Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0139(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0231/2020

Texte depuse :

A9-0231/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/12/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0340

Texte adoptate
PDF 123kWORD 44k
Marţi, 15 decembrie 2020 - Bruxelles
Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical ***I
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007 al Consiliului (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0308),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0203/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 2 decembrie 2020(1),

–  având în vedere articolul 59 și articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0231/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007 al Consiliului
P9_TC1-COD(2020)0139

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/56.)

Ultima actualizare: 16 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate