Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0275(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0243/2020

Predkladané texty :

A9-0243/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0343

Prijaté texty
PDF 119kWORD 41k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi: predĺženie platnosti vykonávacieho protokolu ***
P9_TA(2020)0343A9-0243/2020

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov (11262/20 – C9-0368/2020 – 2020/0275(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11262/20),

–  so zreteľom na návrh dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov (11271/20),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0368/2020),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0243/2020),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Cookových ostrovov.

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia