Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0274(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0244/2020

Ingediende teksten :

A9-0244/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0342

Aangenomen teksten
PDF 117kWORD 41k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel
Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Mauritanië: verlenging van het protocol ***
P9_TA(2020)0342A9-0244/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt (11260/20 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (11260/20),

–  gezien de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt (11315/20),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0372/2020),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Begrotingscommissie,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij (A9-0244/2020),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Islamitische Republiek Mauritanië.

Laatst bijgewerkt op: 16 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid