Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0332(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0241/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0241/2020

Viták :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0344

Elfogadott szövegek
PDF 132kWORD 44k
2020. december 15., Kedd - Brüsszel
Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége ***II
P9_TA(2020)0344A9-0241/2020
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2020. december 15-i jogalkotási állásfoglalása az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06230/3/2020 – C9-0354/2020),

–  tekintettel a cseh képviselőház, az ír parlament, az osztrák szövetségi tanács és az Egyesült Királyság Alsóháza által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 12-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. május 16-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2017)0753) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(3),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0241/2020),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 367., 2018.10.10., 107. o.
(2) HL C 361., 2018.10.5., 46. o.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0320.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA AZ IVÓVÍZ-IRÁNYELVBEN EMLÍTETT FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOKRÓL

A Bizottság sajnálattal veszi tudomásul, hogy a társjogalkotók úgy határoztak, hogy a felülvizsgált ivóvíz-irányelv mellékleteinek módosítására vonatkozó felhatalmazás kizárólag a III. mellékletre korlátozódjon, annak ellenére, hogy a Bizottság az eredeti javaslatában(1) az I–IV. melléklet módosítására szóló felhatalmazást kért.

A Bizottság különösen sajnálja, hogy a társjogalkotók nem fogadták el a II. melléklet módosítására vonatkozó jogkört, amelyre különösen szükség lenne ahhoz, hogy a II. mellékletben foglalt ellenőrzési követelményeket a tudományos és műszaki haladáshoz lehessen igazítani.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUS ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSRÓL

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a 182/2011/EU rendelet(2) 5. cikke (4) bekezdése második albekezdésének b) pontjára történő, megfelelő indokolás nélküli hivatkozás ellentétes az említett rendeletnek mind a szövegével, mind pedig a szellemével. E rendelkezés csak abban az esetben érvényesíthető, ha egy adott helyzet indokolttá teszi a fő szabálytól való eltérést, amely szerint a Bizottság elfogadhatja a végrehajtási jogi aktus tervezetét, ha a bizottság nem nyilvánított véleményt. Tekintettel arra, hogy az 5. cikk (4) bekezdésében megállapított általános szabály alóli kivételről van szó, nem beszélhetünk egyszerűen a jogalkotó „mérlegelési jogköréről”, hanem azt megszorító módon kell értelmezni, és ennélfogva indokolással kell alátámasztani.

(1) COM(2017)0753.
(2) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Utolsó frissítés: 2021. március 16.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat