Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0035(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0191/2020

Predkladané texty :

A9-0191/2020

Rozpravy :

PV 14/12/2020 - 23
CRE 14/12/2020 - 23

Hlasovanie :

PV 15/12/2020 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0345

Prijaté texty
PDF 129kWORD 43k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel
Európsky rok železníc (2021) ***I
P9_TA(2020)0345A9-0191/2020
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. decembra 2020 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0078),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0076/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. júla 2020(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 14. októbra 2020(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. novembra 2020, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A9-0191/2020),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 364, 28.10.2020, s. 149.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. decembra 2020 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/... o Európskom roku železníc (2021)
P9_TC1-COD(2020)0035

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/2228.)

Posledná úprava: 16. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia