το κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που απέστειλαν οι πέντε αρχηγοί ομάδων της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Πρωθυπουργό της Πολωνίας, στις 30 Οκτωβρίου 2020(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δηλώνει ότι θεμελιώνεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει, βάσει του διεθνούς δικαίου και των Συνθηκών της ΕΕ, υποχρεώσεις και καθήκοντα όσον αφορά την τήρηση, τη διασφάλιση και την ενάσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αποτελεσματικό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών των πολιτών στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη, την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΑΔ, τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών σχετίζονται με πολλά ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία συγκαταλέγονται το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην προστασία από απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, την ενημέρωση και την εκπαίδευση και η απαγόρευση διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα αυτά αποτυπώνονται επίσης στο Σύνταγμα της Πολωνίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ασχολείται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στο πρόσφατα εγκριθέν πρόγραμμά του EU4Health, προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη πρόσβαση σε αγαθά που είναι αναγκαία για την ασφαλή κατοχύρωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων (π.χ. φάρμακα, αντισύλληψη και ιατρικός εξοπλισμός)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο θεσπίστηκε ως ένα από τα βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση των ελέγχων και των ισορροπιών του συνταγματικού δημοκρατικού πολιτεύματος και του κράτους δικαίου στην Πολωνία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία εξέδωσαν κοινή δήλωση, τον Αύγουστο του 2018, στην οποία τονίζουν ότι η πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες και ενημέρωση, αποτελούν βασικές πτυχές της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών, προτρέποντας παράλληλα τις χώρες να θέσουν τέλος στους περιορισμούς των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς συνιστούν απειλή για την υγεία και τη ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην άμβλωση αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, ενώ η καθυστέρηση και η αποστέρησή της συνιστούν μορφές έμφυλης βίας και μπορεί να ισοδυναμούν με βασανιστήρια και/ή σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα αποτελούν στόχους του ΣΒΑ 3 του ΟΗΕ και ότι η έμφυλη βία και οι επιβλαβείς πρακτικές αποτελούν στόχους του ΣΒΑ 5·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ολοκληρωμένη και κατάλληλη για την ηλικία ενημέρωση, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση σχετικά με τις σχέσεις, καθώς και η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, καθώς και η αυτονομία και η ικανότητα των κοριτσιών και των γυναικών να λαμβάνουν ελεύθερες και ανεξάρτητες αποφάσεις για το σώμα τους και τη ζωή τους, αποτελούν προϋπόθεση για την οικονομική ανεξαρτησία τους και, επομένως, είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη της έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ό, τι αφορά το σώμα τους είναι επιλογή τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία έχει κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τη Σύμβαση του Lanzarote, την ICCPR, την ICESCR και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και είναι υποχρεωμένη, βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να παρέχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση, μεταξύ άλλων σχετικά με τους κινδύνους σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, και να αμφισβητεί τα έμφυλα στερεότυπα στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ σχετικά με την πρόσβαση στη νόμιμη άμβλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει επικρίνει την Πολωνία για έλλειψη προόδου στον τομέα αυτό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές διαφορές στα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση στην άμβλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία έχει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις στον Ευρωπαϊκό Άτλαντα Αντισύλληψης 2020, με μία από τις πιο περιοριστικές πολιτικές όσον αφορά την πρόσβαση σε μέσα αντισύλληψης, τον οικογενειακό προγραμματισμό, την παροχή συμβουλών και την παροχή ενημέρωσης στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία είναι μία από τις λίγες χώρες στις οποίες απαιτείται συνταγή για το χάπι της επόμενης μέρας, την οποία συχνά οι γιατροί αρνούνται λόγω προσωπικών πεποιθήσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του 2015 σχετικά με τον νόμο της 5ης Δεκεμβρίου 1996 για τα επαγγέλματα του γιατρού και του οδοντιάτρου, οι επαγγελματίες του τομέα υγείας και οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να υποδεικνύουν εναλλακτική μονάδα ή επαγγελματία σε περίπτωση που αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας λόγω προσωπικών πεποιθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική μορφή του νόμου, όπως τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020, δεν περιλάμβανε την υποχρέωση παραπομπής, όπως είχε προταθεί αρχικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράλειψη αυτή καταδεικνύει πλήρη αδιαφορία για τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ κατά της Πολωνίας στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Ομοσπονδία Γυναικών και Οικογενειακού Σχεδιασμού, το 2018 μόνο το 10 % των νοσοκομείων που ήταν συμβεβλημένα με το πολωνικό Εθνικό Ταμείο Υγείας πραγματοποιούσαν νόμιμες αμβλώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι ολόκληρα πολωνικά βοϊβοδάτα αρνούνται να πραγματοποιήσουν ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις, με αποτέλεσμα η πρόσβαση των γυναικών σε αυτές τις υπηρεσίες να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και συχνά αδύνατη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γιατροί στην Πολωνία, λόγω φόβου και πιέσεων από ομοτίμους και τις ιατρικές αρχές, προτιμούν να μη συνδέονται με διαδικασίες άμβλωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την ευρέως χρησιμοποιούμενη ρήτρα επίκλησης λόγων συνείδησης, οι γιατροί δημιουργούν πρόσθετα μη θεσμοθετημένα εμπόδια, όπως περιττές ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογική εξέταση ή πρόσθετες επισκέψεις σε ειδικούς, ή περιορίζουν τα δικαιώματα των γυναικών σε προγεννητικές εξετάσεις και ενημέρωση που θα πρέπει να διασφαλίζονται για όλες στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος υγείας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Πολωνία η πρόσβαση στη γυναικολογική περίθαλψη είναι εξαιρετικά περιορισμένη και σχεδόν αδύνατη σε ορισμένες περιοχές, με αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό ανεπιθύμητων κυήσεων, κακή αναπαραγωγική υγεία, υψηλό επιπολασμό του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και ανεπαρκή πρόσβαση στην αντισύλληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη και τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ+ είναι εξαιρετικά περιορισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεμφυλικά και τα μη δυϊκά ως προς το φύλο άτομα που χρειάζονται γυναικολογική φροντίδα αντιμετωπίζουν διακρίσεις στο ιατρικό περιβάλλον και συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις αρχές του 2019, περισσότερες από 80 περιφέρειες, κομητείες ή δήμοι έχουν εγκρίνει ψηφίσματα κατά των ΛΟΑΔΜ+ με τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως ζώνες απαλλαγμένες από την επονομαζόμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ», ή έχουν υιοθετήσει εν συνόλω ή εν μέρει τους «Περιφερειακούς χάρτες για τα δικαιώματα των οικογενειών», που εισάγουν διακρίσεις, ιδίως εις βάρος των μονογονεϊκών οικογενειών και των γονέων και ατόμων ΛΟΑΔΜ+ και, εκ των πραγμάτων, περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι έως και 200 000 γυναίκες διακόπτουν κάθε χρόνο την εγκυμοσύνη τους στην Πολωνία και αναγκάζονται να υποβάλλονται σε παράνομες αμβλώσεις που βασίζονται κυρίως στη χρήση χαπιών ιατρικής άμβλωσης χωρίς την απαραίτητη επαγγελματική ιατρική παρακολούθηση και παροχή συμβουλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως και 30 000 γυναίκες κάθε χρόνο αναγκάζονται να ταξιδεύουν από την Πολωνία στο εξωτερικό για να λάβουν την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται και να κάνουν άμβλωση(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε τέτοια μέτρα συνδέεται με την πληρωμή για υπηρεσίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου προσβάσιμες σε όλες τις γυναίκες, ιδίως στις γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτική κοινωνικοοικονομική κατάσταση και στις μετανάστριες σε αντικανονική κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό καθιστά την ασφαλή άμβλωση προσβάσιμη σε μια περιορισμένη μόνο ομάδα γυναικών στην Πολωνία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, απαντώντας σε πρόταση 119 βουλευτών του πολωνικού κοινοβουλίου με την υποστήριξη των επονομαζόμενων κινημάτων «υπέρ της ζωής», το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο, στις 22 Οκτωβρίου 2020, έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου του 1993 για τον οικογενειακό προγραμματισμό, την προστασία του ανθρώπινου εμβρύου και τις προϋποθέσεις για τη διακοπή της κύησης, η οποία επιτρέπει την άμβλωση σε περιπτώσεις όπου η προγεννητική εξέταση ή άλλοι ιατρικοί λόγοι καταδεικνύουν μεγάλη πιθανότητα σοβαρού και μη αναστρέψιμου ελαττώματος του εμβρύου ή ανίατης ασθένειας που απειλεί τη ζωή του εμβρύου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή πιθανότητα σοβαρής και μη αναστρέψιμης ανωμαλίας ή ανίατης ασθένειας του εμβρύου αποτέλεσε τη νομική βάση για 1 074 από τις 1 110 διακοπές της κύησης το 2019, ενώ οι υπόλοιπες αφορούσαν περιπτώσεις όπου η εγκυμοσύνη συνιστούσε απειλή για τη ζωή ή την υγεία μιας γυναίκας ή ήταν απόρροια απαγορευμένης πράξης (π.χ. βιασμού), οι οποίες είναι οι μόνες άλλες περιπτώσεις που επιτρέπει ο νόμος περί οικογενειακού προγραμματισμού του 1993·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της, η οποία, σύμφωνα με το πολωνικό δίκαιο είναι υποχρεωτική, και, μόλις δημοσιευθεί, θα οδηγήσει σε μια σχεδόν απόλυτη απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση στην Πολωνία, ποινικοποιώντας την άμβλωση και οδηγώντας στη διάδοση της κρυφής και μη ασφαλούς άμβλωσης και του τουρισμού άμβλωσης, στον οποίο έχουν πρόσβαση ορισμένες μόνο γυναίκες, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών και να τίθεται η ζωή τους σε κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η απόφαση δεν έχει δημοσιευτεί, πολλές έγκυοι που ενημερώθηκαν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρής και μη αναστρέψιμης ανωμαλίας ή ανίατης ασθένειας του εμβρύου είχαν περιορισμένη πρόσβαση στη νόμιμη άμβλωση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση συνιστά νέα επίθεση κατά του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και περαιτέρω απόπειρα περιορισμού της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, μεταξύ των πολλών που έχουν σημειωθεί στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόπειρες αυτές διακόπηκαν αρχικά το 2016, το 2018 και το 2020 λόγω της μαζικής αντιπαράθεσης Πολωνών πολιτών, όπως εκφράστηκε στις πορείες της «Μαύρης Παρασκευής» που υποστηρίχθηκαν σθεναρά από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από διάφορες πολιτικές ομάδες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση εκδόθηκε σε μια εποχή κατά την οποία, λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID-19, ίσχυαν περιορισμοί σε σχέση με τη δημόσια υγεία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, που αποτελούν σοβαρό εμπόδιο σε κάθε ουσιαστική δημοκρατική συζήτηση και ορθή διαδικασία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας όταν πρόκειται για ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους υγειονομικούς περιορισμούς και κινδύνους, πρωτοφανείς διαμαρτυρίες έλαβαν χώρα σε όλη την Πολωνία και παντού στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες διαδηλωτές εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για τους σοβαρούς περιορισμούς που υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να ελεγχθούν οι διαδηλώσεις αναπτύχθηκε η αστυνομία αποκατάστασης της τάξης και η στρατιωτική χωροφυλακή και ότι αστυνομικοί υπάλληλοι έκαναν χρήση υπέρμετρης βίας και σωματικής βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του πολωνικού κοινοβουλίου και Πολωνών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες αυτές αντιβαίνουν στις υποχρεώσεις της πολωνικής κυβέρνησης δυνάμει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, και στις κατευθυντήριες γραμμές του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στην ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, οι οποίες αναφέρουν ότι, κατά γενικό κανόνα, ο στρατός δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αστυνόμευση συγκεντρώσεων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές προέβησαν σε απειλές για να εμποδίσουν τους Πολωνούς πολίτες και τους πολίτες που ζουν στην Πολωνία να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων υψηλών χρηματικών προστίμων, ενώ ο εθνικός εισαγγελέας και Υπουργός Δικαιοσύνης Zbigniew Ziobro ανακοίνωσε ότι στους διοργανωτές διαδηλώσεων θα ασκούνται ποινικές διώξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης έως οκτώ ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί διαδηλωτές έχουν φυλακιστεί παράνομα, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2020, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Jarosław Kaczyński ενθάρρυνε τους πολίτες να υπερασπιστούν τις παραδοσιακές πολωνικές αξίες και να προστατεύσουν τις εκκλησίες «πάση θυσία», με αποτέλεσμα να σημειωθούν επιθέσεις κατά διαδηλωτών από εθνικιστές χούλιγκανς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επομένως, γίνεται κατάχρηση των πολιτιστικών και θρησκευτικών αξιών στην Πολωνία προκειμένου να παρεμποδιστεί η πλήρης εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών, η ισότητα των γυναικών και το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για το σώμα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φονταμενταλιστική οργάνωση, η Ordo Iuris, η οποία έχει στενούς δεσμούς με τον κυβερνητικό συνασπισμό, υπήρξε η κινητήρια δύναμη των εκστρατειών που αποσκοπούν στην υπονόμευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για την απαγόρευση της άμβλωσης, και ότι ζητεί την αποχώρηση της Πολωνίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τη δημιουργία «ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ»·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα της πολωνικής κοινωνίας υποστηρίζει το δικαίωμα πρόσβασης στην άμβλωση κατόπιν αιτήματος έως τη δωδέκατη εβδομάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση της κυβέρνησης, λόγω των επανειλημμένων επιθέσεων της κυβέρνησης κατά του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας διοργανώθηκαν και συντονίζονται ως επί το πλείστον από γυναικείες οργανώσεις, ακτιβιστές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με την υποστήριξη της πολωνικής αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση του Προέδρου της Πολωνίας μετά τις διαδηλώσεις όσον αφορά τη νομοθεσία για τις αμβλώσεις δεν είναι ικανοποιητική·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρακτικά της πολωνικής βουλής που αφορούν το Συνταγματικό Δικαστήριο, που εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2015 και στις 22 Ιουλίου 2016, καθώς και η δέσμη τριών νόμων που εγκρίθηκε στο τέλος του 2016, υπονόμευσαν σε μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία και τη νομιμότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι της 22ας Δεκεμβρίου 2015 και της 22ας Ιουλίου 2016 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το Συνταγματικό Δικαστήριο, στις 9 Μαρτίου 2016 και στις 11 Αυγούστου 2016, αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολωνικές αρχές ούτε δημοσίευσαν ούτε εκτέλεσαν τότε τις εν λόγω αποφάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι προαναφερόμενες νομοθετικές αλλαγές, η συνταγματικότητα των πολωνικών νόμων δεν μπορεί πλέον να διασφαλισθεί αποτελεσματικά στην Πολωνία(13)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα απόφαση εκδόθηκε από δικαστές εκλεγμένους και πλήρως εξαρτημένους από πολιτικούς του συνασπισμού PiS (Νόμος και Δικαιοσύνη)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Πολωνικής Γερουσίας έκρινε την απόφαση ανύπαρκτη και κάλεσε την κυβέρνηση να μην τη δημοσιεύσει, ιδίως επειδή παραβιάζει τις υποχρεώσεις της Πολωνίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν συνάδει με την προηγούμενη νομολογία σχετικά με το Σύνταγμα της Πολωνίας και λόγω των παράνομων διορισμών τριών δικαστών και του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου(14)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας του Συνταγματικού Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 μετά τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος του 2015 στην Πολωνία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την οπισθοδρόμηση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία· επιβεβαιώνει ότι η απόφαση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των γυναικών· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει επικρίνει έντονα κάθε νομοθετική πρόταση ή περιορισμό που αποσκοπεί στην περαιτέρω απαγόρευση της πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση στην Πολωνία και, ως εκ τούτου, προσιδιάζει στην απαγόρευση της πρόσβασης στη φροντίδα διακοπής της κύησης στην Πολωνία, καθώς οι περισσότερες από τις νόμιμες αμβλώσεις πραγματοποιούνται λόγω σοβαρού και μη αναστρέψιμου ελαττώματος του εμβρύου ή ανίατης ασθένειας που απειλεί τη ζωή του εμβρύου· υπενθυμίζει ότι η καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

2.  επισημαίνει ότι ο περιορισμός ή η απαγόρευση του δικαιώματος στην άμβλωση σε καμία περίπτωση δεν εξαλείφει την άμβλωση, αλλά απλώς την ωθεί να πραγματοποιείται υπογείως, προκαλώντας αύξηση των παράνομων, μη ασφαλών, κρυφών και απειλητικών για τη ζωή αμβλώσεων· επιμένει ότι η πραγματοποίηση άμβλωσης δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον ποινικό κώδικα, καθώς αυτό έχει αποτρεπτική επίδραση στους γιατρούς, που αρνούνται την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων φοβούμενοι τις ποινικές κυρώσεις·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η απόφαση εκδόθηκε σε μια εποχή κατά την οποία οι υγειονομικοί περιορισμοί που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 υπονόμευαν σοβαρά την ορθή δημοκρατική διαδικασία· επικρίνει έντονα την περιοριστική απαγόρευση των δημόσιων συγκεντρώσεων που ισχύει χωρίς την κήρυξη κατάστασης φυσικής καταστροφής, όπως προβλέπει το άρθρο 232 του πολωνικού Συντάγματος·

4.  υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ότι, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν την εκ του νόμου υποχρέωση να τα τηρούν και να τα προστατεύουν σύμφωνα με τις Συνθήκες και τον Χάρτη, καθώς και το διεθνές δίκαιο·

5.  σημειώνει ότι η αδικαιολόγητη πληθώρα περιορισμών πρόσβασης στην άμβλωση που απορρέει από την προαναφερθείσα απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν προστατεύει την εγγενή και αναφαίρετη αξιοπρέπεια των γυναικών, δεδομένου ότι παραβιάζει τον Χάρτη, την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του ΕΔΑΔ, πολυάριθμες διεθνείς Συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η Πολωνία, καθώς και το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας·

6.  καλεί πιεστικά το πολωνικό κοινοβούλιο και τις πολωνικές αρχές να απόσχουν από κάθε περαιτέρω απόπειρα περιορισμού της πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά αντιβαίνουν στην αρχή της μη οπισθοδρόμησης βάσει του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιβεβαιώνει σθεναρά ότι η μη εξασφάλιση υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων αποτελεί μορφή έμφυλης βίας· καλεί τις πολωνικές αρχές να λάβουν μέτρα για την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων που εξέδωσε στις υποθέσεις κατά της Πολωνίας το ΕΔΑΔ, το οποίο έχει αποφανθεί ότι οι περιοριστικοί νόμοι για την άμβλωση παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών· υπογραμμίζει ότι η απρόσκοπτη και έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας και ο σεβασμός της αναπαραγωγικής αυτονομίας και της λήψης αποφάσεων των γυναικών είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων·

7.  τονίζει ότι θα πρέπει να παρασχεθεί ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη, χωρίς διακρίσεις και κατάλληλη για την ηλικία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση σε όλους, καθώς η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης·

8.  καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη απόφαση του Πολωνού Υπουργού Δικαιοσύνης να δρομολογήσει επισήμως την αποχώρηση της Πολωνίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία θα συνιστούσε σοβαρή οπισθοδρόμηση όσον αφορά την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· προτρέπει τις πολωνικές αρχές να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και πρακτική εφαρμογή της εν λόγω Σύμβασης, μεταξύ άλλων της διάταξης για την εξασφάλιση ικανού αριθμού ποιοτικών καταφυγίων για τις γυναίκες θύματα βιαιοπραγίας και για τα παιδιά τους, δεδομένης της κλιμάκωσης της έμφυλης βίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υποστήριξης και υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε ορισμένες περιοχές της Πολωνίας παραμένει περιορισμένη και ότι, σύμφωνα με το Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο, το 2018 μόνο το 2 % των εγκύων που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές της Πολωνίας υποβλήθηκαν σε όλες τις συνήθεις εξετάσεις που είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως εξέταση του εμβρύου με υπερήχους, καρδιοτοκογράφημα ή αναλύσεις αίματος της μητέρας·

10.  εκφράζει τη λύπη του για την αυξημένη χρήση της ρήτρας επίκλησης λόγων συνείδησης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απουσία αξιόπιστων μηχανισμών παραπομπής για όσες αναζητούν υπηρεσίες άμβλωσης και βραδείες διαδικασίες προσφυγής για τις γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν άρνηση παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών, και καταδικάζει επίσης το γεγονός ότι οι γυναικολόγοι συχνά κάνουν χρήση της ρήτρας επίκλησης λόγων συνείδησης όταν τους ζητείται να συνταγογραφούν αντισυλληπτικά, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ουσιαστικά η πρόσβαση στην αντισύλληψη στην Πολωνία· σημειώνει ότι η ρήτρα επίκλησης λόγων συνείδησης εμποδίζει επίσης την πρόσβαση στον προγεννητικό έλεγχο, κάτι που όχι μόνο συνιστά παραβίαση του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση του εμβρύου, αλλά εμποδίζει την επιτυχή περίθαλψη ενός παιδιού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αμέσως μετά· προτρέπει τις πολωνικές αρχές να καταργήσουν τη νομοθεσία που περιορίζει την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στο χάπι της επόμενης μέρας·

11.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι χιλιάδες γυναίκες πρέπει να ταξιδέψουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια τόσο σημαντική υγειονομική υπηρεσία όπως είναι η άμβλωση· τονίζει ότι οι διασυνοριακές υπηρεσίες άμβλωσης δεν αποτελούν βιώσιμη επιλογή για τα πλέον ευάλωτα και περιθωριοποιημένα άτομα· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των γυναικών, καθώς συχνά είναι μόνες τους· τονίζει τη σημασία της περίθαλψης μετά την άμβλωση, ιδίως στην περίπτωση γυναικών που έχουν επιπλοκές λόγω ατελούς ή μη ασφαλούς άμβλωσης·

12.  εκφράζει την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του στους χιλιάδες Πολωνούς πολίτες, ιδίως τις Πολωνές και τα άτομα ΛΟΑΔΜ+, που, παρά τους υγειονομικούς κινδύνους, βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τους σοβαρούς περιορισμούς των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους· σημειώνει ότι στα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνεται όχι μόνο η ακύρωση της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αλλά και η καταγγελία του λεγόμενου «συμβιβασμού για τις αμβλώσεις», η φιλελευθεροποίηση του νόμου για το δικαίωμα στην άμβλωση και ο σεβασμός της σωματικής αυτονομίας· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελούν καθοριστικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και σε καιρούς πανδημίας·

13.  καταδικάζει απερίφραστα την υπέρμετρη και δυσανάλογη χρήση ισχύος και βίας κατά των διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών και οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, από τις αρχές επιβολής του νόμου και μη κρατικούς φορείς, όπως ακροδεξιές εθνικιστικές ομάδες· καλεί τις πολωνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι όσοι επιτίθενται σε διαδηλωτές θα λογοδοτήσουν·

14.  παροτρύνει τις πολωνικές αρχές να ενισχύσουν την εθνική νομοθεσία για την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, παρέχοντας όλους τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στους φορείς που ασχολούνται με τις διακρίσεις λόγω βιολογικού και κοινωνικού φύλου·

15.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση της σύνθεσης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο έκνομος χαρακτήρας της οποίας συνιστά λόγο αμφισβήτησης των αποφάσεών του και, ως εκ τούτου, της ικανότητάς του να διαφυλάσσει το πολωνικό Σύνταγμα· υπογραμμίζει ότι η προαναφερθείσα απόφαση αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πολιτικού εξανδραποδισμού του δικαστικού συστήματος και της συστημικής κατάρρευσης του κράτους δικαίου στην Πολωνία·

16.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα αυτό και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία, διευρύνοντας το πεδίο των τρεχουσών ακροάσεών του για την κατάσταση στην Πολωνία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ· παροτρύνει το Συμβούλιο να προχωρήσει στην επίσημη ακρόαση σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2020·

17.  χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία της 5ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με νομοθέτημα για τη θέσπιση μηχανισμού που θα επιτρέπει την αναστολή των πληρωμών του προϋπολογισμού σε κράτος μέλος που παραβιάζει το κράτος δικαίου· παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει με αποφασιστικότητα όσον αφορά την προσφάτως συμφωνηθείσα αιρεσιμότητα για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027·

18.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση στις εθνικές και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να προωθηθεί η στήριξη σε επίπεδο βάσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας· παροτρύνει την Επιτροπή να στηρίξει πάραυτα και άμεσα προγράμματα και οργανώσεις της πολωνικής κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για να διασφαλίσουν την προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

19.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη διασφάλιση ισότιμης και ισχυρής νομικής προστασίας για όλους τους λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 19 ΣΛΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει αμέσως και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες δεσμεύσεις της Επιτροπής στο θέμα αυτό·

20.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να εγγυηθεί τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, ενσωματώνοντας τα δικαιώματα στην άμβλωση στην επόμενη στρατηγική της ΕΕ για την υγεία·

21.  επισημαίνει τις εκδηλώσεις στήριξης και ενδιαφέροντος για τον αγώνα των Πολωνών γυναικών από πολλά κράτη μέλη· καλεί την ΕΕ να χρηματοδοτήσει οργανώσεις που διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ οργανισμών που παρέχουν ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις·

22.  καλεί την Επιτροπή να επιβεβαιώσει την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ(15) στα αγαθά και τις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και τα συναφή δικαιώματα και να αναγνωρίσει ότι οι περιορισμοί και τα εμπόδια στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας συνιστούν έμφυλη διάκριση, δεδομένου ότι επηρεάζουν δυσανάλογα ένα φύλο (τις γυναίκες) ή ευάλωτες ομάδες (π.χ. τα διεμφυλικά και τα μη δυϊκά ως προς το φύλο άτομα)· καταδικάζει την κατάχρηση του δικαστικού σώματος και των νομοθετικών εξουσιών του από την πολωνική κυβέρνηση με στόχο τη χειραγώγηση και την πολιτικοποίηση της ζωής και της υγείας των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, γεγονός που οδηγεί εν προκειμένω σε διακρίσεις εις βάρος τους·

23.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τη νομολογία του ΕΔΑΔ·

24.  καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ· καταδικάζει απερίφραστα τις απόπειρες ορισμένων κρατών μελών να ανακαλέσουν ήδη ειλημμένα μέτρα για την εφαρμογή της Σύμβασης και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την προσθήκη της έμφυλης βίας στον κατάλογο των ποινικών αδικημάτων της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 83 ΣΛΕΕ·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Πολωνίας, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0080.
(2) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 44.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0225.
(4) ΕΕ C 129 της 5.4.2019, σ. 13.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0058.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0349.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0407.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0101.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
(11) Manfred Weber, πρόεδρος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, πρόεδρος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloș, πρόεδρος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, συμπρόεδρος της Ομάδας Verts/ALE και Manon Aubry και Martin Schirdewan, συμπρόεδροι της Ομάδας GUE/NGL.
(12) https://www.theseus.fi/handle/10024/138222
(13) Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τον νόμο της περί του Συνταγματικού Δικαστηρίου, παράγραφος 128· Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με την έβδομη περιοδική έκθεση της Πολωνίας, 23 Νοεμβρίου 2016, παράγραφοι 7-8· σύσταση (ΕΕ) 2017/1520 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2017, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία (ΕΕ L 228 της 2.9.2017, σ. 19).
(14) https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13159,zespol-ekspertow-przy-marszalku-senatu-o-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego.html
(15) Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου