Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0139(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0231/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0231/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0340

Hyväksytyt tekstit
PDF 111kWORD 40k
Tiistai 15. joulukuuta 2020 - Bryssel
Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. joulukuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0308),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0203/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 2. joulukuuta 2020 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A9-0231/2020)

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta
P9_TC1-COD(2020)0139

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2021/56.)

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö