Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0035(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0191/2020

Indgivne tekster :

A9-0191/2020

Forhandlinger :

PV 14/12/2020 - 23
CRE 14/12/2020 - 23

Afstemninger :

PV 15/12/2020 - 9

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0345

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 40k
Tirsdag den 15. december 2020 - Bruxelles
Europæisk år for jernbanetransport (2021) ***I
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. december 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for jernbanetransport (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0078),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0076/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 16. juli 2020(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 14. oktober 2020(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. november 2020 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A9-0191/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 364 af 28.10.2020, s. 149.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/... om et europæisk år for jernbanetransport (2021)
P9_TC1-COD(2020)0035

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/2228.)

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik