Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0275(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0239/2020

Ingivna texter :

A9-0239/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0341

Antagna texter
PDF 108kWORD 42k
Tisdagen den 15 december 2020 - Bryssel
Ingående av avtalet mellan EU och Japan om civil luftfartssäkerhet ***
P9_TA(2020)0341A9-0239/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 december 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Japan (09292/2020 – C9-0205/2020 – 2019/0275(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09292/2020),

–  med beaktande av utkastet till avtal om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Japan (15260/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0205/2020),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A9‑0239/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Japan.

Senaste uppdatering: 16 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy