Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0806(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0249/2020

Внесени текстове :

A9-0249/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0339

Приети текстове
PDF 116kWORD 42k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел
Назначаване на член на Сметната палата - кандидат от Полша
P9_TA(2020)0339A9-0249/2020

Решение на Европейския парламент от 15 декември 2020 г. относно предложението за назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата (C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0350/2020),

–  като взе предвид член 129 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0249/2020),

А.  като има предвид, че с писмо от 5 ноември 2020 г. Съветът се е консултирал с Европейския парламент относно назначаването на Марек Опиола за член на Европейската сметна палата;

Б.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че впоследствие, на 7 декември 2020 г., комисията проведе изслушване на кандидата, по време на което той направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  изказва отрицателно становище относно предложението на Съвета за назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата и призовава Съвета да оттегли предложението си и да представи ново пред Парламента;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на институциите на държавите членки за одит.

Последно осъвременяване: 16 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност