Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0139(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0231/2020

Predkladané texty :

A9-0231/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0340

Prijaté texty
PDF 128kWORD 42k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ***I
P9_TA(2020)0340A9-0231/2020
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (ES) č. 520/2007 (COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0308),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0203/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 2. decembra 2020(1),

–  so zreteľom na článok 59 a článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0231/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2020 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 520/2007
P9_TC1-COD(2020)0139

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2021/56.)

Posledná úprava: 22. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia