Indeks 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0365(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0242/2020

Indgivne tekster :

A9-0242/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0338

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 41k
Mandag den 14. december 2020 - Bruxelles
Ramme for genopretning og afvikling af centrale modparter ***II
P9_TA(2020)0338A9-0242/2020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2020 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 (09644/1/2020 – C9-0376/2020 – 2016/0365(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09644/1/2020 – C9‑0376/2020),

–  der henviser til udtalelse af 29. marts 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0856),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0242/2020),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 209 af 30.6.2017, s. 28.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0301.

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik