Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0139(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0231/2020

Předložené texty :

A9-0231/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0340

Přijaté texty
PDF 132kWORD 41k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
Opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky ***I
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0308),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0203/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 2. prosince 2020(1),

–  s ohledem na článek 59 a čl. 52 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9‑0231/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007
P9_TC1-COD(2020)0139

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/56.)

Poslední aktualizace: 16. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí