Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0035(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0191/2020

Teksty złożone :

A9-0191/2020

Debaty :

PV 14/12/2020 - 23
CRE 14/12/2020 - 23

Głosowanie :

PV 15/12/2020 - 9

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0345

Teksty przyjęte
PDF 101kWORD 43k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela
Europejski Rok Kolei (2021) ***I
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0078),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0076/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lipca 2020 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 14 października 2020 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 18 listopada 2020 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Kultury i Edukacji,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A9-0191/2020),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 364 z 28.10.2020, s. 149.
(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/...w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021)
P9_TC1-COD(2020)0035

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji (UE) 2020/2228.)

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności