Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0343(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0253/2020

Indgivne tekster :

A9-0253/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2020 - 9

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0346

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 41k
Tirsdag den 15. december 2020 - Bruxelles
Bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond ***I
P9_TA(2020)0346A9-0253/2020
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. december 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0774),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 173, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0378/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9‑0253/2020),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. december 2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2021/... om bemyndigelse af Kommissionen til at stemme for en forhøjelse af Den Europæiske Investeringsfonds autoriserede kapital
P9_TC1-COD(2020)0343

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2021/8.)

Seneste opdatering: 16. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik