Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0343(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0253/2020

Внесени текстове :

A9-0253/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/12/2020 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2020)0346

Приети текстове
PDF 124kWORD 42k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел
Решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на уставния капитал на Европейския инвестиционен фонд ***I
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на капитала на Европейския инвестиционен фонд (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0774),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 173, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0378/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0253/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 декември 2020 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на уставния капитал на Европейския инвестиционен фонд
P9_TC1-COD(2020)0343

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2021/8.)

Последно осъвременяване: 16 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност