Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0332(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0241/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0241/2020

Rasprave :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0344

Usvojeni tekstovi
PDF 127kWORD 45k
Utorak, 15. prosinca 2020. - Bruxelles
Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Rezolucija
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja češkog Zastupničkog doma, Irskog parlamenta, austrijskog Saveznog vijeća i Zastupničkog doma Ujedinjene Kraljevine podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 12. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 16. svibnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(3) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0753),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A9-0241/2020),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

4.  nalaže svojem predsjedniku da u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije potpiše akt s predsjednikom Vijeća;

5.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 367, 10.10.2018., str. 107.
(2) SL C 361, 5.10.2018., str. 46.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0320.


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE O DELEGIRANIM AKTIMA U OKVIRU DIREKTIVE O VODI ZA PIĆE

Komisija iskazuje žaljenje zbog odluke suzakonodavaca da ograniče njezine ovlasti u pogledu izmjene prilogâ revidirane Direktive o vodi za piće na Prilog III. jer je Komisija u svojem prvotnom prijedlogu zatražila ovlast da izmijeni priloge od I. do IV.(1).

Posebno iskazuje žaljenje zbog toga što se suzakonodavci nisu složili s davanjem ovlasti za izmjenu Priloga II., koja je osobito potrebna zbog potrebe za ažuriranjem zahtjeva za praćenje utvrđenih u Prilogu II. s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.

IZJAVA KOMISIJE O POSTUPKU DONOŠENJA PROVEDBENIH AKATA

Komisija ističe da je pozivanje na točku (b) drugoga podstavka članka 5. stavka 4. bez odgovarajućeg obrazloženja suprotno tekstu i duhu Uredbe (EU) br. 182/2011.(2) Ta se odredba primjenjuje samo ako postoji posebna potreba odstupanja od načelnog pravila prema kojem Komisija može donijeti nacrt provedbenog akta kada mišljenje nije dano. Budući da je to iznimka od općeg pravila utvrđenog člankom 5. stavkom 4., ne može se jednostavno smatrati „diskrecijskom ovlasti” zakonodavca, već se mora restriktivno tumačiti i stoga obrazložiti.

(1) COM(2017)0753.
(2) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

Posljednje ažuriranje: 16. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti