Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0343(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0253/2020

Předložené texty :

A9-0253/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2020 - 9

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0346

Přijaté texty
PDF 131kWORD 43k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel
Zmocnění Komise hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Komise zmocňuje hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0774,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 173 odst. 3  Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0378/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0253/2020),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. prosince 2020 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... , kterým se Komise zmocňuje k hlasování pro zvýšení schváleného základního kapitálu Evropského investičního fondu
P9_TC1-COD(2020)0343

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2021/8.)

Poslední aktualizace: 16. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí