Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0806(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0249/2020

Ingediende teksten :

A9-0249/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0339

Aangenomen teksten
PDF 113kWORD 41k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
Voordracht van Marek Opiola voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
P9_TA(2020)0339A9-0249/2020

Besluit van het Europees Parlement van 15 december 2020 over de voordracht van Marek Opiola voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 286, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0350/2020),

–  gezien artikel 129 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A9-0249/2020),

A.  overwegende dat de Raad bij schrijven van 5 november 2020 het Europees Parlement heeft geraadpleegd over de benoeming van Marek Opiola tot lid van de Rekenkamer;

B.  overwegende dat zijn Commissie begrotingscontrole de kwalificaties van de voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name gelet op de in artikel 286, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden;

C.  overwegende dat deze commissie de kandidaat vervolgens op 7 december 2020 heeft gehoord, waarbij hij een inleidende verklaring heeft afgelegd en daarna de door de leden van de commissie gestelde vragen heeft beantwoord;

1.  brengt negatief advies uit over de voordracht van de Raad voor de benoeming van Marek Opiola tot lid van de Rekenkamer en verzoekt de Raad zijn voordracht in te trekken en een nieuwe voordracht aan het Parlement te doen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en, ter informatie, aan de Rekenkamer, de overige instellingen van de Europese Unie en de controle-instellingen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid