Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0139(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0231/2020

Esitatud tekstid :

A9-0231/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0340

Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 43k
Teisipäev, 15. detsember 2020 - Brüssel
Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0308),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0203/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2. detsembri 2020. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 52 lõiget 1,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9-0231/2020),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. detsembril 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega kehtestatakse Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 520/2007
P9_TC1-COD(2020)0139

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/56) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika